ประชากรในเอเชียแปซิฟิกหนึ่งในห้าคนยอมรับว่าระบุข้อมูลเท็จในใบประวัติ (CV) ของตน

ประชากรในเอเชียแปซิฟิกหนึ่งในห้าคนยอมรับว่าระบุข้อมูลเท็จในใบประวัติ (CV) ของตน
โดย

YouGov พบว่าความเท็จที่เห็นบ่อยที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์และความสนใจส่วนตัว

การวิจัยครั้งใหม่ของ YouGov แสดงผลว่าประชากรเอเชียแปซิฟิกหนึ่งในห้าคน (18%) ยอมรับว่าใส่ข้อมูลเท็จในใบ CV ของตน (และอีก 5% กล่าวว่า "ไม่ประสงค์ที่จะตอบ") แล้วคำโป้ปดมดเท็จนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร?

ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรกคือประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนของ CV ที่มีแนวโน้มการเสริมแต่งมากที่สุด โดยผู้แต่งประวัติส่วนตัวสี่ในสิบคน (44%) ใส่ข้อมูลเท็จเล็กน้อยในส่วนนี้

คนที่กังวลเรื่อง "ความสนใจส่วนตัว" ในใบประวัติว่าจะไม่น่าสนใจพอก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างพบบ่อย โดยผู้ใส่ข้อมูลเท็จใน CV สามในสิบคน (32%) ยอมรับว่าทำเช่นนั้น การใส่ข้อมูลเท็จใน CV ทั่วไปอื่น ๆ รวมถึงเรื่องระยะเวลาการทำงาน (30%) และการศึกษาหรือคุณวุฒิ (30%)

ผู้หางานที่มีอายุมากก็มีแนวโน้มที่จะกล่าวเท็จเรื่องอายุมากขึ้นด้วย

แม้คนรุ่นใหม่จะมีประสบการณ์ในตลาดงานน้อย แต่โดยรวมแล้วก็มีแนวโน้มมากกว่าที่จะใส่ข้อมูลเท็จใน CV โดยผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไปเพียงหนึ่งในเจ็ดคน (14%) ใส่ข้อมูลเท็จใน CV เมื่อเทียบกับหนึ่งในห้า (20%) ของผู้มีอายุต่ำกว่า 45 ปี

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาคนที่ใส่ข้อมูลเท็จใน CV นั้น ผู้หางานที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มกล่าวเท็จมากกว่าด้วย ทั้งนี้ ผู้หางานที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มกล่าวเท็จเรื่องอายุ - ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไปหนึ่งในสี่คน (26%) เคยใส่ข้อมูลเท็จใน CV เกี่ยวกับอายุของตัวเอง เทียบกับ 16% ของผู้มีอายุต่ำกว่า 44 ปี นอกจากนี้คือเรื่องระยะเวลาการทำงาน (37% ของผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เทียบกับ 29% ของผู้มีอายุต่ำกว่า 45 ปี) ตลอดจนเรื่องเงินเดือนปัจจุบัน (28% เทียบกับ 21%)

Colin Marson ประธานกรรมการบริหาร YouGov เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "ผลการวิจัยครั้งล่าสุดของ YouGov Omnibus อาจทำให้นายจ้างและผู้สรรหาบุคลากรบางส่วนซึ่งใช้ CV เป็นวิธีการหลักในการคัดเลือกผู้สมัครต้องผิดคาด เนื่องจากศักยภาพและความสามารถของเทคโนโลยีเกิดใหม่ ผู้สรรหาบุคลากรอาจต้องใช้รูปแบบการรับสมัครที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้พนักงานที่ดี... และซื่อตรงที่สุด ในบรรดาผู้สมัครที่จะผ่านเข้ามาในอนาคต"

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่แสดงถึงประชากรออนไลน์    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,241; ออสเตรเลีย: 921; จีน: 1,014; ฮ่องกง: 1,019; อินโดนีเซีย: 1,072; มาเลเซีย: 1,092; ฟิลิปปินส์: 1,047; สิงคโปร์: 1,044; ไทย: 1,019; เวียดนาม: 1,013)