อะไรคือดัชนีผู้ทรงอิทธิพล?

ดัชนีผู้ทรงอิทธิพลเป็นดัชนีการติดตามเชิงรวมของเราซึ่งทำการวัดการรับรู้ของผู้บริโภคต่อผู้ทรงอิทธิพลจำนวนหลายพันรายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

 

ทำไมต้องใช้ดัชนีผู้ทรงอิทธิพล?

ดัชนีผู้ทรงอิทธิพลมอบวิธีการในการวัดปริมาณและคุณสมบัติของการรับรู้ของผู้บริโภคให้กับแบรนด์ หน่วยงานตัวแทนและนักการตลาด ลูกค้าสามารถ:

  • วัดการรับรู้ของผู้บริโภคต่อผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละภาคธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง เพื่อมอบบริบท.
  • วัดการรับรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลา.
  • นำเสนอความละเอียดในการแบ่งประเภทผู้บริโภค เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างในการรับรู้จากกลุ่มประชากรและกลุ่มพฤติกรรมต่าง ๆ.

ติดต่อ

Email: ap.sales@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Influencer Index?