แคดเบอรี่, เฟอเรโร รอชเชอร์, เนสท์เล่, เฮอร์ชีส์ และลินด์ เป็นช็อกโกแลตยอดนิยมของคนในAPAC

แคดเบอรี่, เฟอเรโร รอชเชอร์, เนสท์เล่, เฮอร์ชีส์ และลินด์ เป็นช็อกโกแลตยอดนิยมของคนในAPAC
โดย

ผลวิจัยล่าสุดยังเผยถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่คำนึงถึงหลักจริยธรรม: ประชากร 58% คิดว่าการรับรองการค้าโดยชอบธรรมเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อซื้อช็อกโกแลต

ฟอร์เรสท์ กัมพ์ เอ่ยคำคมที่โด่งดังว่า "ชีวิตก็เหมือนกับการเปิดกล่องช็อกโกแลต คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้รสชาติอะไร" แล้วเราควรเลือกช็อกโกแลตแบบไหน? ในการเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลงใหลที่มีต่อโกโก้ YouGov ดำเนินการสำรวจความชื่นชอบของประชากร 9,000 คนในเอเชียแปซิฟิก

อัลมอนด์เป็นรสสอดไส้สุดโปรดของชาวเอเชียแปซิฟิก

ประชากรในเอเชียแปซิฟิกชื่นชอบอาหารที่มีถั่วเป็นส่วนผสม โดยถั่วติดอันดับสามจากห้าอันดับแรกของรสสอดไส้ช็อกโกแลตยอดนิยม จากส่วนผสมสิบสองชนิดที่มีให้เลือก ส่วนผสมที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ อัลมอนด์ (33%), คาราเมล (10%), เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (10%), ถั่วลิสง (7%) และลูกเกด (5%) อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจที่ชื่นชอบช็อกโกแลตแบบไม่เติมส่วนผสมใด ๆ มีจำนวน 14%

นอกจากนี้ ดาร์กช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบสำรวจ 44% ที่ชื่นชอบ ตามด้วยช็อกโกแลตนม (35%), ไวท์ช็อกโกแลต (14%) และช็อกโกแลตปรุงแต่งรส (7%)

แคดเบอรี่ (Cadbury) เป็นแบรนด์ช็อกโกแลตสุดโปรดของคนในเอเชียแปซิฟิก

ในบรรดา 11 แบรนด์ที่เรากล่าวถึงในการสำรวจ แคดเบอรี่ (Cadbury) เป็นแบรนด์ช็อกโกแลตที่ชาวเอเชียแปซิฟิกชื่นชอบมากที่สุด โดยได้รับเลือกจากหนึ่งในสี่ (25%) ของผู้ตอบแบบสำรวจในภูมิภาค แบรนด์ยอดนิยมอื่น ๆ ได้แก่ เฟอเรโร รอชเชอร์ (14%), เนสท์เล่ (12%), เฮอร์ชีส์ (12%) และลินด์ (9%)

แต่ความเห็นกลับต่างกันเมื่อต้องระบุว่าช็อกโกแลตแบรนด์ใดดีที่สุด: โกไดวา (Godiva) เป็นที่นิยมอย่างมากในฮ่องกง (ได้รับเลือกในประเทศ 23% แต่ได้เพียง 7% ในระดับภูมิภาค), ทอปเบอโรน (Toblerone) เป็นบริษัทที่ชื่นชอบในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย (เป็นที่ถูกใจ 16% และ 14% ตามลำดับ เทียบกับ 6% ในระดับภูมิภาค) ขณะที่เนสท์เล่ (Nestle) ได้รับความนิยมในเวียดนามมากกว่าในระดับภูมิภาคเป็นสามเท่า (ได้รับเลือกในประเทศ 39% แต่ได้ 12% ในระดับภูมิภาค)

ชาวอินโดนีเซีย 77% คิดว่าการรับรองการค้าโดยชอบธรรมเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อซื้อช็อกโกแลต

การตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกระแสที่สะท้อนถึงความใส่ใจของผู้บริโภคในการซื้อช็อกโกแลต ผู้ตอบแบบสำรวจในเอเชียแปซิฟิกเกินครึ่ง (58%) พิจารณาว่าการรับรองการค้าโดยชอบธรรมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการซื้อช็อกโกแลตในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะว่าการบริโภคโดยยึดหลักจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 77% ในอินโดนีเซียและ 70% ในไทย ในทางกลับกัน ผู้บริโภคในฮ่องกงมีความกังวลน้อยที่สุดในภูมิภาค แต่ยังคงมีผู้ที่ให้ความสำคัญกับการรับรองการค้าโดยชอบธรรม 38%

ประชากรทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเห็นว่าการรับรองการค้าโดยชอบธรรมมีความสำคัญกว่าการโฆษณา (33%) หรือบรรจุภัณฑ์ (49%) อย่างไรก็ตาม เรื่องรสชาติยังคงเป็นปัจจัยพิจารณาซื้อที่สำคัญที่สุด โดยมีสัดส่วนถึง 93% ของผู้ตอบแบบสำรวจ

ปัจจุบัน ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 40% บริโภคช็อกโกแลตน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ความกังวลเรื่องสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ เกือบสามในห้าของผู้บริโภค (58%) เห็นว่าแคลอรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อ 43% ของผู้ตอบแบบสำรวจยังระบุด้วยว่าในปัจจุบันทานช็อกโกแลตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในจำนวนดังกล่าว สามในห้าของผู้ตอบแบบสอบถาม (60%) ทำเช่นนี้เพราะใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น กำแพงที่ผู้ผลิตช็อกโกแลตต้องทลายให้ได้ในอนาคตก็คือ การรักษารสชาติอันยอดเยี่ยมในขณะที่ต้องคำนึงถึงประเด็นเรื่องสุขภาพ

ช็อกโกแลตรวมใจ

ในขณะที่สิ่งต่าง ๆ กำลังแบ่งแยกคนในสังคมออกจากกัน แต่ช็อกโกแลตกลับเป็นสิ่งเดียวที่รวมเราเป็นหนึ่ง ไม่ว่าเชื้อชาติใด อายุเท่าใด หรือเพศใด มีประชากรเพียง 4% เท่านั้นที่ไม่ชอบช็อกโกแลต ครั้งหน้า ถ้าคุณต้องการให้ใครรวมใจเป็นหนึ่ง ลองถือช็อกโกแลตมาสักแท่งสิ!

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่ชี้ว่าแสดงถึงประชากร ออนไลน์  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,088; ออสเตรเลีย: 1,013; จีน: 1,007; ฮ่องกง: 989; อินโดนีเซีย: 1,004; มาเลเซีย: 1,049; ฟิลิปปินส์: 1,015; สิงคโปร์: 1,007; ไทย: 1,002; เวียดนาม: 1,002)