ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกเพียง 11% เท่านั้นที่ใช้แอปฯ เพื่อสั่งพิซซ่า

ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกเพียง 11% เท่านั้นที่ใช้แอปฯ เพื่อสั่งพิซซ่า
โดย

การวิจัยครั้งใหม่เปิดเผยว่าคนต่างวัยชอบพิซซ่ารสต่างกัน

พิซซ่าเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมยามเร่งรีบ เมื่อจัดงานเลี้ยง หรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ประชากรเกือบสี่ในห้าคน (78%) ในเอเชียแปซิฟิกชอบทานพิซซ่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าพิซซ่ามีท็อปปิ้งและขอบหลากหลายชนิดมากขึ้น ทั้งยังมีช่องทางการสั่งเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ YouGov บริษัทศึกษาวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลกจึงดำเนินการสำรวจประชากร 9,000 คนในเอเชียแปซิฟิก* เพื่อค้นหาคำตอบว่าผู้คนชอบทานพิซซ่าในสถานที่ใดและทานกันอย่างไร

เห็ดคือท็อปปิ้งพิซซ่าสุดโปรดของชาวเอเชียแปซิฟิก

ในหัวข้อท็อปปิ้งพิซซ่าที่ชื่นชอบ ผลสำรวจพบว่าท็อปปิ้งสุดโปรดของคนในภูมิภาคนี้คือเห็ด ซึ่งมีผู้ที่ชื่นชอบมากถึงเกือบสองในสามคน (65%) ของประชากรในเอเชียแปซิฟิก เห็ดเป็นที่นิยมมากที่สุดในกลุ่มคนรุ่นก่อน โดย 71% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี ยกให้เห็ดเป็นหนึ่งในท็อปปิ้งพิซซ่าที่ชื่นชอบ เมื่อเทียบกับ 56% ของผู้ที่มีอายุ 16-24 ปี

ประชากรในเอเชียแปซิฟิกยังชื่นชอบท็อปปิ้งพิซซ่าต่าง ๆ รองจากเห็ด ได้แก่ ไก่ (53%) เนื้อวัว (52%) หัวหอม (47%) และสับปะรด (45%) ในขณะที่ข้าวโพดหวาน ทูน่า มะกอก และพริกเป็นตัวเลือกที่นิยมน้อยที่สุด โดยผู้ที่ไม่ชอบคิดเป็น 25%, 24%, 22% และ 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับ

ในทางเดียวกัน อายุของผู้บริโภคมีความเกี่ยวพันกับท็อปปิ้งที่ไม่ชอบ เช่นเดียวกันส่วนผสมที่โปรดปราน กล่าวคือ หัวหอมเป็นท็อปปิ้งพิซซ่าที่คนอายุ 16-24 ปี กว่าหนึ่งในห้า (22%) ไม่ชอบ แต่ผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่ไม่ชอบหัวหอมกลับมีเพียง 13% เท่านั้น

ผู้ตอบแบบสำรวจในเอเชียแปซิฟิกชอบพิซซ่าขอบบางมากกว่าขอบชีสและขอบหนา

เมื่อกล่าวถึงขอบพิซซ่า แต่ละช่วงวัยจะชื่นชอบขอบชนิดต่างกันอย่างชัดเจน วัยรุ่นชื่นชอบขอบชีสมาก แต่คนรุ่นก่อนกลับไม่โปรดปรานนัก โดย 40% ของผู้มีอายุ 16-24 ปี ยกให้ขอบชีสเป็นที่หนึ่งในใจ ในขณะที่ผู้มีอายุมากกว่า 55 ปีที่ชื่นชอบขอบชีสมีน้อยกว่าเกือบเท่าตัว (22%) ในทางตรงกันข้าม ผู้มีอายุมากกว่า 55 ปี ส่วนใหญ่ (51%) ชื่นชอบพิซซ่าขอบบาง ส่วนขอบหนาเป็นขอบพิซซ่าที่นิยมน้อยที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 21% เท่านั้นที่ชื่นชอบ

การโทรสั่งพิซซ่าเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด

พิซซ่าแบบรับกลับบ้านเป็นที่นิยมมาก โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 55% ชอบซื้อกลับบ้านหรือใช้บริการส่งถึงบ้าน มากกว่าการนั่งรับประทานที่ร้าน สัดส่วนดังกล่าวมากที่สุดถึง 81% ในออสเตรเลีย โดยผู้บริโภคถึงสี่ในห้าคนกล่าวว่านิยมซื้อพิซซ่ากลับมารับประทานเอง หรือไม่ก็ใช้บริการส่งถึงบ้าน

แม้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจะทำให้การสั่งอาหารจานด่วนสะดวกเพียงใด แต่ก็ยังมีผู้บริโภคเพียงหนึ่งในสิบคน (11%) เท่านั้นที่นิยมใช้แอปฯ เพื่อสั่งพิซซ่า ผู้บริโภคชาวจีนนิยมใช้แอปฯ เพื่อสั่งพิซซ่ามากที่สุด โดยมีผู้บริโภคหนึ่งในสี่คน (26%) ที่ชอบใช้แอปฯ สำหรับดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้บริโภคในฟิลิปปินส์และไทยนิยมใช้แอปฯ เพื่อสั่งพิซซ่าน้อยที่สุด โดยมีเพียง 4% ของผู้ตอบแบบสำรวจเท่านั้น

ทั่วทั้งภูมิภาค การโทรสั่งพิซซ่าเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจที่นิยมใช้วิธีนี้ถึง 44% ตามมาด้วยการสั่งออนไลน์ซึ่งมีผู้นิยมใช้ 29%

เมื่อกล่าวถึงบริการส่งพิซซ่า ดูเหมือนว่าวิธีที่คุ้นเคยนั้นจะเปลี่ยนแปลงยาก นักพัฒนาแอปฯ และผู้ให้บริการจัดส่งทราบดีว่าพฤติกรรมผู้บริโภคแทบจะคงที่ ไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสั่งพิซซ่ามาการิต้าเท่าใดนัก

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่ชี้ว่าแสดงถึงประชากร ออนไลน์  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,088; ออสเตรเลีย: 1,013; จีน: 1,007; ฮ่องกง: 989; อินโดนีเซีย: 1,004; มาเลเซีย: 1,049; ฟิลิปปินส์: 1,015; สิงคโปร์: 1,007; ไทย: 1,002; เวียดนาม: 1,002)