ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ


เว็บไซต์ th.yougov.com (เรียกว่า "เว็บไซต์") เป็นเจ้าของ ดำเนินกิจการและให้บริการโดย YouGov Plc (บริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ เลขที่ 03607311 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT, United Kingdom) และกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งรวมทั้ง YOUGOV (THAILAND) CO. LTD. (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เลขที่ 105559002002 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาคารชาร์เตอร์ด สแควร์ เลขที่ 152, ชั้น 30, ห้องเลขที่ 30-01, ยูนิตที่ 3043, ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500) (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "YouGov" หรือ “เรา”)

 

การใช้งานเว็บไซต์และไซต์เอกซ์ทราเน็ต YouGov ใด ๆ ที่คุณอาจได้รับการแนะนำ (เรียกรวมกันว่า "หน้าเว็บไซต์ของ YouGov") และการสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการโดย YouGov (เรียกว่า "กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov") หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการวิจัยใด ๆ ของ YouGov (เรียกว่า "กิจกรรม YouGov") จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (เรียกว่า "ข้อกำหนด")

 

  1. การตอบรับและการยอมรับ

1.1. เมื่อทำเครื่องหมายถูกที่ 'ฉันยอมรับ' ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov (เรียกว่า "สมาชิก") หรือโดยการเข้าร่วมกิจกรรม YouGov หรือเพียงการเข้าถึงและใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov คุณยินยอมที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ที่รวมไว้เพื่อการอ้างอิง ณ ที่นี้ หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องออกจากหน้าเว็บไซต์ของ YouGov ทันที และ/หรือยกเลิกการเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ใด ๆ ทั้งสิ้น

1.2. YouGov ขอสงวนสิทธิในการดัดแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดได้ทุกเมื่อหรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้คุณทราบแต่อย่างใด ในการที่คุณยังคงใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov หรือยังคงเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov อย่างต่อเนื่องถือเป็นการตอบรับที่แสดงความยินยอมต่อการแก้ไขใด ๆ และความยินยอมของคุณที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดที่ผ่านการปรับแก้ต่อไป

 

  1. ข้อกำหนดในการเข้าร่วม

2.1. ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับสมาชิก YouGov

2.1.1. ในการเป็นสมาชิกและเพื่อเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณต้องลงทะเบียนกับ YouGov และสร้างโปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจหลังจากทำขั้นตอนการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ด้านล่าง (ขั้นตอนการลงทะเบียน "YouGov")

2.1.2. ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นสมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน YouGov ในทุกครั้งที่พวกเขาต้องการเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov แบบฟอร์มลงทะเบียนประกอบด้วย :

2.1.2.1. ทั้งนี้จะสามารถใช้แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ แต่อาจรวมถึงแบบฟอร์มที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ภายนอก

2.1.2.2. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่จัดทำโดย YouGov และใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ภายนอก หรือ

2.1.2.3. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ใช้งานผ่านลิงก์ในอีเมลที่จัดส่งถึงคุณจากแหล่งภายนอกหรือจาก YouGov ที่คุณได้ตกลงที่จะได้รับอีเมลดังกล่าวจากแหล่งที่มาเหล่านี้

2.1.3. แบบฟอร์มลงทะเบียนอาจประกอบด้วยชุดคำถามจำนวนหนึ่ง หรืออาจจำกัดเพียงการแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov เท่านั้น

2.1.4. ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov แต่ละครั้ง ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นสมาชิกจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดใดๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ ที่มีผลสำหรับการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ตามลำดับ

2.1.5. คุณต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปเพื่อเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ 

2.2. ข้อผูกพันเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ไว้

2.2.1. ในการพิจารณาการที่ YouGov มอบสิทธิให้คุณเข้าถึงหน้าเว็บไซต์และ/หรือความสามารถในการเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov คุณยินยอมที่จะทำข้อต่อไปนี้ :

2.2.1.1.  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามจริงซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่กำหนดให้บันทึกในขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov

2.2.1.2.  ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลสมาชิกส่วนตัวของคุณโดยทันที ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบันและครบถ้วนและ

2.2.1.3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามจริงซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่กำหนดให้บันทึกโดย YouGov ขณะที่เข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov

2.2.2. ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามจริง ไม่เป็นข้อมูลล่าสุดหรือไม่ครบถ้วน หรือ YouGov มีหลักฐานเพียงพอที่จะสงสัยในความถูกต้องตามจริง ความเป็นปัจจุบันและความครบถ้วนของข้อมูล YouGov ขอถือสิทธิในการพักหรือเพิกถอนสิทธิในปัจจุบันของคุณสำหรับการเข้าถึง และ/หรือเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิของคุณในการปฏิเสธที่จะให้คำตอบในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจกลุ่มใดหรือแบบสำรวจใด ๆ หรือการเรียกขอข้อมูลโดย YouGov

2.3. โปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและบัญชี YouGov ของคุณ

2.3.1. เมื่อทำขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov เสร็จสมบูรณ์ สมาชิกจะได้รับโปรไฟล์ ("โปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ") และบัญชี ("บัญชี YouGov") สำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และกิจกรรม YouGov เหล่านั้น (ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) ที่มีการมอบเครดิตให้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

2.3.2. สำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov แต่ละกลุ่ม จะอนุญาตให้สมาชิกใช้โปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจเพียงโปรไฟล์เดียว และอนุญาตให้มีบัญชี YouGov เพียงหนึ่งบัญชีต่อสมาชิกสำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov แต่ละกลุ่มที่มีการมอบเครดิตให้ หากตรวจพบว่ามีสมาชิกคนใดที่มีโปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและ/หรือบัญชี YouGov มากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ โปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและ/หรือบัญชี YouGov อันดับรองอาจถูกลบ และอาจไม่มีการโอนเครดิตที่สะสมจากบัญชี YouGov อันดับรอง YouGov อาจเรียกขอดูหลักฐานการแสดงตนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น

2.3.3. สมาชิกแต่ละคนต้องใช้ที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจง (เช่น จะหมายถึงการที่สมาชิกครอบครัวทุกคนไม่สามารถมีบัญชีของตนเองโดยใช้ที่อยู่อีเมลร่วมกัน แต่ต้องมีบัญชีแยกกันโดยใช้ที่อยู่อีเมลเฉพาะ)

2.3.4. สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานโปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจเพียงหนึ่งโปรไฟล์และบัญชี YouGov หนึ่งบัญชีเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงและใช้งานโปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและบัญชี YouGov เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก YouGov คุณยินยอมที่จะแจ้งให้ YouGov ทราบโดยทันทีเมื่อคุณทราบหรือสงสัยในการใช้งานข้อมูลการเข้าระบบ โปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและ/หรือบัญชี YouGov ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเจาะผ่านระบบความปลอดภัยในรูปแบบอื่น ๆ

2.3.5. ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้าถึงและใช้งานบัญชี YouGov ของคุณ YouGov ขอสงวนสิทธิในการพักใช้งานบัญชีจนกว่าจะมีการคลี่คลายปัญหาได้ต่อไป YouGov ขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนรางวัลจูงใจที่ได้รับโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยที่สมาชิกจะไม่มีสิทธิไล่เบี้ยคืนจาก YouGov

2.3.6. สมาชิกอาจสะสมเครดิตสำหรับบัญชี YouGov ของพวกเขา ("เครดิต") ในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในหน้าเว็บไซต์ของ YouGov ซึ่งรวมถึงการทำขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov แล้วเสร็จและการเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้องที่มีการมอบเครดิตให้ จำนวนเครดิตที่สะสมจากการเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้องจะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่ได้รับอนุญาต

2.3.7. ทั้งนี้สมาชิกต้องปฏิบัติตามคำแนะนำข้อใดหรือทั้งหมดเกี่ยวกับการรับเครดิตเพื่อให้มีสิทธิรับเครดิต เว้นแต่จะมีการแจ้งไว้เป็นอื่นโดยเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อบังคับที่จำเป็นใด ๆ อย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้สมาชิกไม่ได้รับเครดิต และสมาชิกจะไม่มีสิทธิไล่เบี้ยคืนจาก YouGov

2.3.8. จำนวนเครดิตที่ได้รับจะถูกบันทึกลงในบัญชี YouGov ของคุณ อย่างไรก็ตาม จำนวนเครดิตที่ได้รับจะไม่สามารถนำไปแลกคืนได้จนกว่าสมาชิกจะ (ตามวรรคที่ 2.3.9 ด้านล่าง) ไปถึงอันดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่จะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเมื่อทำขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov เสร็จสมบูรณ์

2.3.9. YouGov ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนระยะเวลาสำหรับกิจกรรม YouGov และกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ YouGov ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการสะสมเครดิต และสิทธิในการปรับเปลี่ยนความถี่ในการออกบัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว นอกจากนี้ YouGov ยังขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนระดับของเครดิตที่จำเป็นก่อนจะสามารถแลกคืนเครดิตดังกล่าวได้

2.3.10. ทั้งนี้จะไม่สามารถโอนเครดิตไปยังบัญชี YouGov อื่น ๆ และไม่สามารถเก็บรวบรวมไว้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และไม่อนุญาตให้ทำการขายหรือแลกเปลี่ยนเครดิตโดยเด็ดขาด เครดิตไม่มีมูลค่าเงินแต่อย่างใด และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากเพื่อแลกของรางวัลตามที่กำหนดไว้

2.3.11. ในบางครั้งคราว YouGov อาจปรับบัญชี YouGov ของสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยพิจารณาจากข้อผิดพลาดที่สมาชิกตระหนักว่าอาจเกิดขึ้นหรือการทุจริตที่ต้องสงสัย ซึ่งเรามีอำนาจในการจัดการโดยสมบูรณ์

2.3.12. YouGov ขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชี YouGov บัญชีใดก็ตามที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น คำว่า ‘ไม่เคลื่อนไหว’ หมายถึงการที่สมาชิกไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้องภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้ YouGov จะพยายามติดต่อสมาชิกผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ ในกรณีที่บัญชี YouGov ของพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกปิดซึ่งเป็นผลมาจากการไม่เคลื่อนไหว ในกรณีที่ไม่มีการตอบกลับในระดับที่พึงพอใจ บัญชี YouGov จะถูกปิดและเครดิตใด ๆ ที่สะสมไว้จะถูกริบ

 

  1. รางวัลจากการสำรวจ

3.1. YouGov อาจขอให้คุณเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov ซึ่งจะมอบสิทธิในการจับรางวัลแก่คุณ การจับรางวัลดังกล่าวจะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขตามลำดับที่กำหนดไว้และแสดงสำหรับการจับรางวัลแต่ละรายการ

 

  1. ลิงก์แนะนำ

4.1. คุณอาจสามารถรับเครดิตเพิ่มได้โดยการแนะนำเพื่อน ๆ และครอบครัวให้เข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องเข้าร่วมผ่านทางลิงก์แนะนำแบบเฉพาะเจาะจงของคุณ เงื่อนไขที่ผูกพันกับการมอบเครดิตเพิ่มดังกล่าวอธิบายอยู่ในหัวข้อบัญชีของเว็บไซต์ ในการแนะนำสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ คุณตกลงที่จะไม่แสดงตัวหรืออ้างสิทธิเป็นตัวแทนของ YouGov และจะไม่พยายามชักนำไปในทางที่ผิดหรือหลอกหลวงผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นสมาชิกในการใช้ลิงก์แนะนำของคุณเพื่อเข้าร่วมกลุ่มแต่อย่างใด คุณยินยอมที่จะแจ้งให้ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นสมาชิกที่คุณแนะนำให้ทราบโดยชัดเจนว่าพวกเขาจะใช้ลิงก์แนะนำแบบเฉพาะเจาะจงของคุณ และคุณจะได้รับเครดิตจากการเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ผ่านทางลิงก์แนะนำของคุณ

 

  1. เนื้อหาของผู้ใช้

5.1. การใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov และการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov อาจให้สิทธิแแก่คุณในการติดต่อหรือส่งเนื้อหาไปยังหน้าเว็บไซต์ของ YouGov ซึ่งอาจปรากฏให้ผู้ใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov คนอื่นได้เห็น ("เนื้อหาของผู้ใช้")

5.2. คุณยอมรับว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณนำเสนอเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายถึงคุณและไม่ใช่ YouGov ที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยงลิงก์ ส่งอีเมลหรือแม้แต่ส่งโดยการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov ของคุณ หรือการที่คุณเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ของ YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

5.3. YouGov ไม่ได้ควบคุมหรือคัดกรองเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์บนหน้าเว็บไซต์ และไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ดังนั้น YouGov จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้

5.4. คุณเข้าใจว่าในการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov คุณอาจพบเห็นเนื้อหาของผู้ใช้ และคุณยินยอมจะพิจารณาและรับความเสี่ยงทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ส่วนใดก็ตาม ซึ่งรวมทั้งความเชื่อถือในความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาดังกล่าว YouGov มีสิทธิในการปฏิเสธ แก้ไข ย้ายตำแหน่งหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวไม่ว่าส่วนใดก็ตามภายใต้ดุลยพินิจของ YouGov ไม่ว่าเนื้อหาเหล่านั้นจะละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้

5.5. เมื่อพิจารณาเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณเลือกสำหรับจัดแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของ YouGov คุณได้ให้สิทธิแบบถาวรที่ไม่จำกัดการใช้งาน ไม่ผูกขาดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก่ YouGov (ที่รวมการกำหนดสิทธิย่อย) ในการใช้งาน ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปลความหมาย สร้างงานต่อเนื่องจาก ประกอบและจัดแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) สำหรับทั่วโลกและ/หรือเพื่อประสานรวมเข้ากับงานอื่น ๆ ไม่ว่าในรูปแบบ สื่อหรือเทคโนโลยีประเภทใดก็ตามซึ่งเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือจะพัฒนาในต่อมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

5.6. ในการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov และ/หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณยินยอมที่จะไม่ทำข้อต่อไปนี้ :

5.6.1. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยงลิงก์ ส่งอีเมลหรือแม้แต่ส่งข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดก็ตามในสหราชอาณาจักร ประเทศไทยหรือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

5.6.2. การปลอมตัวเป็นผู้อื่น (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วก็ตาม) หรือใช้เอกลักษณ์อื่น

5.6.3. ปลอมแปลงคำนำหน้าหรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนข้อมูลระบุตัวตนเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ของ YouGov หรือข้อมูลระบุตัวตนที่ให้ไว้จากการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

5.6.4. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยงลิงก์ หรือแม้แต่ส่งข้อมูลใดก็ตามที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง

5.6.5. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยงลิงก์ ส่งอีเมลหรือแม้แต่ส่งโฆษณา เนื้อหาส่งเสริมการขาย "อีเมลขยะ", "จดหมายลูกโซ่", "อีเมลหลอกลวง", "ธุรกิจพีระมิด" หรือการเสนอขายในรูปแบบอื่นใดที่ไม่มีการเรียกขอหรือไม่ได้รับอนุญาต

5.6.6. อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยงลิงก์ ส่งอีเมลหรือแม้แต่ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซง ทำลายหรือจำกัดการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เพื่อการติดต่อสื่อสารใด ๆ

5.6.7. เก็บรวบรวมหรือบันทึกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือ

5.6.8. พยายามส่งผลโหวตมากกว่าหนึ่งครั้งต่อแบบสำรวจ หรือกระทำการอื่นใดที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องของผลที่ได้จากกิจกรรมใด ๆ ของ YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

 

  1. การยกเลิกการสมัครสมาชิก

6.1. หากคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกอีกต่อไป กรุณาติดต่อ YouGov YouGov จะยุติการติดต่อคุณ โดยใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 30 วัน ทั้งนี้คุณยอมรับและตกลงง่าเมื่อคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณอาจยังได้รับอีเมลจาก YouGov อีกเป็นเวลา 30 วัน ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก เครดิตใด ๆ ที่สะสมไว้จะถูกริบ

6.2. คุณยอมรับว่า YouGov อาจยกเลิกหรือพักการเป็นสมาชิก YouGov ของคุณหรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรืออาจลบหรือละทิ้งเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของ YouGov ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขาดการใช้งาน หรือหาก YouGov เชื่อว่าคุณได้ละเมิดหรือกระทำการใดที่ไม่สอดคล้องกับใจความหรือเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเหล่านี้

6.3. คุณยอมรับว่าการยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีผลใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และยินยอมและตกลงให้ YouGov ยกเลิกการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและ/หรือยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า YouGov จะไม่รับผิดต่อคุณหรือฝ่ายที่สามใด ๆ ในการยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

6.4. YouGov ขอสงวนสิทธิในการปิดกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือหน้าเว็บไซต์ YouGov ได้ทุกเมื่อ ในกรณีดังกล่าวและเว้นเสียแต่จะมีการระบุเป็นอื่น เครดิตในบัญชี YouGov จะสามารถแลกคืนได้โดยสมาชิกคนใดก็ได้ ยกเว้นแต่สมาชิกที่ไปถึงอันดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามที่อธิบายในหัวข้อ 3.3.8 ข้างต้น YouGov จะพยายามติดต่อกับสมาชิกทุกคนเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการยกเลิกการเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม YouGov จะไม่รับผิดต่อการไม่สามารถแจ้งติดต่อไปยังสมาชิกคนใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

  1. ค่าสินไหมทดแทน

7.1. ทั้งนี้คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและผูกพันต่อการจ่ายค่าชดเชยแก่ YouGov ผู้รับช่วงและผู้รับโอนสิทธิ ตลอดจนผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทนตามลำดับ ในกรณีของการรับผิด ความเสียหาย สูญเสีย ข้อเรียกร้อง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามความเหมาะสม) ใด ๆ หรือทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม อันเนื่องมาจากการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ YouGov (รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้) โดยคุณ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือที่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าการละเมิดดังกล่าวจะกระทำโดยคุณหรือบุคคลอื่นใดผ่านทางโปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและบัญชี YouGov ของคุณก็ตาม

 

  1. เว็บไซต์ภายนอก

8.1. ลิงก์ที่รวมอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ YouGov อาจนำคุณออกจากหน้าเว็บไซต์ของ YouGov และไปยังเว็บไซต์อื่น ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ YouGov และไม่ใช่ความรับผิดชอบของ YouGov โดย YouGov จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ หรือลิงก์ใด ๆ ที่ปรากฏบนไซต์ที่เชื่อมโยง หรือรายการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตใด ๆ ในไซต์ดังกล่าว YouGov ไม่รับผิดชอบต่อการการส่งสัญญาณภาพและ/หรือเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือการส่งสัญญาณในรูปแบบอื่นใดก็ตามที่ได้รับจากไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ YouGov ได้นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้แสดงว่า YouGov ให้การสนับสนุนไซต์นั้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเหล่านั้นแต่อย่างใด

 

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1. หน้าและเนื้อหาทั้งหมดภายในหน้าเว็บไซต์ของ YouGov ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงตัวอักษร กราฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ สิ่งประดิษฐ์ แบบสำรวจ โลโก้หรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของและได้รับอนุญาตให้ใช้โดย YouGov และผู้อนุญาต คู่ค้าทางธุรกิจและบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ สิทธิบัตร สิทธิในฐานข้อมูลและข้อมูลความลับทางการค้าทั้งหมดที่รวมไว้ในที่นี้ การรวบรวม จัดระเบียบและแสดงเนื้อหาเช่นเดียวกับซอฟต์แวร์และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ใช้งานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของ YouGov ถือเป็นทรัพย์สินของ YouGov แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ ทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตีพิมพ์ซ้ำ จัดแสดง อัปโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่ายหรือใช้งานเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouGov เว้นแต่จะมีการอนุญาตโดยชัดแจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

  1. บททั่วไป

10.1. ประกาศทั้งหมดที่แจ้งโดย YouGov ไปยังสมาชิกจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของพวกเขาที่ได้ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov

10.2. ข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเราประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ YouGov และมีผลแทนที่ข้อตกลง สัญญา ข้อความและความเข้าใจใด ๆ ก่อนหน้านี้ระหว่าง YouGov และคุณ

10.3. การสละสิทธิ์โดย YouGov ในกรณีที่มีการละเมิดใดโดยคุณต่อเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการยินยอมโดย YouGov ต่อการกระทำใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบหรือละเว้นการกระทำก็ตาม) โดยที่การกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยทั่วไปตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือการกระทำต่อเรื่องนั้นซึ่งขัดแย้งกันในภายหลัง

10.4. บุคคลใดผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีสิทธิภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจแห่งศาลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องที่มอบสิทธิแก่ฝ่ายที่สามแต่อย่างใด

10.5. ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษและเวลส์ และคุณยินยอมที่จะผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลประเทศอังกฤษ ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

 

11. ภาษา

11.1. ข้อกำหนดเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับร่างเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและการแปลในข้อกำหนดเหล่านี้ ขอให้ยึดตามเนื้อหาภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

มีผลตั้งแต่วันที่ : 1 มิถุนายน 2559