95% ของประชากรในเอเชียแปซิฟิกสนับสนุนมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับโรคอ้วน

95% ของประชากรในเอเชียแปซิฟิกสนับสนุนมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับโรคอ้วน
โดย

ผู้ตอบ 81% เชื่อว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ส่งเสริมให้เป็นโรคอ้วน แต่มีเพียง 7% ที่ไม่ชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดส์

ความอยากอาหารฟาสต์ฟู้ดมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ในหลายเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีแนวโน้มที่ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดส์แบบระบบเครือข่ายสาขาจะเชิญชวนลูกค้าที่นิยมรับประทานอาหารจานด่วนในราคาสุดคุ้มและบริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป แต่ทว่าความสะดวกสบายเช่นนี้มีราคาที่ต้องจ่าย กับโรคอ้วนในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่จุดประกายความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาหารฟาสต์ฟู้ดมีต่อชีวิตประจำวันของพวกเรา

ด้วยเหตุนี้ YouGov บริษัทศึกษาวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลกจึงดำเนินการสำรวจประชากร 9,000 คนในเอเชียแปซิฟิก* เพื่อค้นหาคำตอบว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาหารฟาสต์ฟู้ดและโรคอ้วนในเชิงลึก ในขณะที่มีการสนับสนุนอย่างท่วมท้นเพื่อผลักดันการควบคุมการระบาดของโรคอ้วน อาหารฟาสต์ฟู้ดยังคงเป็นอาหารโปรดในใจของผู้บริโภคอย่างเหนียวแน่นในทั่วทั้งภูมิภาค และแม้ว่าจะมีคำเตือนด้านสุขภาพ ดูเหมือนว่าความนิยมในอาหารฟาสต์ฟู้ดส์จะยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีเพียง 7% ของผู้ตอบที่ไม่ชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดส์

ไก่ทอดเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

จากประเภทของอาหารฟาสต์ฟู้ดส์เลิศรสทั้งหมด อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกคือไก่ทอด โดยมี 34% ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ชื่นชอบอาหารประเภทนี้ นอกจากนี้ พิซซ่าและเบอร์เกอร์ยังได้คะแนนสูงเช่นกัน โดยมี 28% และ 20% ของผู้ตอบที่เลือกตามลำดับ ความนิยมในอาหารฟาสต์ฟู้ดส์นั้นเหมือนกันเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นในออสเตรเลีย ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ที่ผู้คนชอบรับประทานพิซซ่ามากกว่าไก่ทอด

เกือบสองในสามของผู้คนเชื่อว่าธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดส์แบบระบบเครือข่ายสาขามีส่วนที่ต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

การมีตัวเลือกที่หลากหลายและความนิยมในอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ผลักดันให้บางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของอุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ที่มีต่อวิกฤตของโรคอ้วน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของสาธารณชน โดยสี่ในห้าของผู้ตอบแบบสำรวจ (81%) เชื่อว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ส่งเสริมต่อการเป็นโรคอ้วน ยิ่งกว่านั้น 64% เชื่อว่าธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดส์แบบระบบเครือข่ายสาขามีส่วนต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภค พร้อมทั้งยังเสนอว่าอาจมีการกำหนดขอบเขตของบทบาทที่เพิ่มขึ้นในด้านสาธารณสุข

95% ของประชากรในเอเชียแปซิฟิกสนับสนุนมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับโรคอ้วน

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อรับมือกับโรคอ้วน แนวคิดที่ดึงดูดการสนับสนุนในวงกว้างคือ : การเพิ่มตัวเลือกของอาหารไขมันต่ำสำหรับผู้บริโภค การจำกัดบริมาณของไขมันในอาหารที่อนุญาตให้ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดส์แบบระบบเครือข่ายสาขาจำหน่ายได้ และการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ ข้อเสนอแต่ละข้อเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจในเอเชียแปซิฟิก (50%)

มาตรการอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมรวมทั้งการบังคับให้บริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ต้องให้การสนับสนุนต่อระบบบริการสุขภาพ (ได้รับการสนับสนุนโดย 39% ของผู้ตอบแบบสำรวจ) การเพิ่มโครงการความร่วมมือภาครัฐ/ภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (ได้รับการสนับสนุนโดย 38%) และการผลักดันให้บริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ให้การสนับสนุนต่อระบบบริการสุขภาพโดยสมัครใจ (30%)

โดยรวมแล้ว มีเพียง 5% ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ไม่ต้องการเห็นการแนะนำตัวเลือกใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่ามีการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อรับมือกับโรคอ้วนในวงกว้าง

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่ชี้ว่าแสดงถึงประชากร ออนไลน์  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,088; ออสเตรเลีย: 1,013; จีน: 1,007; ฮ่องกง: 989; อินโดนีเซีย: 1,004; มาเลเซีย: 1,049; ฟิลิปปินส์: 1,015; สิงคโปร์: 1,007; ไทย: 1,002; เวียดนาม: 1,002)