คนรุ่นมิลเลนเนียลคิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทจากสื่อในระดับที่ดีกว่าจากโฆษณา

คนรุ่นมิลเลนเนียลคิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทจากสื่อในระดับที่ดีกว่าจากโฆษณา
โดย

การวิจัยครั้งใหม่ของ YouGov เผยให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ยังขาดกลวิธี โดยมองข้ามคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์

คนรุ่นมิลเลนเนียลและเบบี้บูมเมอร์ในประเทศไทยคิดว่าตนเองได้รับการนำเสนอบทบาทจากสื่อในระดับที่ดีกว่าจากโฆษณา ตามการวิจัยครั้งใหม่ของ YouGov Omnibus

การสำรวจออนไลน์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสำรวจที่เกิดช่วงกลางทศวรรษ 1940 ถึงกลางทศวรรษ 1960 (เบบี้บูมเมอร์) และช่วงต้นทศวรรษ 1980 ถึงกลางทศวรรษ 1990 (มิลเลนเนียล) เพื่อสอบถามว่าคนเหล่านั้นคิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทอย่างเหมาะสมเพียงใด จากวิธีที่พวกเขาเห็นผู้อื่นมอง กระทำ และมีมุมมองที่คล้ายกันกับตนเองในสื่อและโฆษณา

เมื่อพูดถึงสื่อ คนรุ่นมิลเลนเนียล 65% คิดว่าตนเองได้รับการนำเสนอบทบาทเป็นอย่างดี เทียบกับ 28% ที่คิดว่าตนเองได้รับการนำเสนอบทบาทอย่างไม่ค่อยดีนักหรือไม่ดีเลย คะแนนสุทธิสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล (คนที่คิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทเป็นอย่างดี ลบด้วยคนที่ไม่คิดเช่นนั้น) เท่ากับ 37 ซึ่งสูงกว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ (-18) อย่างมาก ในทางตรงกันข้าม คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ 36% คิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทเป็นอย่างดี และมากถึง 54% คิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทในระดับที่แย่ ซึ่งหมายความว่ามีคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่คิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทในระดับแย่จากสื่อ มากกว่าคนที่คิดว่าได้รับการนำเสนอเป็นอย่างดี

ทั้งสองกลุ่มคิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทโดยโฆษณาในระดับที่ไม่ดีเทียบเท่าจากสื่อ คะแนนสุทธิสำหรับโฆษณาของคนรุ่นมิลเลนเนียลต่ำกว่าสื่อถึง 15 คะแนน คะแนนของคนรุ่นบบี้บูมเมอร์ตกฮวบถึง -24 ชี้ให้เห็นว่าโฆษณาขาดจุดประสงค์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้

คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์รู้สึกว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทในระดับแย่คือเรื่องเกี่ยวกับอายุ (อ้างอิงตามผู้ตอบแบบสำรวจ 6 ใน 10 คน) ส่วนคนรุ่นมิลเลนเนียลที่คิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทที่แย่กล่าวว่าอาชีพการงานคือปัจจัยสำคัญที่สุด (อ้างอิงจากหนึ่งในสามของผู้ที่สอบถามความคิดเห็น)

 

คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ 1 ใน 8 คนซื้อสินค้าที่เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

ความหลงใหลโลกดิจิทัลของคนรุ่นมิลเลนเนียลปรากฏเป็นอย่างดี เห็นได้ชัดจากการถ่ายเซลฟีและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตคนหนุ่มสาวจำนวนมาก ตามจริง คนไทยรุ่นมิลเลนเนียล 8 ใน 10 คนอ่านหรือดูเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยวันละครั้ง

คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เพียงใดไม่ได้มีการใส่ใจมากนัก นอกจากนี้ การสำรวจของ YouGov Omnibus พบว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มากถึง 6 ใน 10 คนอ่านหรือดูเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยวันละครั้ง

ทว่า สื่อสังคมออนไลน์ดูจะทำให้ผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลใช้จ่ายมากกว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ ขณะที่คนรุ่นมิลเลนเนียลหนึ่งในสามซื้อสินค้าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งจากสิ่งที่พบเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เพียง 1 ใน 8 คนทำเช่นนั้น

Jake Gammon หัวหน้า Omnibus แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจว่า "มีคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ 6 ใน 10 เสพเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยวันละครั้ง และเพียง 1 ใน 8 คนที่ได้รับอิทธิพลจากช่องทางดังกล่าวก่อนซื้อสินค้าสัปดาห์ละครั้ง การวิจัยของเราชี้ให้เห็นความรู้เท่าทันดิจิทัลของคนรุ่นเก่าที่ถูกปรามาสโดยนักการตลาด โดยนั่นพร้อมข้อเท็จจริงที่ว่ามีการกล่าวถึงอายุเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์คิดว่าได้รับการนำเสนอบทบาทในระดับแย่โดยสื่อและโฆษณา ทำให้กลยุทธ์ทางดิจิทัลย้อนกลับมามุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคนในหลายช่วงอายุ"

เก็บรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์โดย YouGov Omnibus ระหว่าง 27 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ 1,109 คนในประเทศไทย ผลการสำรวจแสดงถึงประชากรออนไลน์วัยผู้ใหญ่

แหล่งที่มาของภาพ: Getty Image