อะไรคือ YouGov Reel?

YouGov Reel เป็นเครื่องมือการวัดแบบตามเวลาจริงและทำการทดสอบการหมุนเวียนสำหรับการโฆษณาเชิงภาพ/เสียง มันเข้าใจได้ง่าย ใช้งานง่ายและเป็นวิธีการที่สนุกในการทดสอบโฆษณาล่วงหน้า.

YouGov Reel ทำงานอย่างไร?

YouGov Reel สามารถช่วยลดความเสี่ยงของลูกค้าในการเปิดตัวโฆษณาที่ไร้ประสิทธิภาพหรือโฆษณาที่จะสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของแบรนด์.

เราทำการสำรวจพร้อมกับฝังวิดีโอทดสอบเข้าไปด้วย แล้วส่งมันให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินมันก่อนการเปิดตัว  ผู้รับการสัมภาษณ์จะสามารถให้คะแนนต่อแต่ละฉากในวิดีโอในขณะที่มันกำลังเล่นอยู่ โดยใช้มาตรวัดออนไลน์ . 

 

 

ทำไมต้องใช้ YouGov Reel?

ในการทำความเข้าใจว่าโฆษณานั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อกลุ่มผู้ชมที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะสามารถ:

  • ปรับแต่งเนื้อหาของแต่ละฉากให้เหมาะสม
  • เลือกเนื้อหาโดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรวัดแต่ละประเภท เช่น การดึงดูดต่อผู้คนทั่วโลก การสื่อข้อความ การสร้างแบรนด์ การตอบสนองทางอารมณ์

ติดต่อ

Reel Enquiry: 
ap.sales@yougov.com

Local Contact: 
Aitsanart.w@yougov.com

Phone: +66 84 141 0251

 

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Reel?