อัปเดตการศึกษาติดตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ทั่วโลก: 27 มีนาคม

อัปเดตการศึกษาติดตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ทั่วโลก: 27 มีนาคม

YouGov สำรวจทัศนคติและพฤติกรรมใน 25 ประเทศ อัปเดตการศึกษาติดตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ทั่วโลก: 27 มีนาคม YouGov สำรวจทัศนคติและพฤติกรรมใน 25 ประเทศ หลายประเทศใน การศึกษาติดตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกของ YouGov ซึ่งรวมถึง อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย สหราชอาณาจักร และหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา – ได้มีการปิดเมืองในช่วงระหว่างการสำรวจครั้งก่อนหน้าและการสำรวจครั้งล่าสุด ซึ่งสามารถเห็นผลกระทบได้อย่างชัดเจนถึงจำนวนผู้คนที่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ...

สถิติรายเดือน

ของคนไทยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

อ่านเพิ่มเติม >>
YouGov ในข่าว