กว่าครึ่งของชาวไทยใช้หลอดพลาสติกทุกวัน

กว่าครึ่งของชาวไทยใช้หลอดพลาสติกทุกวัน
โดย

ชาวไทยคิดว่าผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญที่สุดในการลดขยะพลาสติก

งานวิจัยล่าสุดของ YouGov เผยให้เห็นว่า ต้นเหตุสำคัญของการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งคือผู้บริโภคชาวไทย โดยกว่าครึ่งของชาวไทยใช้หลอดพลาสติกทุกวัน ซึ่งส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะพลาสติกทางทะเลมากเป็นอันดับหกของโลก

ชาวไทยหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 24) ยอมรับว่าใช้หลอดพลาสติกวันละหลายครั้ง และสามในสิบ (ร้อยละ 29) ใช้หลอดพลาสติกวันละครั้ง ในขณะที่สองในสิบ (ร้อยละ 22) ใช้หลอดพลาสติกสัปดาห์ละหลายครั้ง และหนึ่งในสิบ (ร้อยละ 9) ใช้หลอดพลาสติกสัปดาห์ละครั้ง มีชาวไทยเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่ไม่ใช้หลอดพลาสติกเลย

ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการใช้หลอดพลาสติกที่สูง แต่ชาวไทยจำนวนไม่น้อยมีการใช้หลอดแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กล่าวคือมากกว่าสี่ในสิบ (ร้อยละ 42) ของชาวไทยมีหลอดประเภทดังกล่าว โดยผู้หญิง (ร้อยละ 47) มีแนวโน้มที่จะมีหลอดแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 36%) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าหลอดแบบนำกลับมาใช้ใหม่นั้น เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ที่มีอายุระหว่าง 35 ถึง 44 (ร้อยละ 51) และเป็นที่นิยมน้อยที่สุดในหมู่ผู้ที่อายุ 45 หรือมากกว่า (ร้อยละ 26)

อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่นิยมใช้หลอดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่นี้ โดยเหตุผลหลักที่หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันคือ ความไม่สะดวกในการพกพา (ร้อยละ 47) ตามมาด้วย ไม่เห็นความจำเป็นของการใช้งานหลอดแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ร้อยละ 34) และไม่ทราบว่าจะสามารถหาซื้อได้จากที่ไหน (ร้อยละ 23)

นอกเหนือจากหลอดพลาสติกแล้ว ยังมีพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวรูปแบบอื่นๆ  ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในไทย โดย ครึ่งหนึ่งของชาวไทย (ร้อยละ 51) ยังใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างน้อยวันละครั้ง สามในสิบ (ร้อยละ 29) ของชาวไทยใช้ถุงดังกล่าวหลายครั้งต่อสัปดาห์ และหนึ่งในสิบ (ร้อยละ 9) ใช้ถุงพลาสติกสัปดาห์ละครั้ง ในขณะที่หนึ่งในสิบ (ร้อยละ 9) ใช้น้อยกว่าเดือนละครั้ง มีชาวไทยเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่ไม่เคยใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

โดยรวมแล้ว ชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) เห็นด้วยว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยหกในสิบ (ร้อยละ 61) ของชาวไทยคิดว่าเป็นเรื่องที่ “สำคัญมาก” และหนึ่งในสาม (ร้อยละ 33) เห็นว่าเป็นเรื่องที่ “ค่อนข้างสำคัญ” ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

ชาวไทยเชื่อว่า ผู้บริโภค (ร้อยละ 61) มีบทบาทสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาด้วยภาครัฐ (ร้อยละ 19) และธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชน (ร้อยละ 10 ทั้งสองประเภทองค์กร)

อิษณาติ วุฒิธนากุล ผู้บริหารสูงสุดของ  YouGov ประเทศไทย กล่าว่า “ในขณะที่ชาวไทยเชื่อว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่คนไทยจำนวนมากก็ยังมีความคุ้นชินกับพฤติกรรมการบริโภคแบบเดิมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  ผลสำรวจของทางบริษัทพบว่า ถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่าความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริโภค แต่ชาวไทยจำนวนมากยังคงใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในชีวิตประจำวัน”

 

 

โดย