ระหว่างประเทศ

ชาวไทยจำนวนสองในสามคนเชื่อว่าหุ่นยนต์จะแย่งงานไปจากเราหลายคน

ชาวไทยจำนวนสองในสามคนเชื่อว่าหุ่นยนต์จะแย่งงานไปจากเราหลายคน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใหม่จาก YouGov Omnibus เผยว่าชาวไทยคาดหวังสิ่งที่ดีอย่างระมัดระวังเมื่อพิจารณาผลกระทบที่หุ่นยนต์มีต่อสังคม โดยรวมแล้ว 73% ของชาวไทยเชื่อว่าหุ่นยนต์ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น และสามในสี่คนเห็นพ้องว่าหุ่นยนต์สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ไม่ต้องการทำ