คนไทย 4 ใน 10 เคยหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต

คนรุ่นใหม่ครึ่งหนึ่งเคยใช้แอปฯ หรือบริการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตบ้างไม่มากก็น้อย โดย BeeTalk ได้รับคะแนนสูงสุดทั้งด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

สถิติรายเดือน

ของประชากรในเอเชียแปซิฟิกยอมรับว่าระบุข้อมูลเท็จในใบประวัติ (CV) ของตน

อ่านเพิ่มเติม >>
YouGov ในข่าว