โตโยต้าได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับบริษัทยานยนต์ประจำปี 2021 ของ YouGov ประเทศไทย

โตโยต้าได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับบริษัทยานยนต์ประจำปี 2021 ของ YouGov ประเทศไทย
โดย

·       YouGov ประกาศผลการจัดอันดับแบรนด์รถยนต์ที่ดีที่สุดทั่วโลก

·       8 ใน 10 แบรนด์ยานยนต์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น

·       ผู้บริโภคของฮอนด้า (รถจักรยานยนต์) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจสูงสุด (+30.4)

·       บีเอ็มดับเบิลยูและเมอร์เซเดส-เบนซ์ตามมาเป็นอันดับที่สาม (+35.0) และอันดับที่สี่ (+29.3) สำหรับแบรนด์ที่คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้ทำงานด้วย

โตโยต้าได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับบริษัทยานยนต์ประจำปี 2021 ของ YouGov ประเทศไทย โดยได้รับคะแนนดัชนี +42.8 ทำให้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีคะแนนสถานะโดยรวมของแบรนด์ดีที่สุดในความคิดของคนไทย 

การจัดอันดับดังกล่าวจัดทำโดยใช้คะแนนดัชนี YouGov BrandIndex ซึ่งเป็นการวัดคะแนนสถานะโดยรวมของแบรนด์ โดยคำนวณจากคะแนนเฉลี่ยด้านความประทับใจ คุณภาพ ความคุ้มค่า ความพึงพอใจ การแนะนำต่อ และชื่อเสียง การจัดอันดับนี้จะวัดคะแนนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 31 มกราคม 2021

โตโยต้า ได้รับคะแนนสูงสุดในเกือบทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความคุ้มค่าได้รับคะแนนมากที่สุดอย่างล้นหลาม (วัดจากแบรนด์ที่ผู้บริโภคคิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุด) ด้วยคะแนน +45.5 ซึ่งมากกว่าฮอนด้า (รถยนต์) ถึง 9.8 คะแนน โดยฮอนด้าเป็นแบรนด์ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับรองลงมาในด้านดังกล่าว (+35.7) อย่างไรก็ตาม โตโยต้าไม่ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านความพึงพอใจ (ซึ่งวัดคะแนนว่าผู้บริโภคพึงพอใจในแบรนด์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด) โดยมีคะแนนน้อยกว่าฮอนด้า (จักรยานยนต์) (+30.4) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทั้งนี้แบรนด์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสิบอันดับแรกส่วนใหญ่เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น โดยมีฮอนด้า (รถยนต์) ได้คะแนนเป็นอันดับที่สอง (+36.8), ฮอนด้า (รถจักรยานยนต์) เป็นอันดับที่สาม (+32.0), อีซูซุเป็นอันดับที่ห้า (+24.9), มาสด้าเป็นอันดับที่เจ็ด (+18.9), ยามาฮ่าเป็นอันดับที่แปด (+18.5), นิสสันเป็นอันดับที่เก้า (+17.9) และมิตซูบิชิเป็นอันดับที่สิบ (+15.8)

ส่วนอันดับที่เหลือของแบรนด์สิบอันดับแรกเป็นของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์จากเยอรมนี บีเอ็มดับเบิลยูได้คะแนนเป็นอันดับที่สี่ (+25.5) ส่วนเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้คะแนนเป็นอันดับที่หก (+20.1) ทั้งสองแบรนด์ทำคะแนนได้ดีในด้านชื่อเสียง (ซึ่งวัดชื่อเสียงองค์กรของแบรนด์โดยสอบถามว่าผู้บริโภคจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับแบรนด์ใด) บีเอ็มดับเบิลยูได้รับคะแนนเป็นอันดับที่สาม (+35.0) ส่วนเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้คะแนนเป็นอันดับที่สี่ (+29.3)

โดย