Profiles

YouGov profiles lite

YouGov Profiles คืออะไร?

Profiles คือผลิตภัณฑ์การแบ่งส่วนและการวางแผนสื่อสำหรับบริษัทและแบรนด์ .

รับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายของคุณจากชุดข้อมูลหลายช่องทาง ที่มีความละเอียดมากขึ้นและถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าเดิม.

ข้อมูลประชากรและลักษณะการใช้ชีวิต

 • เจาะกลุ่มเป้าหมายในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลประชากรทั่วไป สถานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ ธนาคารและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้บริการ การเป็นเจ้าของอุปกรณ์ ความสนใจ งานอดิเรก ดาราที่ชื่นชอบ และศิลปินดนตรีชั้นนำ

การใช้งานและการรับรู้แบรนด์

 • เข้าใจการใช้งานและการรับรู้กว่า 1,000 แบรนด์ (ในกว่า 35 ภาคธุรกิจ) โดยใช้มาตรวัดแบรนด์หลัก ๆ ต่อไปนี้ เหตุกระตุ้น ความสนใจ คุณภาพ ความคุ้มค่า ความพึงพอใจของลูกค้า ความมีชื่อเสียง ความรู้สึกทั่วไป การแนะนำ การรับรู้แบรนด์ แนวโน้มการบอกต่อ ลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า ความตั้งใจจะซื้อ การพิจารณาซื้อ และการรับรู้โฆษณา

การบริโภคสื่อ

 • วิเคราะห์การบริโภคสื่อช่องทางดั้งเดิมอย่างเป็นประจำ 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการดูโทรทัศน์ตามรายการ (รวบรวมได้กว่า 4,000 รายการจนถึงปัจจุบัน) และตามประเภท (150 หมวดหมู่) การฟังวิทยุ (สถานีโฆษณาหลัก ๆ กว่า 40 แห่ง) และการอ่านสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์กว่า 20 สำนักและนิตยสารกว่า 50 รายการ)

พฤติกรรมดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือ

 • ติดตามร่องรอยและการใช้งานดิจิทัลโดยการวิเคราะห์ในเวลาจริง (ผ่านการติดตามเรื่อย ๆ) ทั้งเว็บไซต์ที่เข้าชม คำค้นหา แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ใช้ และการเปิดโฆษณาออนไลน์ (แบนเนอร์และโฆษณาที่ปรากฏก่อนแสดงเนื้อหา)

กิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์

 • ตรวจสอบการใช้งานและระดับความผูกพันกับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การกดถูกใจหน้า Facebook การติดตามบัญชี Twitter การกล่าวถึง (และสัมผัสกับ) แบรนด์ในเครือข่ายการสนทนา

ทัศนคติและความเห็น

 • การใช้ข้อมูลรายวันด้านทัศนคติและความเห็น การวัดผลในหัวข้อที่หลากหลาย รวมทั้งมุมมองเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารในปัจจุบัน ทัศนคติทางการเมือง ความตั้งใจในการลงคะแนน และข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคล

ทำไมต้องใช้ Profiles?

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่สำคัญมีอะไรบ้าง??

 • จัดข้อมูลกลุ่มขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว - เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงความแตกต่างสำคัญระหว่างลูกค้าที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจเกี่ยวกับแบรนด์

 • ออกแบบกลยุทธ์ช่องทางที่ตรงตามข้อกำหนด - ค้นหาช่องทางที่มีโอกาสมากที่สุดในการผลักดันปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ โดยไม่ใช่เพียงช่องทางที่มีการใช้มากที่สุด

 • วางแผนแคมเปญโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคสื่อที่รวบรวมรายวัน โดยไม่ใช่เพียงรายเดือนหรือรายไตรมาส

 • สร้างการสื่อสารที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายมากขึ้น - พัฒนาข้อเสนอและข้อความที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเจาะตลาด

ทำไมจึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด?

 • ปราดเปรียว - พลิกผันโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของตลาด

 • ตามเวลาจริง - เราให้ความสำคัญการรับฟังอย่างต่อเนื่อง (วิธีการเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลทางยุทธวิธีแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นในช่วงเวลาเดียว)

 • เป็นแบบองค์รวม - มุมมองลูกค้ารายเดียวในทุกช่องทาง

 • ได้เปรียบคู่แข่ง - คุ้มค่าการลงทุนและได้รับผลลัพธ์มากขึ้น

 

ติดต่อ

Profiles Enquiry: 
ap.sales@yougov.com

Local Contact: 
Aitsanart.w@yougov.com

Phone: +66 84 141 0251

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Profiles?