ผู้คนจำนวน 1 ใน 3 ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาตามดวงชะตาราศี

ผู้คนจำนวน 1 ใน 3 ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาตามดวงชะตาราศี
โดย

การศึกษาวิจัยใหม่ของ YouGov เผยว่าผู้คนหนุ่มสาวจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งให้ความสำคัญกับจักรราศีอย่างจริงจัง

คุณเป็นคนอ่อนโยนแบบชาวราศีเมถุน หรือเป็นคนหัวรั้นแบบชาวราศีพฤศจิก แล้วการเป็นเช่นนี้ทำให้คุณเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้กับหญิงสาวราศีตุลผู้น่ารักที่นั่งถัดจากคุณ ถามกันตรง ๆ เลยว่า คุณเชื่อในดวงชะตาราศีหรือไม่

การศึกษาวิจัยใหม่ของ YouGov เผยว่าจักรราศีกำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยที่บรรดาคนรุ่นใหม่วัยเยาว์มีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่องโชคลางมากกว่าญาติผู้ใหญ่ของพวกเขา โดยรวมแล้ว มีผู้คนจำนวนมากกว่าสี่ในสิบเล็กน้อย (43%) จากบรรดาผู้ตอบแบบสำรวจใน APAC ที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับจักรราศีอย่างจริงจังหรือจริงจังอย่างมาก แต่จำนวนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 48% สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-29 ปี และลดลงไปที่ 31% สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม จีนและประเทศไทยให้ความสำคัญกับจักรราศีอย่างจริงจังมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีผู้คนจำนวน 75%, 68% และ 52% ตามลำดับที่ให้ความสำคัญกับจักรราศีอย่างจริงจัง ในทางกลับกัน ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์และออสเตรเลียมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับจักรราศีอย่างจริงจังน้อยที่สุด โดยมีผู้คนจำนวนเพียง 23%, 28% และ 29% ตามลำดับที่ให้ความสำคัญกับจักรราศีอย่างจริงจัง

 

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่จะตรวจเทียบจักรราศีของตนเองกับบุคคลอื่น

ผู้คนจำนวนหกในสิบคนเชื่อว่าจักรราศีของบางคนจะสามารถบ่งบอกถึงลักษณะบุคลิกภาพของเขาผู้นั้นได้อย่างแม่นยำ และผู้คนจำนวน 55% ได้ทำการตรวจเทียบเพื่อดูว่าจักรราศีของตนเองนั้นเข้ากันได้กับของบุคคลอื่นหรือไม่ จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 62% ในผู้หญิง และลดลงไปที่ 49% สำหรับผู้ชาย

ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนหนึ่งในสาม (33%) ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาตามข้อมูลที่ได้อ่านจากคำทำนายดวงชะตาราศี และผู้คนจำนวนเท่า ๆ กัน (35%) บอกว่าความรู้สึกที่พวกเขามีต่อบางคนที่พวกเขาสนใจในทางรักใคร่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง “อย่างมาก” หรือ “พอประมาณ” หากพวกเขาตรวจพบว่าจักรราศีของทั้งสองฝ่ายไม่เข้ากันอย่างยิ่ง ที่น่าสนใจคือ จำนวนของผู้ตอบแบบสำรวจที่บอกว่าความรู้สึกของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลง “อย่างมาก” เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหากพวกเขาตรวจพบว่าจักรราศีของพวกเขานั้น “เข้ากันได้อย่างยิ่ง” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “เข้ากันไม่ได้อย่างยิ่ง” ในลักษณะที่คล้ายกันนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าความรู้สึกของพวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าหากตรวจพบว่าจักรราศีของพวกเขานั้น “เข้ากันไม่ได้อย่างยิ่ง”

 

ผู้คนจำนวน 3 ใน 10 เคยซื้อหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงชะตาราศี

ดวงชะตาราศียังถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีผู้คนจำนวนสามในสิบ (30%) ที่บอกว่าพวกเขาเคยซื้อหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงชะตาราศี สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเครื่องประดับ โดยมีผู้คนจำนวนครึ่งหนึ่ง (51%) ที่ซื้อเครื่องประดับ จากจำนวนทั้งหมดของผู้ที่เคยซื้อหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงชะตาราศี สินค้าอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันคือหินอัญมณี ที่ใช้สำหรับแทนจักรราศีหรือเดือนเกิด (ซื้อโดย 46%) เสื้อผ้า (31%) และเครื่องเขียน (29%)

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่แสดงถึงประชากรออนไลน์ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,645; ออสเตรเลีย: 1,008; จีน: 1,018; ฮ่องกง: 1,120; อินโดนีเซีย: 1,045; มาเลเซีย: 1,311; ฟิลิปปินส์: 1,097; สิงคโปร์: 1,030; ไทย: 1,022; เวียดนาม: 1,003)