ภาพรวมของตลาดสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(APAC) ปี2015

ภาพรวมของตลาดสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(APAC) ปี2015
โดย

ถึงแม้บางคนคิดว่าการซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเหมือนการลงทุน แต่สำหรับอีกหลายๆคนนั้น มีเป้าหมายในการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ในเอเชียผู้คนมีความสามารถพอที่จะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยได้?

เมื่อไม่นานมานี้ YouGovได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับมุมมองของคนในการซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จากผลการสำรวจ 59%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่อยู่อาศัย (เพียงผู้เดียว หรือร่วมกับบุคคลอื่น)

โดยอัตราส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดนั้น อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย(71%)

และต่ำที่สุดอยู่ในประเทศออสเตรเลีย(48%) และฮ่องกง(49%)

โดยทั่วไป 52%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่วางแผนจะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยใน 1-3 ปีข้างหน้า
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนของคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่อยู่อาศัย(48%), คนที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว(57%) หรือเป็นเจ้าของร่วม(52%) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สูงขึ้นของการซื้อสินทรัพย์อื่นๆในอีก1-3ปีข้างหน้า
33%ของผู้ที่วางแผนไว้ว่าจะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยในอีก1-3ปีข้างหน้า วางแผนที่จะซื้อภายนอกประเทศของพวกเขา

โดยประเทศที่ถูกเลือกมากที่สุด คือประเทศออสเตรเลีย(12%), ประเทศมาเลเซีย(8%), และประเทศสิงคโปร์ (6%)

เกี่ยวกับเงินทุนในการซื้อสินทรัพย์, ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่(54%)เลือกที่จะซื้อบ้านด้วยเงินออมทรัพย์ของตนเอง

และอีก 43% คิดว่าการทำสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในภูมิภาคเอเชีย คนไทยส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อบ้านด้วยเงินออมทรัพย์ของตนเอง(62%)

แต่คนออสเตรเลียส่วนใหญ่(62%) นิยมที่จะซื้อบ้านด้วยสินเชื่อ

ในขณะที่คนไทยอีกจำนวนหนึ่ง(14%) ก็นิยมซื้อบ้านด้วยสินเชื่อเช่นกัน

48%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีแผนการซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยในอีก1-3ปีข้างหน้า,

ส่วนใหญ่ (46%) บอกว่าพวกเขาไม่มีความสามารถพอที่จะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยในระยะอันใกล้นี้

และอีก23% ไม่มีแผนที่จะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยเลยเพราะพวกเขาได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยแล้ว(เพียงคนเดียว/ร่วมกับบุคคลอื่น)


คำตอบที่ว่า "ไม่มีความสามารถพอที่จะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยในระยะอันใกล้นี้"

ได้ถูกเลือกตอบมากในกลุ่มวัยรุ่น(60%ของคนที่อยู่ในช่วงอายุ18-24ปี)ซึ่งมากกว่าในกลุ่มผู้สูงอายุ(28%ของคนที่อยู่ในช่วงอายุ55ปีขึ้นไป) 

ในขณะที่การตอบ"ไม่มีแผนที่จะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยเลย" ได้ถูกเลือกตอบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ(35%ของคนที่อยู่ในช่วงอายุ55ปีขึ้นไป)

ซึ่งมากกว่าในกลุ่มวัยรุ่น(6%ของคนที่อยู่ในช่วงอายุ18-24ปี)

เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศ,ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีคนตอบว่า"ไม่มีความสามารถพอที่จะซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยในระยะอันใกล้นี้"เป็นจำนวนสูงสุดถึง(55%)

เกี่ยวกับราคาทรัพย์สินที่อยู่อาศัย,ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (79%)เชื่อว่ามันไม่เหมาะสม / ไม่สามารถพอที่จะซื้อได้

โดยคนส่วนใหญ่ที่คิดเช่นนี้คือในประเทศฮ่องกงมี 91% มาเลเซีย90% และน้อยที่สุดคืออินโดนีเซีย60% ส่วนประเทศไทย 67%
42%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดจะใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะกำหนดสัดส่วนของเงินเดือนไว้20-30%เพื่อสำหรับการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย

เพื่อลดปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศ, 48% ของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีการลดภาษีเพื่อลดภาระของประชาชนในส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัย
48% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคาดหวังว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินอุดหนุนรัฐบาลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

การสำรวจนี้ YouGov ได้ดำเนินการออนไลน์ในหมู่ผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นกรรมสิทธิ์ YouGov ระหว่างวันที่ 14 - 21  สิงหาคม 2015.

ผู้ตอบแบบสำรวจ ทั้งหมด 11,687 คน ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลีย 1,749 คน, จีน 1,668 คน , ฮ่องกง  1,139 คน , อินโดนีเซีย 1,826 คน  มาเลเซีย 1,792 คน , สิงคโปร์ 1,792 คน และ จากประเทศไทย 1,721 คน

โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับการคำนวณเชิงสถิติเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรออนไลน์

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด ภาพกราฟิก

<