ระหว่างประเทศ

ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเกือบ 90% บอกว่าพวกเขาไว้วางใจในธนาคาร

ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเกือบ 90% บอกว่าพวกเขาไว้วางใจในธนาคาร

แนวความคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจและความเคารพต่อธนาคารแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศทั่วโลก และเพื่อสำรวจว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารนั้นแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ YouGov ในฐานะหน่วยงานวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลก ได้ทำการสำรวจจากกลุ่มประชากรกว่า 12,500 คนในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยุโรปและเอเชียแปซิฟิก