ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ


ยินดีต้อนรับสู่ YouGoV  เว็บไซต์ th.yougov.com  ("เว็บไซต์") และแอปพลิเคชันมือถือ YouGov ปัจจุบันมีให้บริการในร้านค้าออนไลน์ AppStore ของ Apple และ Google Play ("แอปฯ") มีกรรมสิทธิ์ ดำเนินการ และจัดทำโดยบริษัท ยูโกฟ ประเทศไทย จำกัด (บริษัทซึ่งจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ หมายเลขบริษัทคือ 1055 5900 2002 ซึ่งมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 12A ห้อง 12A-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500)(ต่อไปนี้เรียกว่า "YouGov", "เรา", "ของเรา" หรือ "พวกเรา")

การใช้งานเว็บไซต์และแอปฯ รวมถึงหน้าแบบสำรวจและเนื้อหาที่ระบบนำคุณไป (รวมทั้ง "หน้าเว็บ YouGov") ตลอดจนการเป็นสมาชิกของคณะวิจัยผู้บริโภคที่จัดตั้งและบริหารโดย YouGov ("กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov") และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยใด ๆ ของ YouGov ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (" กิจกรรม YouGov") ของเรา อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด")

กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ของเรา เพื่อทำความเข้าใจวิธีการและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูล รวมถึงสิทธิ์และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

1. การรับทราบและการยอมรับ

1.1.         คุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการทำเครื่องหมาย "ฉันยินยอม" ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGoV ("สมาชิก") หรือเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หนึ่ง ๆ หรือเพียงเข้าถึงและใช้งานหน้าเว็บ YouGov หากคุณไม่ประสงค์ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องออกจากหน้าเว็บ YouGov ทันที และ/หรือยุติการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov

1.2.         YouGov ขอสงวนสิทธิ์เป็นครั้งคราวในการดัดแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือส่วนใด ๆ ของข้อกำหนด การใช้งานหน้าเว็บ YouGov หรือการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov อย่างต่อเนื่องเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผล จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อตกลงของคุณว่าผูกพันตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

 

2. ข้อกำหนดการเข้าร่วม

2.1.         ขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov สำหรับสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

2.1.1.         ในการเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณต้องลงทะเบียนกับ YouGov และสร้างโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ ตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ระบุไว้ด้านล่าง ("ขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov")

2.1.2.         ผู้ที่จะเป็นสมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของ YouGov ทุกครั้งที่ประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov แบบฟอร์มลงทะเบียนประกอบด้วย:

2.1.2.1.      แบบฟอร์มมีอยู่ในเว็บไซต์และแอปฯ แต่อาจรวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ดำเนินการในเว็บไซต์ภายนอก

2.1.2.2.      แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ดำเนินการโดย YouGov และเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ภายนอก

2.1.2.3.      แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งเข้าถึงผ่านทางลิงก์ในอีเมลที่ส่งถึงคุณโดยบุคคลภายนอกหรือโดย YouGov โดยคุณได้อนุญาตการรับอีเมลดังกล่าวจากแหล่งเหล่านี้

2.1.4.         ในระหว่างการลงทะเบียน YouGov แต่ละขั้นตอน ผู้ที่จะเป็นสมาชิกจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อกำหนดใด ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ

2.1.5.         คุณต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ได้ 

2.2.         ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

2.2.1.         เพื่อเป็นการตอบแทน YouGov ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงหน้าเว็บ YouGov และ/หรือความสามารถในการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov คุณยินยอมที่จะ:

2.2.1.1.      ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แจ้งในขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov

2.2.1.2.      คงไว้และปรับปรุงรายละเอียดการเป็นสมาชิกส่วนบุคคลของคุณโดยเร็ว รวมถึงโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ (ที่ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อรักษาให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

2.2.1.3.      ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แจ้งถามจาก YouGov ในระหว่างการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov

2.2.2.         หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับคำตอบก่อนหน้าในคำถามที่เหมือนกัน หรือ YouGov มีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน YouGov มีสิทธิ์ระงับหรือยุติการเข้าถึง ใช้งาน และ/หรือเข้าร่วมปัจจุบันในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov เช่น หากในการตัดสินอย่างสมเหตุสมผลโดย YouGov พบว่าการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov ของคุณระบุตำแหน่งที่พักอาศัยแตกต่างจากที่ระบุในระหว่างขั้นตอนลงทะเบียน YouGov เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิของคุณในการปฏิเสธที่จะให้คำตอบในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจกลุ่มใดหรือแบบสำรวจใด ๆ หรือการเรียกขอข้อมูลโดย YouGov

2.3.         โปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและบัญชี YouGov ของคุณ

2.3.1.         เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนลงทะเบียน YouGov สมาชิกจะได้รับโปรไฟล์ ("โปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ") และบัญชี ("บัญชี YouGov") สำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และกิจกรรม YouGov ที่ได้รับคะแนน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

2.3.2.         อนุญาตให้มีโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจเพียงหนึ่งรายการต่อสมาชิกหนึ่งคนสำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และอนุญาตบัญชี YouGov เพียงหนึ่งบัญชีต่อสมาชิกหนึ่งคนสำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ที่ได้รับคะแนน สมาชิกใดที่ถูกตรวจพบว่ามีโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ และ/หรือบัญชี YouGov หลายบัญชี อาจถูกลบโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มหลักและโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มรอง และ/หรือบัญชี YouGov ไม่สามารถโอนคะแนนที่ได้ผ่านทางบัญชี YouGov รอง YouGov อาจเรียกขอดูหลักฐานการแสดงตนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น

2.3.3.         สมาชิกแต่ละคนต้องใช้อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น จะหมายถึงการที่สมาชิกครอบครัวทุกคนไม่สามารถมีบัญชีของตนเองหากใช้อีเมลร่วมกัน จึงต้องมีบัญชีแยกกันโดยใช้อีเมลเฉพาะของตน)

2.3.4.         แต่ละโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและบัญชี YouGov ต้องเข้าถึงโดยสมาชิกบุคคลเดียวเท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตและการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก YouGov คุณยินยอมที่จะแจ้ง YouGov โดยทันทีเมื่อคุณทราบหรือสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลการเข้าระบบ โปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ และ/หรือบัญชี YouGov ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดระบบความปลอดภัยในรูปแบบอื่น ๆ

2.3.5.         ในกรณีที่มีการเข้าถึงบัญชี YouGov ของคุณโดยบุคคลอื่น YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณ และ/หรือบัญชีของบุคคลอื่นจนกว่าจะได้รับการแก้ไข YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนหรือรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับจากการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

2.3.6.         สมาชิกอาจได้รับคะแนนสำหรับบัญชี YouGov ของตนเอง ("คะแนน") ในลักษณะที่กำหนดตามรายละเอียดในหน้าเว็บ YouGov รวมถึงขั้นตอนลงทะเบียน YouGov และสำหรับการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับคะแนน จำนวนคะแนนที่รับได้สำหรับการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านการสื่อสารที่ได้รับอนุญาต

2.3.7.         คุณจะได้รับคะแนนเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดและใด ๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับการรับคะแนน เว้นแต่ได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่นโดยเจาะจง สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือขั้นตอนที่ถูกต้องอาจส่งผลให้ไม่ได้รับคะแนน

2.3.8.         คะแนนที่ได้รับจะบันทึกไว้ในบัญชี YouGov ของคุณ แต่จะไม่สามารถใช้แลกคะแนนเพื่อแลกรางวัลจนกว่าสมาชิก (ตามวรรค 2.3.9 ด้านล่าง) จะเข้าถึงระดับที่ระบุไว้ในโฆษณา พร้อมกับรายละเอียดของรางวัลที่สามารถรับได้ ในส่วนบัญชีของเว็บไซต์ หาก YouGov ระงับหรือยุติบัญชี YouGov ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่สามารถแลกคะแนนใดก็ตามที่คุณได้รับ

2.3.9.         YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของกิจกรรม YouGov และกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนนและเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนที่ต้องการ ก่อนที่จะใช้คะแนนนั้น ๆ แลกรางวัล

2.3.10.     คะแนนไม่สามารถโอนไปยังบัญชี YouGov อื่นหรือรวมเข้ากันในลักษณะใด ๆ และการขายหรือแลกเปลี่ยนคะแนนถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คะแนนไม่มีมูลค่าเป็นเงิน และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการแลกรางวัลที่กำหนด

2.3.11.     YouGov อาจปรับบัญชี YouGov ของสมาชิกขึ้นหรือลงเป็นครั้งคราว เพื่อตอบสนองต่อข้อผิดพลาดที่สมาชิกรับทราบว่าอาจเกิดขึ้นหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง ซึ่งเรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่

2.3.12.     YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชี YouGov ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป โดย "ไม่มีความเคลื่อนไหว" เราหมายถึงการที่สมาชิกไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้า YouGov จะพยายามติดต่อสมาชิกผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ ในกรณีที่บัญชี YouGov ของสมาชิกเสี่ยงต่อการถูกยุติซึ่งเป็นผลมาจากกรณีขาดการเคลื่อนไหว ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองที่น่าพอใจ บัญชี YouGov จะถูกยุติและคะแนนที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบคืน

2.4.         คำเชิญเข้าร่วมแบบสำรวจ

2.4.1.         คุณรับทราบว่า:

2.4.1.1          หากคุณลงทะเบียนกับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov การเข้าร่วมของคุณนั้นเป็นส่วนสำคัญที่เราสามารถส่งอีเมลและการแจ้งเตือนให้คุณ เชิญคุณเข้าร่วมในแบบสำรวจสำหรับโครงการวิจัย ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปฯ หรือด้วยตนเอง

2.4.1.2          หากคุณต้องการหยุดรับอีเมลและการแจ้งเตือนดังกล่าว คุณสามารถยุติการเป็นสมาชิกของคุณตามวรรค 6.1 ของข้อกำหนดเหล่านี้

 

3. การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับรางวัล

3.1.         YouGov อาจขอให้คุณเข้าร่วมกิจกรรม YouGov ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่การจับรางวัล หรืออาจอนุญาตให้คุณใช้คะแนนเพื่อเข้าสู่การจับรางวัล การจับรางวัลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดและแสดงไว้สำหรับการจับรางวัลแต่ละรายการ

 

4. ลิงก์การอ้างอิง

4.1.         คุณสามารถได้รับคะแนนพิเศษโดยการแนะนำเพื่อนและครอบครัวมาเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หากพวกเขาเข้าร่วมโดยใช้ลิงก์เฉพาะซึ่งเราจัดเตรียมไว้ให้คุณสำหรับการอ้างอิง ("ลิงก์การอ้างอิง") เงื่อนไขที่แนบมากับการให้คะแนนพิเศษดังกล่าวมีอธิบายไว้ในส่วนบัญชีของเว็บไซต์และแอปฯ เมื่ออ้างอิงสมาชิกกลุ่มใหม่ คุณยินยอมที่จะไม่วางตัวหรืออ้างสิทธิ์ว่าเป็นตัวแทนของ YouGov และคุณจะไม่พยายามชักนำหรือหลอกลวงผู้ที่จะเป็นสมาชิกให้ใช้ลิงก์อ้างอิงของคุณเพื่อเข้าร่วม คุณยินยอมที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้ที่จะเป็นสมาชิกที่คุณอ้างอิงว่าพวกเขาจะใช้ลิงก์อ้างอิงเฉพาะของคุณ และคุณจะได้รับคะแนนหากพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ผ่านลิงก์อ้างอิงของคุณ

 

5. เนื้อหาผู้ใช้

5.1.         การใช้หน้าเว็บ YouGov และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov อาจรวมถึงการส่งคำตอบแบบสำรวจและเนื้อหาอื่น ๆ ให้กับเรา ("เนื้อหาผู้ใช้") ซึ่งอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่น ๆ ของหน้าเว็บ YouGov

5.2.         คุณรับทราบว่าเนื้อหาผู้ใช้ที่ให้ไว้เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ YouGov แต่เป็นคุณที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งผ่านการใช้หน้าเว็บ YouGov หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ของคุณ

5.3.         YouGov ไม่ได้ควบคุมหรือกลั่นกรองเนื้อหาผู้ใช้ที่โพสต์ในหน้าเว็บ YouGov และไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว ดังนั้นจึงจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาผู้ใช้

5.4.         คุณเข้าใจว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาผู้ใช้โดยการใช้หน้าเว็บ YouGov รวมทั้งคุณยอมรับว่าต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงการเชื่อถือในความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหานั้น ๆ อย่างไรก็ตาม YouGov จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ แก้ไข ย้าย หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม

5.5.         สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งคุณเลือกที่จะส่งให้เรา (รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์ในหน้าเว็บ YouGov) คุณให้สิทธิ์การใช้งานแก่ YouGov โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ อย่างถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ และไม่ผูกขาด (พร้อมสิทธิ์การอนุญาตสิทธิ์ย่อย) เพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ แก้ไข เผยแพร่ แปล สร้างผลงานรองจากผลงานหลัก ใช้ประโยชน์ ใช้งาน และแสดงเนื้อหาผู้ใช้นั้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในทั่วโลก และ/หรือรวมไว้ในงานอื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สื่อหรือเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จัก หรือพัฒนาในภายหลังเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

5.6.         ในการใช้หน้าเว็บ YouGov และ/หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณยินยอมที่จะไม่:

5.6.1.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในทางใดทางหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หรือในรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่

5.6.2    อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดหยาม ข่มขู่ คุกคาม ลามกอนาจาร เลือกปฏิบัติ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ มีเจตนายุยงให้เกิดความเกลียดชัง หรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมตามที่เราพิจารณาเห็นสมควร

5.6.3.         ปลอมเป็นบุคคลใด ๆ (ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต) หรือนิติบุคคลใด ๆ

5.6.4.         ปลอมแปลงหัวเรื่องหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านหน้าเว็บ YouGov หรือให้ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

5.6.5.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการส่ง

5.6.6.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งต่อโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย "จดหมายขยะ" "จดหมายลูกโซ่" "อีเมลหลอกลวง" "ธุรกิจเครือข่าย" หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใดที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต

5.6.7.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งต่อเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หรือไฟล์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ

5.6.8.         เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือ

5.6.9.         พยายามส่งมากกว่าหนึ่งโหวตต่อแบบสำรวจ หรือกระทำการอื่นใดที่อาจมีผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์ใด ๆ ที่ได้รับผ่านกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

 

6. การยุติการเป็นสมาชิก

6.1.         หากคุณไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกอีกต่อไป กรุณาติดต่อ YouGov YouGov จะยกเลิกบัญชีของคุณ และหยุดติดต่อคุณภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งจากคุณว่าประสงค์ยุติการเป็นสมาชิก คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณยุติการเป็นสมาชิก คุณอาจได้รับอีเมลจาก YouGov เป็นระยะเวลา 7 วันหลังจากวันที่คุณแจ้ง หากคุณตัดสินใจจะยุติโดยใช้ตัวเลือก "ยกเลิกการเป็นสมาชิก" ในหน้าบัญชี YouGov คุณจะยังคงเก็บรักษาคะแนนใด ๆ ที่ได้รับก่อนหน้านี้ คุณจะสิ้นสุดการรับอีเมลและการแจ้งเตือนจาก YouGov รวมทั้งไม่สามารถเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov เว้นแต่และจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานบัญชี YouGov อีกครั้ง หากคุณขอให้ลบบัญชี YouGov คุณจะสูญเสียคะแนนทั้งหมดที่ได้รับก่อนหน้านี้ และไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชี YouGov ของคุณอีกครั้ง  เราจะลบบันทึกทั้งหมดตามที่ขอ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ

6.2.         คุณยินยอมให้ YouGov ใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือยุติการเป็นสมาชิก YouGov ของคุณ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือลบ หรือทิ้งเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขาดการใช้งาน หรือหาก YouGov เชื่อว่าคุณได้ละเมิด หรือกระทำการไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือเจตนาของข้อกำหนดเหล่านี้

6.3.         คุณยินยอมให้ YouGov ยุติการเข้าถึงกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ของคุณภายใต้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงรับทราบและยอมรับว่า YouGov อาจยกเลิกการลงทะเบียนของคุณในฐานะสมาชิกและ/หรือขัดขวางการเข้าถึงกิจกรรม YouGov และกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov นอกจากนี้ คุณยินยอมให้ YouGov ไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับการยุติการเข้าถึงกิจกรรม YouGov หรือYouGov Panel ของคุณ

6.4.         YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือหน้าเว็บ YouGov ได้ทุกเมื่อ ในกรณีดังกล่าวและเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกจะไม่สามารถใช้คะแนนบัญชี YouGov ใด ๆ เพื่อแลกรางวัล

 

7. ข้อผูกพันในการชำระเงินคืนแก่เรา

7.1.         คุณยินยอมจะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ YouGov รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน ต่อหนี้สิน ความเสียหาย การสูญเสีย การเรียกร้อง (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่แต่ละคนได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลที่ไม่ดีจากการใช้งานหน้าเว็บ YouGov ของคุณ การจัดหาเนื้อหาผู้ใช้ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ของคุณ หรืออันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าคุณหรือผู้อื่นจะดำเนินการละเมิดดังกล่าวผ่านโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ หรือบัญชี YouGov จากการละเลยของคุณ

 

8. เว็บไซต์ภายนอก

8.1.         ลิงก์ที่รวมอยู่ในหน้าเว็บ YouGov อาจให้คุณออกจากหน้าเว็บ YouGov และเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ YouGov และไม่ใช่ความรับผิดชอบของ YouGov โดย YouGov จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ หรือลิงก์ใด ๆ ซึ่งปรากฏในไซต์ที่เชื่อมโยง หรือรายการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว YouGov ไม่รับผิดชอบต่อการส่งสัญญาณภาพและ/หรือเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการส่งสัญญาณในรูปแบบอื่นใดก็ตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ YouGov นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเฉพาะเพื่อความสะดวก และการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้แสดงว่า YouGov สนับสนุนเว็บไซต์นั้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเหล่านั้นแต่อย่างใด

 

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1.         เว็บไซต์ แอปฯ หน้าเว็บทั้งหมด และเนื้อหาภายในหน้าเว็บ YouGov รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอ รูปถ่าย ซอฟต์แวร์ สิ่งประดิษฐ์ แบบสำรวจ โลโก้ หรือวัสดุอื่น ๆ ("วัสดุ") เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของหรือได้รับอนุญาตการใช้โดย YouGov และผู้ออกใบอนุญาต พันธมิตรธุรกิจและบริษัทในเครือ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในฐานข้อมูล และความลับทางการค้าทั้งหมดที่ระบุไว้นั้น ๆ การรวบรวม จัดระเบียบ และแสดงเนื้อหา เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ใช้งานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ YouGov ถือเป็นทรัพย์สินของ YouGov แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ สร้างผลงานรองจากผลงานหลัก เผยแพร่ซ้ำ แสดง อัปโหลด โพสต์ ส่ง จำหน่าย หรือใช้ในทางใดก็ตามกับเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปฯ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouGov เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

 

10. ข้อกำหนดสำคัญอื่น ๆ

10.1.     ประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ ประกาศทั้งหมดที่แจ้งโดย YouGov ถึงสมาชิกจะส่งไปยังอีเมลของพวกเขา ซึ่งได้ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov

10.2 หากศาลพบว่าส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องด้วยประการอื่นใด ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ แต่ละวรรคของข้อกำหนดเหล่านี้ดำเนินการแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตัดสินใจว่าส่วนใดส่วนหนึ่งผิดกฎหมาย วรรคที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลโดยสมบูรณ์

10.3    ความเชื่อถือในข้อกำหนดเหล่านี้  เราจะเชื่อถือข้อกำหนดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้และเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงระหว่างเรา  เราและคุณจะมีภาระผูกพันตามกฎหมายต่อข้อกำหนดเหล่านี้

10.4    เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมตามสมควร  หากเราถูกขัดขวางหรือทำให้ล่าช้าจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จากสิ่งใดก็ตามที่คุณ (หรือใครก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของคุณ) ทำหรือมิอาจทำ หรือเนื่องจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมตามสมควร การไม่สามารถหรือความล่าช้าในการดำเนินการข้อผูกพันของเรา จะไม่ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ตัวอย่างของเหตุการณ์และสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ ไฟไหม้ น้ำท่วม และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การประท้วงหยุดงาน ข้อพิพาททางการค้า การปิดโรงงาน ข้อจำกัดการนำเข้าหรือส่งออก การจลาจล อุบัติเหตุ การหยุดชะงักด้านการส่งพลังงาน ความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการร้ายหรือสงคราม

10.5    การอ้างอิง "รวมถึง" และนิพจน์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน  ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำที่ปรากฏหลังนิพจน์ "ประกอบด้วย", "รวมถึง", "อื่น ๆ", "ตัวอย่าง", "เช่น" หรือ "โดยเฉพาะ" (หรือนิพจน์ใด ๆ ที่คล้ายกัน) จะไม่จำกัดความหมายของคำที่ปรากฏก่อนนิพจน์ดังกล่าว

10.6    เราสามารถโอนข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลอื่น เราสามารถโอนสิทธิ์และข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังองค์กรอื่น เราจะพยายามติดต่อคุณอย่างเหมาะสมในเชิงการค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการโอนดังกล่าว หากคุณไม่พอใจกับการโอน คุณสามารถติดต่อเราเพื่อยุติการเป็นสมาชิกภายใน 14 วันหลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโอน

10.7    คุณต้องได้รับความยินยอมจากเราในการโอนสิทธิ์ของคุณไปยังบุคคลอื่น  คุณสามารถโอนเฉพาะสิทธิ์หรือข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่น หากเรายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

10.8    บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณและเรา บุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ เราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นใดเพื่อยุติข้อตกลงระหว่างเราหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

10.9    ภาษา  ข้อกำหนดเหล่านี้อาจนำเสนอแก่คุณในมากกว่าหนึ่งภาษา อย่างไรก็ตาม จะยึดข้อกำหนดเหล่านี้ตามฉบับภาษาอังกฤษ เป็นหลัก  ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างเราจะสรุปเป็นภาษาอังกฤษ

10.10  แม้ว่าเราจะดำเนินการล่าช้าในการบังคับใช้สัญญา แต่เรายังคงสามารถบังคับใช้ได้ภายหลัง หากเราไม่ยืนยันในทันทีให้คุณทำสิ่งใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหากเราดำเนินการล่าช้าในการใช้มาตรการกับคุณสืบเนื่องจากการที่คุณละเมิดสัญญา นั่นจะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้น และจะไม่ได้ป้องกันเราจากการใช้มาตรการกับคุณในภายหลัง

10.11  กฎหมายที่บังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งคุณสามารถใช้การพิจารณาคดีทางกฎหมายและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ข้อตกลงนี้บังคับใช้และจะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ที่ตั้งหลักของธุรกิจ YouGov โดยต้องไม่มีผลขัดแย้งต่อกฎหมาย คุณตกลงจะยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อ YouGov เฉพาะในศาลของประเทศไทย

 

 

มีผลตั้งแต่วันที่ : 18 เมษายน 2562