ระหว่างประเทศ

ประชากรส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก (56%) เชื่อว่าความเป็นชายและความเป็นหญิงก่อร่างสร้างขึ้นจากภาวะทางสัง

ประชากรส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก (56%) เชื่อว่าความเป็นชายและความเป็นหญิงก่อร่างสร้างขึ้นจากภาวะทางสัง

นอกจากนี้ การวิจัยใหม่ของ YouGov ยังเผยว่าทัศนคติที่มีต่อเรื่องเพศเป็นไปตามรุ่นวัย