YouGov เผยกางเกงชั้นในแบบไหน ที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ชายและผู้หญิงในประเทศไทย

YouGov เผยกางเกงชั้นในแบบไหน ที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ชายและผู้หญิงในประเทศไทย
โดย

งานวิจัยล่าสุดของ YouGov เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างแบบกางเกงชั้นในที่แต่ละเพศสวมใส่จริง กับแบบกางเกงชั้นในที่ดึงดูดเพศตรงข้ามมากกว่ากัน

เมื่อถูกถามถึงชุดชั้นในที่สวมใส่เป็นส่วนใหญ่ ผู้ชายมีแนวโน้มชอบใส่กางเกงชั้นในแบบขาเว้า (บริฟท์) โดยผู้ชาย 57% เลือกแบบนี้ จากนั้น ความชอบจะมากน้อยคละกันระหว่างกางเกงบ็อกเซอร์แบบหลวม 20% และกางเกงบ็อกเซอร์แบบพอดีตัว 17%

แต่กางเกงบ็อกเซอร์แบบพอดีตัว เป็นที่นิยมมากกว่าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขณะที่ผู้ชายไทยเพียงหนึ่งในสิบคน (11%) สวมใส่กางเกงบ็อกเซอร์แบบพอดีตัวเป็นส่วนใหญ่ เกือบสามในสิบคน (28%) ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปีเลือกสวมใส่บ็อกเซอร์แบบนี้

ผู้หญิงก็มีความชื่นชอบที่คล้ายๆกัน โดยเกือบสามในสี่คน (72%) เลือกที่จะสวมใส่กางเกงชั้นในแบบขาเว้า (บริฟท์) เป็นส่วนใหญ่ กางเกงชั้นในแบบบิกินี่เป็นที่นิยมอันดับสอง (เลือกใส่ 13%) รองลงมา ได้แก่ กางเกงชั้นในแบบฝรั่งเศส (6%) กางเกงชั้นในแบบขาสั้น (4%) และกางเกงชั้นในแบบบราซิล (3%)

ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสวมใส่กางเกงชั้นในแบบบิกินี่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยเกือบหนึ่งในห้าคน (18%) ของผู้ที่มีอายุ 18-24 ปีเลือกสวมใส่กางเกงชั้นในบิกินี่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลดลงเป็น 12% ในหมู่ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

สิ่งที่ผู้หญิงชื่นชอบ

หากคุณคิดว่าการเลือกชุดชั้นในแบบไหนที่ดึงดูดเพศตรงข้ามมากที่สุด ผู้ชายและผู้หญิงจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน

ผู้หญิงเพียงหนึ่งในสามคนชอบผู้ชายที่สวมใส่กางเกงชั้นในแบบขาเว้า (บริฟท์) (35%) แม้จะเป็นชุดชั้นในที่เลือกโดยผู้ชาย 57% ในทางตรงกันข้าม ขณะที่กางเกงบ็อกเซอร์แบบพอดีตัวเป็นที่นิยมสำหรับผู้ชายเพียง 17% แต่กลับเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้หญิงจำนวนมากถึง 2 เท่า (35%) อย่างไรก็ตาม กางเกงบ็อกเซอร์แบบหลวมกลับเป็นความชอบที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีผู้ชาย 20% ที่เลือกสวมใส่เป็นส่วนใหญ่ และเป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับผู้ชาย ขณะที่ผู้หญิง 19% คิดว่ากางเกงชั้นในแบบนี้สามารถดึงดูดพวกเธอได้

ผู้หญิงหนึ่งในสี่คนเลือกชุดชั้นในให้เข้ากันเป็นประจำในตอนเช้า

ข้อมูลจากการสำรวจยืนยันว่าการใช้เวลาหรือการเลือกเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในให้เข้ากันนั้นทำได้ยากในตอนเช้า ผู้หญิงเพียงหนึ่งในสี่คน (27%) เลือกชุดชั้นในให้เข้ากันเป็นประจำหรือบ่อยครั้งในตอนเช้า โดยมี 45% ที่ไม่ค่อยทำหรือไม่เคยทำเลย

ผู้หญิงมีแนวโน้มน้อยลงอย่างต่อเนื่องที่จะจับคู่เสื้อชั้นในและกางเกงในให้เข้ากันเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น แต่ผู้หญิงที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มน้อยกว่าถึงหกเท่าที่จะจับคู่ชุดชั้นในให้เข้ากันอย่างเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุ 18-24 ปี (18% เทียบกับ 24%)

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่แสดงถึงประชากรออนไลน์ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: 1,000 คน

แหล่งที่มาของภาพ: Getty Image