การเงิน

ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเกือบ 90% บอกว่าพวกเขาไว้วางใจในธนาคาร

ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเกือบ 90% บอกว่าพวกเขาไว้วางใจในธนาคาร

แนวความคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจและความเคารพต่อธนาคารแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศทั่วโลก และเพื่อสำรวจว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารนั้นแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ YouGov ในฐานะหน่วยงานวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลก ได้ทำการสำรวจจากกลุ่มประชากรกว่า 12,500 คนในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยุโรปและเอเชียแปซิฟิก

  • ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจในประเทศจีน

    YouGov ได้ทำการสำรวจกับ ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ในประเทศจีนจำนวน 1,936 คน เพื่อที่จะหามุมมองที่พวกเขามีต่อเศรษฐกิจของประเทศจีนและผู้ประกอบการ ชาวจีนโดยทั่วไปแสดงให้เห็นแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า, 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเศรษฐกิจจะแข็งแกร่ง หรืออำนาจทั่วโลกก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  • การเงินในประเทศจีน

    การสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดย YouGov พบว่า 91% ของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ในประเทศจีนใช้บริการมากกว่า 1 ธนาคาร 92% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินออมของตัวเองบัญชีในขณะที่ 51% ตั้งใจจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน 12 เดือนข้างหน้า ...