ศัลกรรมพลาสติก

ศัลกรรมพลาสติก
โดย

จากความก้าวหน้าทางเทคนิคการศัลกรรมและความสนใจด้านความงามที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ศัลกรรมความงามเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดเอเชีย

เวลาคิดถึงความงาม 3 สิ่งหลักที่ผู้คนในเอชียนึกถึง คือ หน้าตาที่น่าดึงดูดให้มอง (42%) ความมั่นใจ (37%), และรูปร่างที่ดี (37%)

ระดับการยอมรับต่อศัลยกรรมพลาสติก 

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีระดับการยอมรับต่อศัลกรรมพลาสติกในระดับสูง ระดับการยอมรับต่อการผ่าตัดศัลกรรมจากผู้ชายสูงถึง 45% ซึ่งมากกว่าผู้หญิงที่มีระดับการยอมรับที่ 39%

ความนิยมต่อศัลยกรรมพลาสติกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก;

ในบรรดาประเทศที่ทำการสำรวจ ประเทศไทยและประเทศจีนเป็น 2 ประเทศที่มีความนิยมเกี่ยวกับศัลยกรรมความงาม โดย 5% และ 4% ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจเคยรับการรักษาด้วยศัลยกรรมแล้ว ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียมีเพียง 1% ที่เคยผ่านการศัลยกรรมมาแล้ว ประเทศจีน (37%) และประเทศไทย (34%) มีแนวโน้มที่จะพิจารณาทำศัลยกรรมพลาสติกในอนาคต ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะพิจารณาทำศัลยกรรมเพียง 11% โดยรวมแล้ว กลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะพิจารณาศัลยกรรมพลาสติก คือ ผู้หญิง อายุ 25-34 ปี ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง

ประเภทศัลยกรรมพลาสติกที่เป็นที่นิยม

ผู้คนสนใจที่จะทำศัลยกรรมพลาสติกเกี่ยวกับ การลดหน้าท้อง (30%) การกรอผิว (27%) การกำจัดรอยแผลเป็น (23%) ซึ่งสามสิ่งนี้เป็นที่นิยมในผู้ชายและผู้หญิงในระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจยังแสดงความแตกต่างระหว่างเพศในรายละเอียดประเภทของศัลยกรรมพลาสติก เช่น มีผู้หญิงจำนวนมากที่เลือกที่จะทำศัลกรรมเพิ่มขนาดหน้าอกมากกว่าผู้ชาย (20% ผู้หญิง ต่อ 5% ผู้ชาย) ในขณะที่การปลูกผมเป็นที่นิยมในผู้ชาย (16%) มากกว่าผู้หญิง (6%)

เวลาพูดเกี่ยวกับคู่ของพวกเขา ผู้ชาย 10% คิดว่าหากคู่ของเขามีโอกาสได้ทำศัลยกรรมพลาสติก เขาอยากให้คู่ของเขากำจัดรอยแผลเป็น (16%) เสริมขนาดหน้าอก/ยกกระชับหน้าอก (10%) การกรอผิว (9%) ผู้ชายส่วนมาก (52%) คิดว่าคู่ของตนไม่จำเป็นต้องทำศัลยกรรม ทางด้านผู้หญิง 55% คิดว่าหากคู่ของเขามีโอกาสได้ทำศัลยกรรมพลาสติก เขาอยากให้คู่ของเขาลดหน้าท้อง (10%) กำจัดรอยแผลเป็น (15%) และกรอผิว (13%)

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด ภาพกราฟิก.