แม่ที่ทำงานนอกบ้าน กับ แม่ที่อยู่กับบ้าน

แม่ที่ทำงานนอกบ้าน กับ แม่ที่อยู่กับบ้าน
โดย

"ตามธรรมเนียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะถูกคาดหวังให้อยู่กับบ้านเพื่อดูแลความสุขสบายของเด็กๆและครอบครัวในปีที่ผ่านมา ตำแหน่งหน้าที่ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วออกมาทำงานนอกบ้านโดยรับผิดชอบทั้งสองบทบาท- เป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานและหน้าที่ภรรยา/แม่ในเวลาเดียวกัน" 
YouGovสำรวจผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาที่มีต่อแม่ที่อยู่กับบ้าน และแม่ที่ทำงานนอกบ้าน

ในเอเชีย ส่วนมากผู้หญิงที่เป็นภรรยาหรือแม่นั้นจะทำงานนอกบ้านถึง 60%  ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ถูกสำรวจ ประเทศจีน(75%) มีภรรยา/แม่ที่ทำงานนอกบ้านในเปอร์เซนต์ที่สูงสุด ในขณะที่เปอร์เซนต์น้อยที่สุดคือประเทศอินโดนีเชีย(51%)

โดยรวมส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (62%) คิดว่า ภรรยา/แม่ ที่ทำงานนอกบ้านนั้นดีมากที่สุด ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ตอบแบบสอบถามผู้หญิง(67%) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูง(62%)และรายได้ระดับสูง(60%)สอดคล้องกับผลสำรวจ, แม่/ภรรยาที่ทำงานนอกบ้าน ได้รับการสนับสนุนจากชาวจีน(80%) ในขณะที่ชาวอินโดนีเชียสนับสนุนน้อยที่สุด(52%)

หากแม่บ้าน/ภรรยาที่อยู่กับบ้าน และแม่/ภรรยาที่ทำงานนอกบ้าน ได้รับโอกาส,พวกเขาจะยังคงต้องการที่จะยึดติดกับบทบาทปัจจุบันของพวกเขาหรือไม่  

เป็นที่น่าสนใจ,จำนวนแม่ที่อยู่กับบ้านคิดว่าการเป็นแม่ที่ทำงานนอกบ้านนั้นดีกว่า(36%) สูงกว่า จำนวนแม่ที่ทำงานนอกบ้านที่คิดว่าการเป็นแม่ที่อยู่กับบ้านนั้นดีกว่า(20%)

สำหรับแม่ที่ทำงานนอกบ้าน,อะไรที่พวกเขาชอบมากที่สุดในการเป็นแม่ที่ทำงานนอกบ้าน:

  • สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินของครอบครัว(69%)
  • สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานสำหรับเด็กๆ(35%)

สำหรับแม่ที่ทำงานนอกบ้าน,อะไรที่พวกเขาไม่ชอบมากที่สุดในการเป็นแม่ที่ทำงานนอกบ้าน:

  • ไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลเด็กเมื่อเด็กมีอาการป่วย (51%)
  • ไม่สามารถที่จะให้ความรู้อย่างเต็มที่แก่เด็ก (47%)

สำหรับแม่ที่อยู่กับบ้าน,อะไรที่พวกเขาชอบมากที่สุดในการเป็นแม่ที่อยู่กับบ้าน:

  • สามารถที่จะเห็นพัฒนาการของเด็ก (64%)
  • สามารถคอยอยู่ดูแลเด็กในทุกสถานการณ์ใด ๆ (57%)

สำหรับแม่ที่อยู่กับบ้าน,อะไรที่พวกเขาไม่ชอบมากที่สุดในการเป็นแม่ที่อยู่กับบ้าน:

  • ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินของครอบครัว (65%))
  • ไม่ได้มีอาชีพ / ความสำเร็จในการทำงานที่สามารถเป็นความภาคภูมิใจ (47%)

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด ภาพกราฟิก