เทคโนโลยี สีเขียว

เทคโนโลยี สีเขียว
โดย
ใน

การจัดการขยะถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นที่สุดของคนไทย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในฮ่องกง, จีน และออสเตรเลีย เชื่อว่า "มลพิษ" เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากกว่า 88% ชาวเอเชียรู้ว่าเทคโนโลยีสีเขียวนั้นคืออะไร และ 61% รู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 93% ชาวเอเชียเชื่อว่าเทคโนโลยีสีเขียวสามารถช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / ปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ครึ่งหนึ่งของพวกเขา (50%) คิดว่ามันเป็นเรื่องของผลกระทบที่จำกัด