คนไทยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียกว่า 1 ใน 4 ของวัน

คนไทยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียกว่า 1 ใน 4 ของวัน
โดย

ผลการวิจัยล่าสุดจาก YouGov เผยให้เห็นว่า ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทยใช้เวลาบนแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 21 นาทีต่อวัน

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของไทยกว่า 1 ใน 5 (22%) ใช้เวลาในสำรวจโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของตนมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีจำนวนผู้ที่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมงเพียง 4%

แม้ว่าอัตราการใช้งานโซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ยจะสูง แต่มีคนไทยเพียง 1 ใน 3 (33%) เท่านั้นที่เห็นว่า พวกเขาใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไป ในขณะที่ 2 ใน 3 (64%) เชื่อว่า พวกเขาใช้เวลาบนแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่วนที่เหลืออีก 3% มีความเห็นว่า พวกเขาใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียน้อยเกินไป ผลการวิจัยจาก YouGov ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ประมาณ 9 ใน 10 (88%) ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้เพื่อติดตามการใช้งานโซเชียลมีเดียของตนเอง

แม้ว่า 1 ใน 4 (25%) ของคนไทย พยายามที่จะ “ดีท็อกซ์” การใช้งานโซเชียลมีเดีย (การอยู่ห่างจากโซเชียลมีเดียในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) แต่มากกว่า 9 ใน 10 (92%) กลับไม่ยินดีที่จะลบบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ของพวกเขาอย่างถาวร แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนก็ตาม

ผลการวิจัยของ YouGov ยังเปิดเผยให้เห็นว่า LINE เป็นแพล็ตฟอร์มที่ถูกใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย โดยคนไทยกว่า 8 ใน 10 (86%) ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รองลงมาคือ Facebook (84%) YouTube (78%) Facebook Messenger (64%) และ Instagram (51%) ตามลำดับ

ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แรงจูงใจหลักที่ทำให้คนไทยใช้โซเชียลมีเดีย คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ในปัจจุบัน (68%) รองลงมาคือ การติดต่อกับเพื่อนฝูง (67%) และเหตุผลอื่น ๆ เช่น การแบ่งปันข่าวสารกับผู้อื่น (52%) เพื่อค้นหาคอนเทนท์ที่ตลกหรือน่าสนใจ (43%) และการได้มีส่วนร่วมในกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะด้าน (39%)

อิษณาติ วุฒิธนากุล Head of YouGov ประเทศไทย ให้ความเห็นว่า “คนไทยหลงรักโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของชีวิต โดยคนไทยเราใช้เวลาเฉลี่ยไปกว่า 1 ใน 4 ของทุกๆ วันบนแพล็ตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ  ซึ่งในยุคของการตลาดดิจิทัล มันจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับโซเชียลมีเดีย เพราะนี่เป็นเพียงทางเดียวที่จะสามารถเข้าถึง สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนไทยบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด”

 

โดย