การศึกษาวิจัยพบว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะคิดว่าบุคลิกภาพของคู่ครองมีความสำคัญกว่ารูปลักษณ์

การศึกษาวิจัยพบว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะคิดว่าบุคลิกภาพของคู่ครองมีความสำคัญกว่ารูปลักษณ์
โดย

เมื่อผู้คนใฝ่หาความรัก สิ่งใดให้คุณค่าแก่ผู้คนเหล่านั้นมากที่สุด? การศึกษาวิจัยระดับสากลของ YouGov ใน 20 ประเทศครั้งใหม่นี้จะพิจารณาว่าคุณสมบัติใดของคู่ครองที่ผู้คนให้ความสำคัญมากที่สุด ผลสำรวจดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความโรแมนติก เนื่องจากในโลกใบนี้บุคลิกภาพมีคุณค่ามากกว่ารูปลักษณ์

ประเทศไทย

ในประเทศไทย บุคลิกภาพคือคุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุด ทั้งชายและหญิง หนึ่งในสามคน (33%) จัดอันดับให้ "บุคลิกภาพที่ฉันชอบ" เป็นคุณสมบัติที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดในด้านคู่ครองที่โรแมนติก (และอีก 22% จัดอันดับให้มีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับสอง)

สติปัญญาอยู่ในอันดับถัดไป โดยที่ 23% จัดอันดับให้สติปัญญาอยู่ในอันดับสอง (โดยมีผู้หญิง 13% และผู้ชาย 12% ที่จัดให้อยู่อันดับแรก)

ชายและหญิงมีมุมมองต่างกันโดยสิ้นเชิงในเรื่องความสำคัญของรูปลักษณ์ เนื่องจากชายไทยวางเงื่อนไขด้านรูปลักษณ์ของคู่ครองมากกว่าผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ผู้ชาย 72% จัดอันดับรูปลักษณ์ที่ดีว่าสำคัญที่สุดเป็นสามอันดับแรก แต่มีผู้หญิงเพียง 55% ที่คิดเช่นนั้น 

การเปรียบเทียบระหว่างรูปลักษณ์และบุคลิกภาพถือเป็นสิ่งกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการหาคู่มายาวนาน โดยงานวิจัยระบุว่าชาวไทยให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพมากกว่า ส่วนหญิงไทย 61% จัดอันดับให้บุคลิกภาพมีความสำคัญกว่ารูปลักษณ์ที่ดี ในขณะที่ผู้ชาย 54% ยังคิดเช่นเดิม

ผลสำรวจระดับสากล

ทั่วโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับความชอบด้านบุคลิกภาพมากกว่ารูปลักษณ์ ผลสำรวจโดยรวมในทุกประเทศที่ทำการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการจัดอันดับให้บุคลิกภาพมีความสำคัญกว่ารูปลักษณ์ที่ดี ข้อแตกต่างเพียงประการเดียวจากแนวโน้มนี้มาจากชาวเวียดนามชาย ซึ่งมีเพียง 46% ที่จัดอันดับให้บุคลิกภาพมีความสำคัญกว่ารูปลักษณ์ที่ดี (เทียบกับ 64% ของชาวเวียดนามหญิง)

ในแต่ละ 20 ประเทศที่ทำการศึกษาพบว่าผู้หญิงให้ความสำคัญต่อบุคลิกภาพมากกว่าผู้ชาย  ข้อแตกต่างนี้มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในซาอุดีอาระเบีย (ผู้หญิง 79% จัดอันดับให้บุคลิกภาพมีความสำคัญกว่ารูปลักษณ์ เทียบกับผู้ชาย 52% ซึ่งเป็นส่วนต่าง 28 คะแนน) และอียิปต์ (ผู้หญิง 83% เทียบกับผู้ชาย 55% ซึ่งยังคงมีส่วนต่าง 28 คะแนน)

ผู้หญิงในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียวางเงื่อนไขด้านบุคลิกภาพสำหรับคู่ครองมากที่สุด ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดหนึ่งเดียวโดยผู้หญิงชาวสวีเดน 73%, ชาวเดนมาร์ก 69%, ชาวนอร์เวย์ 66% และชาวฟินแลนด์ 59%

Click here to see the chart for men or women

ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ยังคงยึดติดกับรูปลักษณ์มากที่สุดคือชาวเวียดนามชาย (ชาวเวียดนามชาย 44% จัดอันดับให้รูปลักษณ์เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดหนึ่งเดียวที่คู่ครองควรมี) ชาวอินโดนีเซียชาย (35%) ชาวซาอุดีอาระเบียชาย (35% เช่นกัน) ชาวไทยชาย (33%) และชาวฮ่องกงชาย (33% เช่นกัน)

รักธนบัตร

การศึกษาวิจัยพบว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มองว่า การมีทรัพย์สินทางการเงินที่ดีจัดเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดในการเลือกคู่ครอง (ผู้หญิง 36% จัดอันดับให้ทรัพย์สินมีความสำคัญเป็นสามอันดับแรก) เวียดนาม (32%) และอินโดนีเซีย (30%)

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในประเทศทั้งหมดเหล่านี้ (และทุกประเทศที่ทำการสำรวจ) ผู้หญิงยังคงมีแนวโน้มมากขึ้นในการจัดอันดับให้บุคลิกภาพ อารมณ์ขัน และสติปัญญาของคู่ครองเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากกว่าทรัพย์สิน

ดูผลสำรวจโดยละเอียดที่นี่

แหล่งที่มาของภาพ: Getty Image