รองเท้ารัดส้นได้ แต่รองเท้าแตะไม่ได้ - YouGov แนะนำการแต่งกายในสำนักงาน

รองเท้ารัดส้นได้ แต่รองเท้าแตะไม่ได้ - YouGov แนะนำการแต่งกายในสำนักงาน
โดย

ถึงเหล่าบุรุษจะไม่ผูกสวมเนคไทแล้ว แต่ยังคงต้องยึดติดกับกางเกงขายาวต่อไปอยู่ แม้จะร้อนอบอ้าว!

ผู้ชายที่คิดจะสวมกางเกงขาสั้นไปทำงานเพื่อคลายร้อน ขอให้คิดใหม่อีกครั้ง ผู้ตอบแบบสำรวจเพียงสี่ในสิบคน (39%) ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเห็นพ้องว่ากางเกงขาสั้นถือเป็นการแต่งกายชายมาทำงานที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่ยังตัดสินอยู่ว่าเหล่าบุรุษต้องทนกับความร้อนอบอ้าวในที่ทำงานต่อไป ส่วนเพื่อนร่วมงานฝ่ายหญิงไม่ประสบปัญหาในทำนองนี้ โดยสองในสามคน (66%) เห็นพ้องว่าการที่ผู้หญิงสวมกระโปรงเหนือเข่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

แม้รองเท้ารัดส้นกับรองเท้าแตะจะคล้ายกัน แต่ความคิดเห็นที่มีต่อสองสิ่งนี้กลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ประชากรเพียง 35% คิดว่ายอมรับได้กับการสวมรองเท้าแตะในสำนักงาน เทียบกับ 56% สำหรับรองเท้ารัดส้น คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะสวมรองเท้ารัดส้นมาทำงาน (ผู้หญิง 63% มองว่ายอมรับได้) และผู้ชายจำนวนมากกว่ามองว่ายอมรับได้เช่นกัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มองว่าเป็นการไม่สมควร (49% เทียบกับ 46%)

ผู้ชายที่คิดจะใส่เสื้อบาง ๆ คลายร้อนคงต้องผิดหวัง เพราะมีเพียงหนึ่งในสามคนที่คิดว่าการสวมเสื้อกล้ามมาทำงานเป็นเรื่องยอมรับได้ แม้จะมีการเห็นใจกันอยู่บ้างเนื่องจากผู้คนจำนวนไม่น้อยมองว่าผู้ชายจะทิ้งเนคไทไว้ในลิ้นชักที่บ้านก็ไม่แปลก โดยที่ 87% เห็นด้วย และเพียง 9% ไม่เห็นด้วย

 

เลกกิ้งเป็นเสื้อผ้าที่แสดงถึงความต่างมากที่สุดในที่ทำงาน

เลกกิ้งดูจะเป็นเสื้อผ้าที่แสดงถึงความต่างมากที่สุดในที่ทำงาน แม้เลกกิ้งจะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเวียดนาม (73%), สิงคโปร์ (67%), ไทย (59%), ฟิลิปปินส์ (57%) และออสเตรเลีย (50%) แต่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ในจีน (71%), อินโดนีเซีย (54% ) และมาเลเซีย (52%) คิดว่าเลกกิ้งเป็นชุดทำงานที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ชาวฮ่องกงมีความเห็นครึ่งต่อครึ่ง แต่ไม่มีเสียงข้างมากที่ด้านใดด้านหนึ่ง โดย 48% เชื่อว่าเลกกิ้งเป็นที่ยอมรับได้ และ 38% เชื่อว่าเป็นสิ่งไม่ควรใส่มาทำงาน

เป็นเรื่องไม่แปลกนักที่คนรุ่นใหม่จะยอมรับการสวมใส่เสื้อผ้ามาทำงานได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นการที่ผู้หญิงที่สวมกระโปรงเหนือเข่าและผู้ชายไม่ใส่เนคไท ความต่างระหว่างวัยปรากฏชัดเจนที่สุดเมื่อพูดถึงเสื้อกันหนาวแบบมีฮู้ด ขณะที่ผู้มีอายุมากกว่า 55 ปีเพียงหนึ่งในสามคน (35%) เชื่อว่านี่เป็นชุดที่ใส่มาทำงานได้ ผู้มีอายุ 16-24 ปีเกือบหกในสิบคน (58%) ต่างพอใจกับการใส่เสื้อฮู้ดมาทำงาน

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 ถึง 29 สิงหาคม พ.. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่แสดงถึงประชากรออนไลน์    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,645; ออสเตรเลีย: 1,008; จีน: 1,018; ฮ่องกง: 1,120; อินโดนีเซีย: 1,045; มาเลเซีย: 1,311; ฟิลิปปินส์: 1,097; สิงคโปร์: 1,030; ไทย: 1,022; เวียดนาม: 1,003)