วิธีหลบเลี่ยงผู้คนที่น่ารำคาญในระบบขนส่งสาธารณะ

วิธีหลบเลี่ยงผู้คนที่น่ารำคาญในระบบขนส่งสาธารณะ
โดย

ผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโปรดทราบ! การวิจัย YouGov ครั้งล่าสุดได้เผยอุปนิสัยที่ผู้คนรู้สึกว่าน่ารำคาญมากที่สุดขณะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะไม่ทำให้เพื่อนร่วมเดินทางของคุณต้องรำคาญ

การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะอาจให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ประหยัด รวดเร็วหรือสะดวกสบายกว่า คุณไม่สามารถวางแผนได้เต็มที่เพื่อรับมือกับสิ่งที่คุณจะพบเจอในระหว่างการเดินทาง ด้วยเหตุนี้ YouGov บริษัทศึกษาวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลกจึงดำเนินการสำรวจผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะกว่า 9,000 คนในเอเชียแปซิฟิก เพื่อหาคำตอบว่าพวกเขาคาดหวังที่จะหลบเลี่ยงสิ่งใดในการเดินทาง

การไอหรือจามโดยไม่ปิดปากถือเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง

อุปนิสัยที่น่ารำคาญมากที่สุดสามอย่างที่พบในผู้ร่วมเดินทางคือ ผู้โดยสารไอหรือจามโดยไม่ปิดปาก (ยืนยันโดย 52% ของผู้ตอบแบบสำรวจ) สุขอนามัยส่วนตัวที่ไม่ดี (51%) และการวางเท้าบนที่นั่ง (38%)

ผู้เดินทางที่มีอายุมากมีแนวโน้มจะเกิดความรำคาญเมื่อพบเจอผู้โดยสารที่คุยโทรศัพท์มือถือเสียงดัง โดย 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 55 ปียืนยันว่านี่เป็นหนึ่งในสามของประสบการณ์ที่น่ารำคาญมากที่สุด ขณะที่มีเพียง 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจในช่วงวัยระหว่าง 16-24 ปีที่รู้สึกแบบเดียวกัน

ชาวไทยมีความกังวลกับสุขอนามัยส่วนตัวน้อยที่สุด

นอกจากนี้ผลสำรวจยังแตกต่างกันไปตามภูมิภาคอยู่บ้างเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเกิดความรำคาญ ในฟิลิปปินส์ ผู้คนมีความกังวลมากที่สุดกับสุขอนามัยส่วนตัวที่ไม่ดี (69%) ขณะที่ชาวไทยมีความกังวลน้อยที่สุด (35%)

การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพนับเป็นปัญหาเฉพาะที่พบในเวียดนาม โดยจำนวนของผู้ตอบแบบสำรวจที่รำคาญเมื่อได้ยินภาษาที่ไม่สุภาพ (47%) นั้นเทียบเป็นเกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ยในภูมิภาค (25%)

ประชากรในฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะรำคาญกับการได้ยินเสียงเพลงดังลั่นจากโทรศัพท์มือถือของผู้ร่วมเดินทางมากกว่ากลุ่มอื่นถึงสองเท่า โดย 21% ของผู้ตอบรู้สึกว่ารำคาญเมื่อเทียบกับ 11% ของผู้ตอบในภูมิภ

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ข้อมูลนี้คำนวณแล้วว่าแสดงถึงประชากรทางออนไลน์ในแต่ละประเทศ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,468; ออสเตรเลีย: 1,000; ฮ่องกง: 1,011; อินโดนีเซีย: 1,283; มาเลเซีย: 1,772; ฟิลิปปินส์: 1,162; สิงคโปร์: 1,049; ไทย: 1,191; เวียดนาม: 1,000)