42% ของชาวไทยเชื่อว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการป้องกันความเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

42% ของชาวไทยเชื่อว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการป้องกันความเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
โดย

สามในสี่ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาจะมีความประทับใจในเชิงบวกมากขึ้นกับธุรกิจที่มอบผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล

ผลสำรวจใหม่ของ YouGov Omnibus พบว่า 91% ของชาวไทยเห็นว่าธุรกิจควรมีส่วนรับผิดชอบในการกระทำสิ่งที่ดีแก่สังคม โดยเสนอแนะให้ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (CSR) ยังคงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ของไทย

โดยรวมแล้ว 42% ของชาวไทยเชื่อว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่อุปทานของพวกเขาไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างของภูมิภาค ชาวไทยมีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะเชื่อว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่อุปทานของพวกเขาไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ในทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ผู้บริโภคจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ของทั้งหมดที่เชื่อว่าธุรกิจควรมีส่วนรับผิดชอบเช่นนั้น จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบสองในสาม (63%) ของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุดในภูมิภาค

 

39% ของผู้บริโภคเชื่อว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่อุปทานของพวกเขานั้นปราศจากแนวทางปฏิบัติที่เป็นอันตราย เช่น การใช้แรงงานบังคับ

ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนสองในห้าคน (39%) ยังเชื่อว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่อุปทานของพวกเขานั้นปราศจากแนวทางปฏิบัติที่อาจสร้างความเสียหาย เช่น การใช้แรงงานบังคับ ในขณะที่มีชาวไทยสี่ในสิบคนเป็นอย่างน้อยที่เห็นว่าธุรกิจควรมีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของสมาชิกในชุมชน (56%), การนำเสนองานบริการสังคมที่ปราศจากค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัท (54%), การบริจาคเพื่อการกุศล (44%) และการทำงานจิตอาสา/การกุศลในช่วงเวลาทำการ (41%)

 

70% ของชาวไทยมีแนวโน้มที่จะแนะนำแบรนด์ที่มอบผลกำไรประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล แม้จะเป็นจำนวนไม่มากก็ตาม

การศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่า หากผู้บริโภคมีความตระหนักว่ามีธุรกิจที่มอบผลกำไรประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล แม้จะเป็นจำนวนไม่มากก็ตาม (สูงถึง 5%), ผู้บริโภคจำนวนสามในสี่คน (73%) จะมีความคิดเห็นในเชิงบวกเพิ่มขึ้นกับธุรกิจนั้น 

ในระดับภูมิภาค 62% ของผู้บริโภค APAC มีแนวโน้มที่จะแนะนำแบรนด์ที่มอบผลกำไรประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล แม้จะเป็นจำนวนไม่มาก ให้แก่เพื่อนและครอบครัว จำนวนนี้เพิ่มขึ้นป็น 75% ในอินโดนีเซีย และ 70% ในไทย แต่ลดลงไปที่ 51% ในสิงคโปร์และ 55% ทั้งในออสเตรเลียและฮ่องกง

โดยรวมแล้ว มีชาวไทยที่ตอบแบบสำรวจในจำนวนเกือบหกในสิบคน (58%) ที่เชื่อว่าธุรกิจควรกระทำมากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือการกุศลทั้งหมด

การสำรวจ YouGov Omnibus ครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่า มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของแบรนด์ในการตัดสินใจซื้อ และจะมีแนวโน้มมากกว่าที่จะทั้งพิจารณาและแนะนำแบรนด์ที่มอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล แม้จะเป็นจำนวนไม่มากก็ตาม ยิ่งกว่านั้น การที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าธุรกิจมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่อุปทานของพวกเขาได้ดำเนินงานตามหลักจริยธรรม แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคย่อมคาดหวังจากแบรนด์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ก้าวนำไปข้างหน้า ในตอนนี้แบรนด์ต้องทำมากกว่าเพียงแค่พิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นั้นเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองจำเป็นต้องพยายามอย่างหนักเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพวกเขาเช่นเดียวกัน

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ขนาดการสำรวจ: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (n = 9,000; ออสเตรเลีย: 1,000; จีน: 1,000; ฮ่องกง: 1000; อินโดนีเซีย: 1,000; มาเลเซีย: 1,000; ฟิลิปปินส์: 1,000; สิงคโปร์: 1,000; ประเทศไทย: 1,000; เวียดนาม: 1,000)

แหล่งที่มาของภาพ: Getty Image