พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่างของคนเอเชีย

พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่างของคนเอเชีย
โดย

คนเอเชีย 91% มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารว่างและ 24% คือรับประทานอาหารว่างในแต่ละวัน (ติดอาหารว่าง) โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิง (57%)2 ประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีการติดอาหารว่างมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย (24%) และออสเตรเลีย (17%)