ชาวเอเชียแปซิฟิกสามในสี่คนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงาน

ชาวเอเชียแปซิฟิกสามในสี่คนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงาน
โดย

งานวิจัยชิ้นใหม่ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจกว่าครึ่งหนึ่งเชื่อว่าแหวนหมั้นควรมีมูลค่าเทียบเท่าเงินเดือนหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อย

การขอแต่งงานที่สมบูรณ์แบบต้องเป็นอย่างไร? งานวิจัยครั้งล่าสุดของ YouGov บริษัทวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลก เผยให้เห็นว่าธรรมเนียมปฏิบัติยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม แม้ผู้คนส่วนมากจะยังคงยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ ประชากรอีกจำนวนไม่น้อยในภูมิภาคนี้ก็เปิดใจรับค่านิยมใหม่ ๆ

ชาวออสเตรเลียกว่าครึ่งหนึ่งระบุว่าเพศใดจะเป็นฝ่ายขอแต่งงานก่อนนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ตอบแบบสำรวจสองในสามคน (66%) เชื่อว่าผู้ชายควรเป็นฝ่ายขอผู้หญิงแต่งงาน แต่เรื่องนี้ก็แตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ ความเชื่อนี้พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ในอินโดนีเซีย (86%) ไทย (78%) และฟิลิปปินส์ (76%) ในทางตรงกันข้าม ชาวออสเตรเลียมีความผ่อนปรนมากที่สุด เพราะผู้ตอบแบบสำรวจครึ่งหนึ่ง (50%) ระบุว่าการที่เพศใดจะเป็นฝ่ายขอแต่งงานนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ


แม้ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่จะค่อนข้างนิยมให้ผู้ชายเป็นฝ่ายขอแต่งงาน แต่กว่าสามในสี่คน (74%) ระบุว่าการที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายขอผู้ชายแต่งงานนั้นคือสิ่งที่ยอมรับได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความยืดหยุ่นแม้ผู้คนส่วนมากจะคาดหวังว่าผู้ชายควรเป็นฝ่ายดำเนินการ

แหวนเพชรยังคงเป็นแหวนหมั้นที่ได้รับความนิยมสูงสุด

เหล่าผู้บริโภคยังคงคาดหวังให้มีการใช้แหวนหมั้น โดยเกือบหนึ่งในสิบคน (88%) มองว่าแหวนหมั้นคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการขอแต่งงานที่สมบูรณ์แบบ ปัจจัยนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าธรรมเนียมปฏิบัติอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งหนึ่ง (54%) มองว่าดอกไม้คือปัจจัยสำคัญ ในขณะที่เพียงหนึ่งในสามคน (36%) มองว่าการที่ผู้ชายทำท่าคุกเข่าข้างเดียวเป็นเรื่องสำคัญ

เมื่อถามว่าแหวนหมั้นควรทำจากวัสดุใด ผู้ตอบแบบสำรวจเกือบครึ่งหนึ่ง (46%) จะนิยมเลือกเพชร ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจ 37% จะเลือกทองคำ อย่างไรก็ตาม ทองคำดูจะทันสมัยน้อยกว่าในหมู่คนรุ่นใหม่ โดยผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปจำนวน 41% จะเลือกทองคำ แต่ผู้ที่มีอายุ 16-29 ปีเพียง 33% เท่านั้นที่เลือกวัสดุนี้ เงินคือวัสดุที่นิยมสำหรับผู้คนในยุคนี้มากกว่ารุ่นก่อน ๆ ถึงสองเท่า โดยผู้ที่มีอายุ 16-29 ปีจำนวน 15% เลือกวัสดุเงิน แต่เพียง 7% ของผู้คนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่เลือกสิ่งนี้ แพลทินัมเป็นวัสดุที่ค่อนข้างนิยมสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน (15%) แต่เป็นที่นิยมน้อยสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี (10%)

ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว ความหรูหราต้องแลกมาด้วยมูลค่า และผู้ตอบแบบสำรวจกว่าครึ่งหนึ่ง (52%) เชื่อว่าแหวนหมั้นควรมีราคาเทียบเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อย ผู้บริโภคชาวจีน ไทย และฟิลิปปินส์นับว่ามีการใช้จ่ายสูงสุด โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 38%, 23% และ 20% (ตามลำดับ) ต้องการที่จะจ่ายเงินมูลค่ามากกว่าเงินเดือนของตัวเองถึงสามเท่าเพื่อซื้อแหวนหมั้น


การสู่ขอกับบิดาของเจ้าสาวก่อนการหมั้นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนหนุ่มสาว มากกว่าสำหรับบิดามารดาของพวกเขา

ธรรมเนียมปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ก็คือการขอพรจากบิดาของเจ้าสาวก่อนการหมั้น ในภูมิภาคนี้ ผู้คน 85% ยังคงเชื่อว่าเรื่องนี้สำคัญ โดยมีสัดส่วนที่สูงถึง 96% ในอินโดนีเซีย, 94% ในไทย และ 94% ในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ชาวออสเตรเลียเกือบร้อยละสี่สิบ (38%) ชาวฮ่องกงหนึ่งในสี่คน (25%) และชาวสิงคโปร์หนึ่งในห้าคน (19%) เชื่อว่าการสู่ขอกับบิดาของเจ้าสาวก่อนการหมั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ

นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าคู่หนุ่มสาวให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าที่บิดามารดาจะคำนึงถึง เพราะผู้ที่มีอายุ 16-29 ปีเพียงหนึ่งในสิบคน (9%) และผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีเพียงหนึ่งในห้าคน (19%) ที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญ

เมื่อพูดถึงการหมั้น ดูเหมือนว่าผู้ที่รักษาธรรมเนียมปฏิบัตินี้ให้คงอยู่สืบไปนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่มากกว่าคนรุ่นเก่า ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดดั้งเดิม

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 ถึง 21 สิงหาคม พ.. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่แสดงถึงประชากรออนไลน์ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,241; ออสเตรเลีย: 921; จีน: 1,014; ฮ่องกง: 1,019; อินโดนีเซีย: 1,072; มาเลเซีย: 1,092; ฟิลิปปินส์: 1,047; สิงคโปร์: 1,044; ไทย: 1,019; เวียดนาม: 1,013)