ผลสำรวจทั่วโลก: มาเลเซียและอินโดนีเซีย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความกังวลน้อยที่สุดในโลกเกี่ยวกับ

ผลสำรวจทั่วโลก: มาเลเซียและอินโดนีเซีย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความกังวลน้อยที่สุดในโลกเกี่ยวกับ
โดย

ผลสำรวจจาก 17 ประเทศทั่วโลก มาเลเซียและอินโดนีเซียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความกังวลน้อยที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - แต่กลับอยู่ในกลุ่มที่ความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ .

ข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เหนือระดับยุคอุตสาหกรรมนั้นได้บรรลุข้อตกลงในเดือนธันวาคม หลังจากการรวมกันของเกือบ 200 ประเทศ เพื่อหามติเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นี่คือการจัดการกับสภาพอากาศครั้งแรกที่มีการตกลงร่วมทุกประเทศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2020 ตามข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้และมีเงินช่วยเหลือสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 แสนล้านดอลล่าห์สหรัฐ .

งานวิจัยใหม่ของ YouGov โดยประชากรโลก เผยให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นหนึ่งในสามปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดที่โลกกำลังเผชิญ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 12.8% โดยที่เหลือคือ การก่อการร้ายข้ามชาติ (25.1%) และความยากจน ขาดแคลนอาหารและน้ำ (15.2%).

จากประชากรตัวอย่างใน 17 ประเทศทั่วเอเชีย, อเมริกาเหนือ, ยุโรป, ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ถูกถามในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2015 กล่าวว่าปัญหาทั้งเก้าปัญหาที่โลกได้เผชิญอยู่นั้น พวกเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และหนึ่งในเก้าปัญหานี้ปัญหาที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด คะแนนเปอร์เซนต์จะถูกแสดงแทนค่าเฉลี่ยของทั้งสองความคิดเห็นนี้.

ในทวีปเอเชียแปซิฟิก มาเลเซียมีสัดส่วนความกังวลด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ 11.2% และอินโดนีเซียที่ 11.4% โดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีสัดส่วนความกังวลอยู่ที่ 12.8% และอยู่เหนือกว่า อังกฤษ อเมริกา และ ซาอุดีอาระเบีย ที่ 10.8%, 9.2%, 5.7% ตามลำดับ ในทางกลับกัน มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความกังวลมากที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 17.4% โดยมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 7 จุด.

เลื่อนเมาส์ไปที่การสร้างภาพด้านล่างนี้เพื่อดูว่าแต่ละประเทศในการจัดอันดับความกังวลสำหรับแต่ละประเด็นและขอบเขตที่แต่ละประเด็นถูกมองว่าเป็นปัญหา.

ตัวเลขแสดงเปอร์เซ็นต์ของความกังวลของประเทศสำหรับแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ เลื่อนเมาส์ไปที่ประเทศที่จะเห็นว่าความกังวลของพวกเขาสำหรับแต่ละประเด็นการจัดอันดับและมากกว่าบาร์เพื่อดูว่าประเทศจะมีระดับของความกังวลว่า

ยุโรป
เอเชีย
ออสเตรเลีย
อเมริกาเหนือ
ตะวันออกกลาง

...

January 2016

อังกฤษ มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรเป็นอันดับ 3 จากทั้งหมด 17 ประเทศ (660 คนต่อตารางไมล์) ซึ่งอาจจะเป็นการบอกเป็นนัยบางอย่างเกี่ยวกับความกังวลของการเพิ่มจำนวนของประชากรที่รวดเร็วเกินไป อย่างไรก็ตามสิงคโปร์(18,513 คนต่อตารางไมล์) และฮ่องกง(16,444 คนต่อตารางไมล์)มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่า แต่ในขณะที่สัดส่วนความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของประชากรน้อยกว่าอยู่ที่ 5.1% และ 7.8% ตามลำดับ ส่วนเยอรมนีมีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าอังกฤษเพียงเล็กน้อย (593 คนต่อตารางไมล์) แต่มีสัดส่วนความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของประชากรน้อยกว่าอังกฤษอยู่ครึ่งหนึ่ง (5.6%) นั้นสอดคล้องกับการเมืองในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ประเทศกำลังเผชิญตั้งแต่เดือนพฤษภาคม.

ซาอุดีอาระเบีย ตั้งอยู่ในเขตที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสงครามมากที่สุดจากทั้งหมด 17 ประเทศ และในใจกลางของความขัดแย้งระหว่างเยเมนกับซาอุดีอาระเบียนั้นมีความวิตกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับข้อขัดแย้งทางอาวุธ ซึ่งมีมากกว่าประเทศอื่นๆ (25.8% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 10.6%) ในส่วนของเศรษฐกิจจีนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความแปรผันรุนแรงของราคาน้ำมันนั้นซึ่งเป็นทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นเรื่องวิตกกังวลที่สุดของประเทศ (15.2% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 5.3%).

ในส่วนของข้อมูลสำหรับประเทศฝรั่งเศสได้ถูกเก็บรวบรวมประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุวินาศกรรมของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ไอซิส (ISIS) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายข้ามชาติซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 33.7% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่ 25.1%.

เพศ

โดยทั่วไปแล้วมันจะมีความแตกต่างในเรื่องความวิตกกังวลของผู้หญิงกับผู้ชายระหว่างประเทศตะวันตกและประเทศตะวันออก อย่างไรก็ตามช่องว่างของความวิตกกังวลที่แตกต่างกันนั้นขยายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศตะวันตก.

ในแถบตะวันตก จะพบได้ว่าผู้หญิงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายมากกว่าผู้ชายอยู่ที่ 3.4 และยังมีความกังวลเกี่ยวกับความยากจน ขาดแคลนอาหารและน้ำ ซึ่งแตกต่างกันอยู่2จุดระหว่างเพศในตะวันตก.

ผู้หญิงตะวันออกมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางอาวุธและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อมากกว่าผู้ชาย ซึ่งในทั้งสองภูมิภาคนี้ ผู้ชายมีความเห็นว่า การเพิ่มจำนวนของประชากร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นดูน่ากังวลวิตกมากกว่า อย่างไรก็ตามช่องว่างนี้นั้นกล่าวเกินจริงในแถบตะวันตก.

ดูผลการสำรวจเต็มรูปแบบ