สิ่งแวดล้อม

ผลสำรวจทั่วโลก: มาเลเซียและอินโดนีเซีย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความกังวลน้อยที่สุดในโลกเกี่ยวกับ

ผลสำรวจทั่วโลก: มาเลเซียและอินโดนีเซีย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความกังวลน้อยที่สุดในโลกเกี่ยวกับ

ผลสำรวจจาก 17 ประเทศทั่วโลก มาเลเซียและอินโดนีเซียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความกังวลน้อยที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - แต่กลับอยู่ในกลุ่มที่ความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ . ข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เหนือระดับยุคอุตสาหกรรมนั้นได้บรรลุข้อตกลงในเดือนธันวาคม หลังจากการรวมกันของเกือบ 200 ประเทศ เพื่อหามติเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นี่คือการจัดการกับสภาพอากาศครั้งแรกที่มีการตกลงร่วมทุกประเทศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2020 ตามข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้และมีเงินช่วยเหลือสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 แสนล้านดอลล่าห์สหรัฐ. งานวิจัยใหม่ของ YouGov โดยประชากรโลก เผยให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นหนึ่งในสามปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดที่โลกกำลังเผชิญ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 12.8% โดยที่เหลือคือ การก่อการร้ายข้ามชาติ (25.1%) และความยากจน ขาดแคลนอาหารและน้ำ ...

  • เทคโนโลยี สีเขียว

    การจัดการขยะถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นที่สุดของคนไทย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในฮ่องกง, จีน และออสเตรเลีย เชื่อว่า "มลพิษ" เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากกว่า 88% ชาวเอเชียรู้ว่าเทคโนโลยีสีเขียวนั้นคืออะไร และ 61% รู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 93% ชาวเอเชียเชื่อว่าเทคโนโลยีสีเขียวสามารถช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / ปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ครึ่งหนึ่งของพวกเขา (50%) คิดว่ามันเป็นเรื่องของผลกระทบที่จำกัด