Facebook คือแบรนด์ที่ได้รับการมองเชิงบวกมากที่สุดในประเทศไทย

Facebook คือแบรนด์ที่ได้รับการมองเชิงบวกมากที่สุดในประเทศไทย

เช่นเคย Facebook ครองตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์ประจำปีโดย YouGov BrandIndex สำหรับประเทศไทย ในรายชื่อที่ประกอบด้วยแบรนด์ระดับโลกอย่างหลากหลาย เครือข่ายสังคมออนไลน์ครองอันดับสูงสุดเป็นปีที่สองติดต่อกัน

สถิติรายเดือน

ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ยินดีให้แบรนด์สนับสนุนรูปภาพของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม >>
YouGov ในข่าว