ประชากรในเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่งหนึ่งเชื่อว่าของเล่นสำหรับเด็กมีลักษณะที่แบ่งแยกตามเพศมากเกินไป

ประชากรในเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่งหนึ่งเชื่อว่าของเล่นสำหรับเด็กมีลักษณะที่แบ่งแยกตามเพศมากเกินไป
โดย

ผลวิจัยล่าสุดยังเผยว่าเลโก้ (Lego) เป็นของเล่นที่เหมาะกับทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมากที่สุด

ตุ๊กตาบาร์บี้หรือแอคชั่นแมน? เป็นไปได้น้อยมากที่คุณจะเล่นทั้งสองอย่างเมื่อตอนเป็นเด็ก ตลาดของเล่นสำหรับเด็กแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน แล้วมีของเล่นที่เหมาะกับทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงบ้างไหม? เราควรแบ่งแยกของเล่นตามเพศของเด็กอย่างชัดเจนหรือไม่? YouGov บริษัทศึกษาวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลก ดำเนินการสำรวจประชากร 10,000 คนในเอเชียแปซิฟิกเพื่อหาคำตอบนี้

ประชากรในเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่งหนึ่ง (45%) เชื่อว่ามีการแบ่งแยกของเล่นสำหรับเด็กตามเพศมากเกินไป โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยเพียงหนึ่งในห้าคน (19%) ผู้คนมีมุมมองที่กว้างยิ่งกว่านั้นในเรื่องประเภทของเล่นที่เด็กควรเล่น โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 70% เชื่อว่าสิ่งสำคัญคือ การให้เด็กได้เล่นของเล่นหลากหลายประเภท ไม่ใช่แต่เพียงของเล่นที่พิจารณาว่าเหมาะกับเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ

ประชากรน้อยกว่า 30% เชื่อว่ารถบรรทุก/รถยนต์เป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กผู้หญิง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าของเล่นชนิดไหนเหมาะกับเพศใด คำตอบกลับไม่คงเส้นคงวา ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งในสิบคนเพียงนิดหน่อย (13%) คิดว่าบาร์บี้เป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กผู้ชาย ในขณะที่หนึ่งในสี่คนเชื่อว่าผู้ชายเหมาะที่จะเล่นทั้งการอบขนมอย่างง่าย (26%) หรือชุดชงชา (23%) ในทางกลับกัน ประชากรกว่าเก้าในสิบคน (91%) เชื่อว่าบาร์บี้เป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กผู้หญิง ขณะที่สามในสี่คน (74%) รู้สึกว่าเด็กผู้หญิงเหมาะที่จะเล่นทั้งการอบขนมอย่างง่าย หรือชุดชงชา

จากการสำรวจในทั้งเก้าประเทศ ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นอย่างมาก หรือค่อนข้างมีแนวโน้มให้เด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ (50%) เล่นการอบขนมอย่างง่าย (62%) หรือชุดชงชา (57%) ในทางกลับกัน อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีแนวโน้มเลย หรือค่อนข้างไม่มีแนวโน้มให้เด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ (69%) ชุดชงชา (56%) หรือการอบขนมอย่างง่าย (53%)

ไม่ใช่เพียงเด็กผู้ชายเท่านั้นที่ถูกจำกัดประเภทของเล่นที่เหมาะสม ในขณะที่มีการมองว่ารถบรรทุก/รถยนต์เป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กผู้ชายมากที่สุด (ประชากร 85% คิดว่านี่เป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กผู้ชาย) มีเพียงแค่ 29% ที่เชื่อว่ารถบรรทุก/รถยนต์เป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กผู้หญิง

จากการสำรวจของเล่นต่าง ๆ เลโก้ (Lego) เป็นของเล่นชนิดเดียวที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกว่าเหมาะกับทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการมองว่าเลโก้ (Lego) เหมาะกับเด็กผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 79% เชื่อว่าเลโก้ (Lego) เหมาะกับเด็กผู้ชาย เมื่อเทียบกับ 55% ที่คิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิง

ผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 36% เชื่อว่าสีชมพูเป็นสีสำหรับเด็กผู้หญิงเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการตลาดอาจสนใจข้อสังเกตที่ว่าสีไม่ได้บ่งบอกตามเพศสภาพเสมอไป ผู้ตอบแบบสำรวจเพียงหนึ่งในสามคน (36%) เชื่อว่าสีชมพูเป็นสีของเด็กผู้หญิงเท่านั้น และมีเพียงหนึ่งในห้าคน (20%) เชื่อว่าสีน้ำเงินเป็นสีของเด็กผู้ชาย

อย่างไรก็ตาม คนที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงด้านบรรจุภัณฑ์ของเล่นจะผิดหวังกับผลลัพธ์ที่แบ่งแยกตามเพศ ในขณะที่ผู้หญิงเพียง 29% เห็นด้วยว่าสีชมพูเป็นสีสำหรับผู้หญิงเท่านั้น และตราบเท่าที่ผู้ชาย 43% ยังเห็นด้วยว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ก่อนที่จะมีแอคชั่นแมนตัวสีชมพูวางขายในร้านใกล้บ้าน!

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 4 เมษายน พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่ชี้ว่าแสดงถึงประชากรออนไลน์   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 10,747; ออสเตรเลีย: 1,001; จีน: 1,505; ฮ่องกง: 911; อินโดนีเซีย: 1,140; มาเลเซีย: 1,734; ฟิลิปปินส์: 1,185; สิงคโปร์: 1,055; ไทย: 1,181; เวียดนาม: 1,035)