ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ


ยินดีต้อนรับสู่ YouGoV  เว็บไซต์ th.yougov.com  ("เว็บไซต์") และแอปพลิเคชันมือถือ YouGov ปัจจุบันมีให้บริการในร้านค้าออนไลน์ AppStore ของ Apple และ Google Play ("แอปฯ") มีกรรมสิทธิ์ ดำเนินการ และจัดทำโดยบริษัท ยูโกฟ ประเทศไทย จำกัด (บริษัทซึ่งจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ หมายเลขบริษัทคือ 1055 5900 2002 ซึ่งมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 12A ห้อง 12A-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500)(ต่อไปนี้เรียกว่า "YouGov", "เรา", "ของเรา" หรือ "พวกเรา")

การใช้งานเว็บไซต์และแอปฯ รวมถึงหน้าแบบสำรวจและเนื้อหาที่ระบบนำคุณไป (รวมทั้ง "หน้าเว็บ YouGov") ตลอดจนการเป็นสมาชิกของคณะวิจัยผู้บริโภคที่จัดตั้งและบริหารโดย YouGov ("กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov") และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยใด ๆ ของ YouGov ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (" กิจกรรม YouGov") ของเรา อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด")

กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ของเรา เพื่อทำความเข้าใจวิธีการและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูล รวมถึงสิทธิ์และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

1. การรับทราบและการยอมรับ

1.1.         คุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการทำเครื่องหมาย "ฉันยินยอม" ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGoV ("สมาชิก") หรือเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หนึ่ง ๆ หรือเพียงเข้าถึงและใช้งานหน้าเว็บ YouGov หากคุณไม่ประสงค์ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องออกจากหน้าเว็บ YouGov ทันที และ/หรือยุติการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov

1.2.         YouGov ขอสงวนสิทธิ์เป็นครั้งคราวในการดัดแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือส่วนใด ๆ ของข้อกำหนด การใช้งานหน้าเว็บ YouGov หรือการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov อย่างต่อเนื่องเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผล จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อตกลงของคุณว่าผูกพันตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

 

2. ข้อกำหนดการเข้าร่วม

2.1.         ขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov สำหรับสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

2.1.1.         ในการเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณต้องลงทะเบียนกับ YouGov และสร้างโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ ตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ระบุไว้ด้านล่าง ("ขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov")

2.1.2.         ผู้ที่จะเป็นสมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของ YouGov ทุกครั้งที่ประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov แบบฟอร์มลงทะเบียนประกอบด้วย:

2.1.2.1.      แบบฟอร์มมีอยู่ในเว็บไซต์และแอปฯ แต่อาจรวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ดำเนินการในเว็บไซต์ภายนอก

2.1.2.2.      แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ดำเนินการโดย YouGov และเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ภายนอก

2.1.2.3.      แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งเข้าถึงผ่านทางลิงก์ในอีเมลที่ส่งถึงคุณโดยบุคคลภายนอกหรือโดย YouGov โดยคุณได้อนุญาตการรับอีเมลดังกล่าวจากแหล่งเหล่านี้

2.1.4.         ในระหว่างการลงทะเบียน YouGov แต่ละขั้นตอน ผู้ที่จะเป็นสมาชิกจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อกำหนดใด ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ

2.1.5.         คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ได้ 

2.2.         ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

2.2.1.         เพื่อเป็นการตอบแทน YouGov ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงหน้าเว็บ YouGov และ/หรือความสามารถในการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov คุณยินยอมที่จะ:

2.2.1.1.      ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แจ้งในขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov

2.2.1.2.      คงไว้และปรับปรุงรายละเอียดการเป็นสมาชิกส่วนบุคคลของคุณโดยเร็ว รวมถึงโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ (ที่ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อรักษาให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

2.2.1.3.      ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แจ้งถามจาก YouGov ในระหว่างการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov

2.2.2.         หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับคำตอบก่อนหน้าในคำถามที่เหมือนกัน หรือ YouGov มีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน YouGov มีสิทธิ์ระงับหรือยุติการเข้าถึง ใช้งาน และ/หรือเข้าร่วมปัจจุบันในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov เช่น หากในการตัดสินอย่างสมเหตุสมผลโดย YouGov พบว่าการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov ของคุณระบุตำแหน่งที่พักอาศัยแตกต่างจากที่ระบุในระหว่างขั้นตอนลงทะเบียน YouGov เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิของคุณในการปฏิเสธที่จะให้คำตอบในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจกลุ่มใดหรือแบบสำรวจใด ๆ หรือการเรียกขอข้อมูลโดย YouGov

2.3.         โปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและบัญชี YouGov ของคุณ

2.3.1.         เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนลงทะเบียน YouGov สมาชิกจะได้รับโปรไฟล์ ("โปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ") และบัญชี ("บัญชี YouGov") สำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และกิจกรรม YouGov ที่ได้รับคะแนน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

2.3.2.         อนุญาตให้มีโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจเพียงหนึ่งรายการต่อสมาชิกหนึ่งคนสำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และอนุญาตบัญชี YouGov เพียงหนึ่งบัญชีต่อสมาชิกหนึ่งคนสำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ที่ได้รับคะแนน สมาชิกใดที่ถูกตรวจพบว่ามีโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ และ/หรือบัญชี YouGov หลายบัญชี อาจถูกลบโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มหลักและโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มรอง และ/หรือบัญชี YouGov ไม่สามารถโอนคะแนนที่ได้ผ่านทางบัญชี YouGov รอง YouGov อาจเรียกขอดูหลักฐานการแสดงตนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น

2.3.3.         สมาชิกแต่ละคนต้องใช้อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น จะหมายถึงการที่สมาชิกครอบครัวทุกคนไม่สามารถมีบัญชีของตนเองหากใช้อีเมลร่วมกัน จึงต้องมีบัญชีแยกกันโดยใช้อีเมลเฉพาะของตน)

2.3.4.         แต่ละโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและบัญชี YouGov ต้องเข้าถึงโดยสมาชิกบุคคลเดียวเท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตและการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก YouGov คุณยินยอมที่จะแจ้ง YouGov โดยทันทีเมื่อคุณทราบหรือสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลการเข้าระบบ โปรไฟล์ของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ และ/หรือบัญชี YouGov ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดระบบความปลอดภัยในรูปแบบอื่น ๆ

2.3.5.         ในกรณีที่มีการเข้าถึงบัญชี YouGov ของคุณโดยบุคคลอื่น YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณ และ/หรือบัญชีของบุคคลอื่นจนกว่าจะได้รับการแก้ไข YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนหรือรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับจากการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

2.3.6.         สมาชิกอาจได้รับคะแนนสำหรับบัญชี YouGov ของตนเอง ("คะแนน") ในลักษณะที่กำหนดตามรายละเอียดในหน้าเว็บ YouGov รวมถึงขั้นตอนลงทะเบียน YouGov และสำหรับการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับคะแนน จำนวนคะแนนที่รับได้สำหรับการเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านการสื่อสารที่ได้รับอนุญาต

2.3.7.         คุณจะได้รับคะแนนเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดและใด ๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับการรับคะแนน เว้นแต่ได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่นโดยเจาะจง สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือขั้นตอนที่ถูกต้องอาจส่งผลให้ไม่ได้รับคะแนน

2.3.8.         คะแนนที่ได้รับจะบันทึกไว้ในบัญชี YouGov ของคุณ แต่จะไม่สามารถใช้แลกคะแนนเพื่อแลกรางวัลจนกว่าสมาชิก (ตามวรรค 2.3.9 ด้านล่าง) จะเข้าถึงระดับที่ระบุไว้ในโฆษณา พร้อมกับรายละเอียดของรางวัลที่สามารถรับได้ ในส่วนบัญชีของเว็บไซต์ หาก YouGov ระงับหรือยุติบัญชี YouGov ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่สามารถแลกคะแนนใดก็ตามที่คุณได้รับ

2.3.9.         YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของกิจกรรม YouGov และกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนนและเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนที่ต้องการ ก่อนที่จะใช้คะแนนนั้น ๆ แลกรางวัล

2.3.10.     คะแนนไม่สามารถโอนไปยังบัญชี YouGov อื่นหรือรวมเข้ากันในลักษณะใด ๆ และการขายหรือแลกเปลี่ยนคะแนนถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คะแนนไม่มีมูลค่าเป็นเงิน และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการแลกรางวัลที่กำหนด

2.3.11.     YouGov อาจปรับบัญชี YouGov ของสมาชิกขึ้นหรือลงเป็นครั้งคราว เพื่อตอบสนองต่อข้อผิดพลาดที่สมาชิกรับทราบว่าอาจเกิดขึ้นหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง ซึ่งเรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่

2.3.12.     YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชี YouGov ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป โดย "ไม่มีความเคลื่อนไหว" เราหมายถึงการที่สมาชิกไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้า YouGov จะพยายามติดต่อสมาชิกผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ ในกรณีที่บัญชี YouGov ของสมาชิกเสี่ยงต่อการถูกยุติซึ่งเป็นผลมาจากกรณีขาดการเคลื่อนไหว ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองที่น่าพอใจ บัญชี YouGov จะถูกยุติและคะแนนที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบคืน

2.4.         คำเชิญเข้าร่วมแบบสำรวจ

2.4.1.         คุณรับทราบว่า:

2.4.1.1          หากคุณลงทะเบียนกับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov การเข้าร่วมของคุณนั้นเป็นส่วนสำคัญที่เราสามารถส่งอีเมลและการแจ้งเตือนให้คุณ เชิญคุณเข้าร่วมในแบบสำรวจสำหรับโครงการวิจัย ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปฯ หรือด้วยตนเอง

2.4.1.2          หากคุณต้องการหยุดรับอีเมลและการแจ้งเตือนดังกล่าว คุณสามารถยุติการเป็นสมาชิกของคุณตามวรรค 6.1 ของข้อกำหนดเหล่านี้

 

3. การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับรางวัล

3.1.         YouGov อาจขอให้คุณเข้าร่วมกิจกรรม YouGov ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่การจับรางวัล หรืออาจอนุญาตให้คุณใช้คะแนนเพื่อเข้าสู่การจับรางวัล การจับรางวัลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดและแสดงไว้สำหรับการจับรางวัลแต่ละรายการ

 

4. ลิงก์การอ้างอิง

4.1.         คุณสามารถได้รับคะแนนพิเศษโดยการแนะนำเพื่อนและครอบครัวมาเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หากพวกเขาเข้าร่วมโดยใช้ลิงก์เฉพาะซึ่งเราจัดเตรียมไว้ให้คุณสำหรับการอ้างอิง ("ลิงก์การอ้างอิง") เงื่อนไขที่แนบมากับการให้คะแนนพิเศษดังกล่าวมีอธิบายไว้ในส่วนบัญชีของเว็บไซต์และแอปฯ เมื่ออ้างอิงสมาชิกกลุ่มใหม่ คุณยินยอมที่จะไม่วางตัวหรืออ้างสิทธิ์ว่าเป็นตัวแทนของ YouGov และคุณจะไม่พยายามชักนำหรือหลอกลวงผู้ที่จะเป็นสมาชิกให้ใช้ลิงก์อ้างอิงของคุณเพื่อเข้าร่วม คุณยินยอมที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้ที่จะเป็นสมาชิกที่คุณอ้างอิงว่าพวกเขาจะใช้ลิงก์อ้างอิงเฉพาะของคุณ และคุณจะได้รับคะแนนหากพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ผ่านลิงก์อ้างอิงของคุณ

 

5. เนื้อหาผู้ใช้

5.1.         การใช้หน้าเว็บ YouGov และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov อาจรวมถึงการส่งคำตอบแบบสำรวจและเนื้อหาอื่น ๆ ให้กับเรา ("เนื้อหาผู้ใช้") ซึ่งอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่น ๆ ของหน้าเว็บ YouGov

5.2.         คุณรับทราบว่าเนื้อหาผู้ใช้ที่ให้ไว้เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ YouGov แต่เป็นคุณที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งผ่านการใช้หน้าเว็บ YouGov หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ของคุณ

5.3.         YouGov ไม่ได้ควบคุมหรือกลั่นกรองเนื้อหาผู้ใช้ที่โพสต์ในหน้าเว็บ YouGov และไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว ดังนั้นจึงจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาผู้ใช้

5.4.         คุณเข้าใจว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาผู้ใช้โดยการใช้หน้าเว็บ YouGov รวมทั้งคุณยอมรับว่าต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงการเชื่อถือในความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหานั้น ๆ อย่างไรก็ตาม YouGov จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ แก้ไข ย้าย หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม

5.5.         สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งคุณเลือกที่จะส่งให้เรา (รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์ในหน้าเว็บ YouGov) คุณให้สิทธิ์การใช้งานแก่ YouGov โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ อย่างถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ และไม่ผูกขาด (พร้อมสิทธิ์การอนุญาตสิทธิ์ย่อย) เพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ แก้ไข เผยแพร่ แปล สร้างผลงานรองจากผลงานหลัก ใช้ประโยชน์ ใช้งาน และแสดงเนื้อหาผู้ใช้นั้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในทั่วโลก และ/หรือรวมไว้ในงานอื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สื่อหรือเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จัก หรือพัฒนาในภายหลังเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

5.6.         ในการใช้หน้าเว็บ YouGov และ/หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณยินยอมที่จะไม่:

5.6.1.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในทางใดทางหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หรือในรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่

5.6.2    อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดหยาม ข่มขู่ คุกคาม ลามกอนาจาร เลือกปฏิบัติ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ มีเจตนายุยงให้เกิดความเกลียดชัง หรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมตามที่เราพิจารณาเห็นสมควร

5.6.3.         ปลอมเป็นบุคคลใด ๆ (ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต) หรือนิติบุคคลใด ๆ

5.6.4.         ปลอมแปลงหัวเรื่องหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านหน้าเว็บ YouGov หรือให้ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

5.6.5.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการส่ง

5.6.6.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งต่อโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย "จดหมายขยะ" "จดหมายลูกโซ่" "อีเมลหลอกลวง" "ธุรกิจเครือข่าย" หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใดที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต

5.6.7.         อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือส่งต่อเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หรือไฟล์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ

5.6.8.         เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือ

5.6.9.         พยายามส่งมากกว่าหนึ่งโหวตต่อแบบสำรวจ หรือกระทำการอื่นใดที่อาจมีผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์ใด ๆ ที่ได้รับผ่านกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov

 

6. การยุติการเป็นสมาชิก

6.1.         หากคุณไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกอีกต่อไป กรุณาติดต่อ YouGov YouGov จะยกเลิกบัญชีของคุณ และหยุดติดต่อคุณภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งจากคุณว่าประสงค์ยุติการเป็นสมาชิก คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณยุติการเป็นสมาชิก คุณอาจได้รับอีเมลจาก YouGov เป็นระยะเวลา 7 วันหลังจากวันที่คุณแจ้ง หากคุณตัดสินใจจะยุติโดยใช้ตัวเลือก "ยกเลิกการเป็นสมาชิก" ในหน้าบัญชี YouGov คุณจะยังคงเก็บรักษาคะแนนใด ๆ ที่ได้รับก่อนหน้านี้ คุณจะสิ้นสุดการรับอีเมลและการแจ้งเตือนจาก YouGov รวมทั้งไม่สามารถเข้าร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือกิจกรรม YouGov เว้นแต่และจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานบัญชี YouGov อีกครั้ง หากคุณขอให้ลบบัญชี YouGov คุณจะสูญเสียคะแนนทั้งหมดที่ได้รับก่อนหน้านี้ และไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชี YouGov ของคุณอีกครั้ง  เราจะลบบันทึกทั้งหมดตามที่ขอ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ

6.2.         คุณยินยอมให้ YouGov ใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือยุติการเป็นสมาชิก YouGov ของคุณ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือลบ หรือทิ้งเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขาดการใช้งาน หรือหาก YouGov เชื่อว่าคุณได้ละเมิด หรือกระทำการไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือเจตนาของข้อกำหนดเหล่านี้

6.3.         คุณยินยอมให้ YouGov ยุติการเข้าถึงกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ของคุณภายใต้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงรับทราบและยอมรับว่า YouGov อาจยกเลิกการลงทะเบียนของคุณในฐานะสมาชิกและ/หรือขัดขวางการเข้าถึงกิจกรรม YouGov และกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov นอกจากนี้ คุณยินยอมให้ YouGov ไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับการยุติการเข้าถึงกิจกรรม YouGov หรือYouGov Panel ของคุณ

6.4.         YouGov ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov หรือหน้าเว็บ YouGov ได้ทุกเมื่อ ในกรณีดังกล่าวและเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกจะไม่สามารถใช้คะแนนบัญชี YouGov ใด ๆ เพื่อแลกรางวัล

 

7. ข้อผูกพันในการชำระเงินคืนแก่เรา

7.1.         คุณยินยอมจะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ YouGov รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน ต่อหนี้สิน ความเสียหาย การสูญเสีย การเรียกร้อง (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่แต่ละคนได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลที่ไม่ดีจากการใช้งานหน้าเว็บ YouGov ของคุณ การจัดหาเนื้อหาผู้ใช้ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov ของคุณ หรืออันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าคุณหรือผู้อื่นจะดำเนินการละเมิดดังกล่าวผ่านโปรไฟล์สมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ หรือบัญชี YouGov จากการละเลยของคุณ

 

8. เว็บไซต์ภายนอก

8.1.         ลิงก์ที่รวมอยู่ในหน้าเว็บ YouGov อาจให้คุณออกจากหน้าเว็บ YouGov และเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ YouGov และไม่ใช่ความรับผิดชอบของ YouGov โดย YouGov จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ หรือลิงก์ใด ๆ ซึ่งปรากฏในไซต์ที่เชื่อมโยง หรือรายการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว YouGov ไม่รับผิดชอบต่อการส่งสัญญาณภาพและ/หรือเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการส่งสัญญาณในรูปแบบอื่นใดก็ตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ YouGov นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเฉพาะเพื่อความสะดวก และการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้แสดงว่า YouGov สนับสนุนเว็บไซต์นั้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเหล่านั้นแต่อย่างใด

 

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1.         เว็บไซต์ แอปฯ หน้าเว็บทั้งหมด และเนื้อหาภายในหน้าเว็บ YouGov รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอ รูปถ่าย ซอฟต์แวร์ สิ่งประดิษฐ์ แบบสำรวจ โลโก้ หรือวัสดุอื่น ๆ ("วัสดุ") เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของหรือได้รับอนุญาตการใช้โดย YouGov และผู้ออกใบอนุญาต พันธมิตรธุรกิจและบริษัทในเครือ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในฐานข้อมูล และความลับทางการค้าทั้งหมดที่ระบุไว้นั้น ๆ การรวบรวม จัดระเบียบ และแสดงเนื้อหา เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ใช้งานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ YouGov ถือเป็นทรัพย์สินของ YouGov แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ สร้างผลงานรองจากผลงานหลัก เผยแพร่ซ้ำ แสดง อัปโหลด โพสต์ ส่ง จำหน่าย หรือใช้ในทางใดก็ตามกับเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปฯ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouGov เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

 

10. ข้อกำหนดสำคัญอื่น ๆ

10.1.     ประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ ประกาศทั้งหมดที่แจ้งโดย YouGov ถึงสมาชิกจะส่งไปยังอีเมลของพวกเขา ซึ่งได้ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน YouGov

10.2 หากศาลพบว่าส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องด้วยประการอื่นใด ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ แต่ละวรรคของข้อกำหนดเหล่านี้ดำเนินการแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตัดสินใจว่าส่วนใดส่วนหนึ่งผิดกฎหมาย วรรคที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลโดยสมบูรณ์

10.3    ความเชื่อถือในข้อกำหนดเหล่านี้  เราจะเชื่อถือข้อกำหนดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้และเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงระหว่างเรา  เราและคุณจะมีภาระผูกพันตามกฎหมายต่อข้อกำหนดเหล่านี้

10.4    เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมตามสมควร  หากเราถูกขัดขวางหรือทำให้ล่าช้าจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จากสิ่งใดก็ตามที่คุณ (หรือใครก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของคุณ) ทำหรือมิอาจทำ หรือเนื่องจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมตามสมควร การไม่สามารถหรือความล่าช้าในการดำเนินการข้อผูกพันของเรา จะไม่ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ตัวอย่างของเหตุการณ์และสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ ไฟไหม้ น้ำท่วม และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การประท้วงหยุดงาน ข้อพิพาททางการค้า การปิดโรงงาน ข้อจำกัดการนำเข้าหรือส่งออก การจลาจล อุบัติเหตุ การหยุดชะงักด้านการส่งพลังงาน ความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการร้ายหรือสงคราม

10.5    การอ้างอิง "รวมถึง" และนิพจน์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน  ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำที่ปรากฏหลังนิพจน์ "ประกอบด้วย", "รวมถึง", "อื่น ๆ", "ตัวอย่าง", "เช่น" หรือ "โดยเฉพาะ" (หรือนิพจน์ใด ๆ ที่คล้ายกัน) จะไม่จำกัดความหมายของคำที่ปรากฏก่อนนิพจน์ดังกล่าว

10.6    เราสามารถโอนข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลอื่น เราสามารถโอนสิทธิ์และข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังองค์กรอื่น เราจะพยายามติดต่อคุณอย่างเหมาะสมในเชิงการค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการโอนดังกล่าว หากคุณไม่พอใจกับการโอน คุณสามารถติดต่อเราเพื่อยุติการเป็นสมาชิกภายใน 14 วันหลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโอน

10.7    คุณต้องได้รับความยินยอมจากเราในการโอนสิทธิ์ของคุณไปยังบุคคลอื่น  คุณสามารถโอนเฉพาะสิทธิ์หรือข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่น หากเรายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

10.8    บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณและเรา บุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ เราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นใดเพื่อยุติข้อตกลงระหว่างเราหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

10.9    ภาษา  ข้อกำหนดเหล่านี้อาจนำเสนอแก่คุณในมากกว่าหนึ่งภาษา อย่างไรก็ตาม จะยึดข้อกำหนดเหล่านี้ตามฉบับภาษาอังกฤษ เป็นหลัก  ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างเราจะสรุปเป็นภาษาอังกฤษ

10.10  แม้ว่าเราจะดำเนินการล่าช้าในการบังคับใช้สัญญา แต่เรายังคงสามารถบังคับใช้ได้ภายหลัง หากเราไม่ยืนยันในทันทีให้คุณทำสิ่งใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหากเราดำเนินการล่าช้าในการใช้มาตรการกับคุณสืบเนื่องจากการที่คุณละเมิดสัญญา นั่นจะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้น และจะไม่ได้ป้องกันเราจากการใช้มาตรการกับคุณในภายหลัง

10.11  กฎหมายที่บังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งคุณสามารถใช้การพิจารณาคดีทางกฎหมายและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ข้อตกลงนี้บังคับใช้และจะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ที่ตั้งหลักของธุรกิจ YouGov โดยต้องไม่มีผลขัดแย้งต่อกฎหมาย คุณตกลงจะยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อ YouGov เฉพาะในศาลของประเทศไทย

 

 

มีผลตั้งแต่วันที่ : 18 เมษายน 2562

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ปรับปรุงล่าสุด: 18 เมษายน 2562

ประกาศความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ YouGov

YouGov เป็นผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีจริยธรรม เราไม่สามารถผลิตงานวิจัยที่ช่วยให้ลูกค้าของเราตัดสินใจได้ดีขึ้น หากปราศจากความไว้วางใจจากทุกคนที่ตอบคำถาม การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นกัน

เราพยายามทำให้ประกาศความเป็นส่วนตัวและคุกกี้อ่านได้ง่ายมากที่สุด หากมีข้อสงสัยมา ณ ที่นี้ กรุณาติดต่อเราที่ dataprotection@yougov.com เรายินดีที่จะตอบคำถาม

ประกาศนี้ครอบคลุมสิ่งใด

ในฐานะองค์กรที่พึ่งพาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล YouGov มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย ตลอดจนบอกอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  ประกาศความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้จะกำหนด

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ
 • วิธีการและเหตุผลที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เหตุผลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน YouGov และกับองค์กรอื่น รวมถึง
 • สิทธิ์และตัวเลือกที่คุณมีในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

YouGov ประกอบด้วยบริษัทต่าง ๆ หลายแห่ง โดยแต่ละแห่งจะแยกกันควบคุมข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสำรวจ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจหรือเรียกดูเว็บไซต์ของเรา ("ผู้ใช้")  หากคุณคือผู้ใช้หรือผู้ตอบแบบสำรวจที่ลงทะเบียนในประเทศไทย บริษัท ยูโกฟประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา" หรือ "YouGov") คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าเราจะเป็นผู้เลือกเหตุผลและวิธีการประมวลผลข้อมูล  บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 12A ห้อง 12A-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ในส่วนนี้เราจะอธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเมื่อคุณเป็นสมาชิกของ YouGov ใช้เว็บไซต์ของเรา และเข้าร่วมการสำรวจ รวมถึงข้อมูลที่เราอาจเก็บรวมรวบจากแหล่งอื่น

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เมื่อคุณสื่อสารกับเว็บไซต์ของเราหรือเข้าร่วมในการสำรวจของ YouGov ถือว่าคุณให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเรา  แม้จะมีข้อมูลบางอย่างที่คุณต้องระบุเพื่อใช้บริการบางอย่างของเรา เช่น รายละเอียดบัญชีเมื่อคุณเข้าร่วมกับ YouGov แต่คุณยังสามารถควบคุมปริมาณข้อมูลที่แบ่งปันกับเรา  ไม่ว่าคุณต้องการทำแบบสำรวจบางรายการหรือทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ

เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เราจำเป็น เพื่อใช้งานตามที่เราอธิบายไว้ในประกาศนี้ (เว้นแต่คุณจะขอให้เราลบข้อมูลของคุณ ซึ่งอธิบายไว้ในส่วนเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ)  โปรดทราบว่าเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณที่ใดก็ได้ในประเทศไทย และถ่ายโอนไปยังกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้ให้บริการที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ

โปรดทราบว่าการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบางอย่างอาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าร่วมกับ YouGov และมีส่วนร่วมในการสำรวจ ทั้งนี้ การขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมการสำรวจได้อีก

เมื่อคุณลงทะเบียนกับ YouGov เราจะเก็บรวบรวม:

 • รายละเอียดการติดต่อ เช่น ชื่อ อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ
 • ข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและครัวเรือนทั่วไปของคุณ
 • รายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ซึ่งคืออีเมลและรหัสผ่านที่คุณเลือก
 • การส่งต่อ ID ของพันธมิตร หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยคลิกโฆษณาทางออนไลน์ "เข้าร่วมกับ YouGov" หรือลิงก์ในอีเมลจากหนึ่งในพันธมิตรฝ่ายสรรหาผู้เข้าร่วม (นี่ใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการสรรหาและจ่ายเงินให้พันธมิตรของเราเท่านั้น)
 • "ถูกใจ" ใน Facebook ของคุณ แต่เฉพาะเมื่อคุณเลือกลงทะเบียนกับ YouGov โดยใช้ Facebook Connect และอนุญาตทาง Facebook เพื่อแบ่งปันข้อมูลนี้กับเราในระหว่างกระบวนการนั้น

เมื่อคุณตอบคำถามในการสำรวจ หรือในเว็บไซต์ หรือแอปฯ มือถือของเรา เราจะเก็บรวบรวม

 • ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะและแบรนด์ต่าง ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ร้านค้าที่คุณชอบซื้อสินค้า รายการโทรทัศน์ที่คุณดูเมื่อไม่นานมานี้ หรือประเภทสิ่งของที่คุณเป็นเจ้าของ
 • "เมทาเดตา" อุปกรณ์และเบราว์เซอร์ (โดยทั่วไปคือแนวทางการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ของคุณ) รวมถึงที่อยู่ IP ยี่ห้อ รุ่น และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่คุณใช้ รวมถึงประเภทเบราว์เซอร์ (ข้อมูลนี้จะเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตอบคำถามในการสำรวจ หรือเรียกดูเว็บไซต์หรือแอปฯ มือถือของเรา)

หากคุณยอมรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การติดตาม (คุณจะได้รับคำเชิญอย่างเจาะจงเพื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ) โดยเราจะเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลการระบุพิกัดซึ่งแสดงสถานที่ที่คุณอยู่ขณะพกพาอุปกรณ์มือถือของคุณ
 • เมทาเดตาอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม แอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ รวมถึงวิธีและเวลาที่คุณใช้งาน (เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่คุณกรอกในช่องเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต)

หากคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยเชิงคุณภาพทางออนไลน์หรือกับบุคคลโดยตรง เราจะเก็บรวบรวม

 • ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่การวิจัยกำลังสำรวจ
 • นอกจากนี้ เรายังอาจบันทึกการสัมภาษณ์กับคุณ แต่ในกรณีดังกล่าวคุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการวิจัยและโอกาสที่จะไม่เข้าร่วม

เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์หรือใช้แอปฯ มือถือของเรา เราจะเก็บรวบรวม

เมื่อคุณติดต่อเรา หรือติดต่อกับเว็บไซต์หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เราจะเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณอาจให้ไว้โดยเกี่ยวกับตัวเอง รวมถึงชื่อและรายละเอียดการติดต่อ ตลอดจนประวัติการสนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารของเรากับคุณ
 • ความเห็นใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา ไม่ว่าคุณจะเลือก "ติดตาม" สมาชิก YouGov รายใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่

เมื่อคุณแลกคะแนน เราจะเก็บรวบรวม:

 • รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ เพื่อให้เราจ่ายเงินแก่คุณได้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลบางส่วนที่คุณให้กับเราอาจพิจารณาว่าเป็นข้อมูล "ละเอียดอ่อน" ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เช่น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือรสนิยมทางเพศ  เช่น ระหว่างการสำรวจเราอาจถามว่าคุณถือว่าตัวเองมีเชื้อชาติหรือนับถือศาสนาใด  เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะเดียวกับที่ใช้ข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวม แต่กฎหมายอาจกำหนดว่าเราต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

เมื่อเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณได้รับอนุญาตให้ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันว่าเห็นด้วยกับประกาศความเป็นส่วนตัว รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำกับดูแลการเป็นสมาชิก YouGov ของคุณ  การทำเครื่องหมายในช่องนั้นและดำเนินการลงทะเบียนต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนกับเรา และให้เราดำเนินการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลนี้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้  หากคุณไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov คุณจะแสดงความยินยอมโดยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องภายในแบบสำรวจของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแบ่งปันกับเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ดังนี้

 • แหล่งสาธารณะ: เช่น เราอาจเปรียบเทียบรหัสไปรษณีย์ของคุณกับการลงทะเบียนของรัฐ เพื่อตรวจสอบว่าคุณอาศัยอยู่ในจังหวัด เมือง หรือประเทศแห่งใด
 • บริษัทอื่นที่ขายข้อมูล: เราอาจซื้อข้อมูลจากบริษัทที่ขายข้อมูลบางประเภทซึ่งมีคุณค่าสำหรับเรา  ในกรณีเหล่านี้ เราจะจับคู่ข้อมูลด้วยตนเอง หรือจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทเหล่านี้เพื่อให้สามารถจับคู่ในนามของเรา ก่อนส่งกลับมาให้เรา  เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่นของเรา เรามีมาตรการป้องกันตามสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้จะลบข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการจับคู่ และไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

คุณอาจยังได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยของเราหากคุณไม่ได้เข้าร่วม YouGov แล้ว  ในกรณีเหล่านี้ เราจะได้รับอีเมลของคุณจากลูกค้า หรือจะได้รับจากองค์กรที่ดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการติดต่อเพื่อให้บริษัทอย่าง YouGov สามารถติดต่อคุณได้  เราเพียงส่งอีเมลไปยังที่ที่เรามีการรับประกันจากผู้ให้อีเมลที่ผู้รับ (คุณ) ยินยอมรับการสื่อสารของบุคคลภายนอก (เช่น จาก YouGov) และเราจะแจ้งให้ทราบเสมอถึงแหล่งที่เราได้รับรายละเอียดและมีตัวเลือกให้คุณยกเลิกรับอีเมลเพิ่มเติมจากเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพราะเหตุใด รวมถึงเราแบ่งปันให้กับบุคคลใด

ในส่วนนี้ เราอธิบายวิธีและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับวิธีการให้ใช้ข้อมูลของคุณ และองค์กรอื่นใดบ้างที่เราแบ่งบันข้อมูลนั้น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยตลาดพื้นฐาน

เราใช้ข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราหรือที่เราได้รับจากแหล่งอื่นซึ่งกล่าวถึงข้างต้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ และเพื่อมอบการวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา  การใช้ที่เราอธิบายไว้ด้านล่าง เป็นข้อตกลงพื้นฐานที่เรามีกับผู้ตอบแบบสอบถามของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ...

ตัวอย่าง...

ลงทะเบียน พิสูจน์ตัวตน และจัดการบัญชีของคุณ

หากคุณลงทะเบียนกับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov เราจะใช้อีเมลและรหัสผ่านเพื่อสร้างบัญชีของคุณ รวมถึงพิสูจน์ตัวตนของคุณในแต่ละครั้งที่เข้าสู่ระบบ และใช้รายละเอียดบัญชีของคุณ เพื่อช่วยให้เราตอบคำถามของคุณเมื่อคุณติดต่อกับเรา

คัดเลือกและเชิญคุณเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยของ YouGov

หากลูกค้าต้องการทราบว่าผู้คนในบางภูมิภาคและบางกลุ่มประชากรคิดอย่างไรกับน้ำอัดลม เราจะใช้รหัสไปรษณีย์และข้อมูลประชากรอื่น ๆ ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับโครงการเฉพาะนี้หรือไม่ จากนั้นจะใช้ชื่อและอีเมลของคุณเพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในการสำรวจ

ให้คะแนนสะสมและผลตอบแทนแก่คุณ ซึ่งคุณได้รับจากการเข้าร่วมในโอกาสการวิจัย

เราจะใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบ หากคุณชนะการจับรางวัล และใช้รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณเพื่อจ่ายเงินให้คุณหากเปลี่ยนคะแนนเป็นเงิน

ผลิตงานวิจัยแบบรวมผลและไม่เปิดเผยชื่อแก่ลูกค้าของเรา

เมื่อเรารวมคำตอบแบบสำรวจของคุณแล้ว เราจะรวมกับคำตอบจากผู้ตอบรายอื่น ๆ และเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้าของเรา ทั้งในรูปแบบแผ่นงานเชิงสถิติและรายงานแบบรวมผล  บางคำตอบจะไปยังผลิตภัณฑ์ติดตามแบรนด์ใหญ่ระดับโลก (BrandIndex) โดยตรง และเครื่องมือการแบ่งส่วนและการวางแผน (Profiles)  ลูกค้าของเราจะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบรวมผลของตัวเอง ซึ่งจะไม่เห็นสิ่งใดที่ระบุตัวตนคุณ

จัดทำข้อมูลระดับผู้ตอบที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่ไม่รวมผลสำหรับลูกค้า

เราอาจให้แผ่นงานที่มีคำตอบของคุณจากแบบสำรวจแต่ละครั้งแก่ลูกค้า ชุดข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่แบบรวมผล แต่ก็ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ และผู้รับมีข้อผูกมัดตามสัญญาที่จะไม่พยายามระบุตัวบุคคลผู้ให้คำตอบใหม่

สร้างบทความและเนื้อหาอื่น ๆ ให้กับเว็บไซต์ของเรา

เราใช้คำตอบในการสำรวจเพื่อเขียนบทความที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา หรือรวมอยู่ในบทความข่าวในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

พัฒนาและปรับปรุงบริการของเรา

เราใช้คำตอบในการสำรวจของคุณเพื่อพัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนการวิจัย ซึ่งช่วยให้เรามั่นใจว่าเราจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณและลูกค้าของเรา

ตอบกลับถึงคุณ เมื่อคุณใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณที่เราถือครอง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณมีต่อข้อมูลของคุณระบุไว้ด้านล่างนี้)

เราจะใช้ข้อมูลบัญชีของคุณและตัวระบุภายใน เพื่อระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอของคุณและตอบกลับถึงคุณ

ตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมทุจริต

เราใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อรับรองว่าที่อยู่ของคุณตรงกับที่อยู่ของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจที่คุณเข้าร่วม และบางครั้งเราถามคำถามซ้ำในระหว่างการสำรวจ เพื่อตรวจสอบเจตนา หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ เกี่ยวกับคำตอบที่มีคุณภาพต่ำ

 

ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามลักษณะที่อธิบายข้างต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลภายใน YouGov กับบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือซึ่งให้บริการแก่เรา และกับลูกค้าในบางโอกาสเท่านั้น (แต่ก็ต่อเมื่อคุณได้ตกลงตามนั้นโดยเฉพาะ ภายในแบบสำรวจที่เกี่ยวข้อง) นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนเกี่ยวกับประเภทองค์กร และสิ่งที่เราอาจแบ่งปันกับองค์กรเหล่านั้น

กลุ่มบริษัท YouGov Group

YouGov เป็นองค์กรระดับโลก  ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมอาจมีการถ่ายโอนภายในกลุ่มบริษัท YouGov Group เช่น เมื่อลูกค้าต้องการดำเนินการแบบสำรวจในประเทศต่าง ๆ หรือทีมข้อมูลทั่วโลกของเราวิเคราะห์ข้อมูลจากทั่วทั้งกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก

ลูกค้าของเรา

ธุรกิจของเราสร้างขึ้นจากการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยที่ไม่เปิดเผยชื่อแก่ลูกค้า ในบางโอกาส ลูกค้าของเราอาจขอให้รวมคำตอบจากการสำรวจเข้ากับข้อมูลของลูกค้าเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ในกรณีเช่นนี้ เราจะถามคุณในแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องว่าคุณยินดีให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนบางอย่าง (เช่น อีเมลของคุณ หรือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์) แก่ลูกค้าของเราหรือไม่เพื่อเริ่มทำแบบสำรวจ ข้อมูลนี้จะแบ่งปันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณทั้งสิ้น หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่คุณจะได้รับหรือโอกาสเข้าร่วมการวิจัยในอนาคต

ผู้ให้บริการของเรา

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินหน้าที่บางประการในนามของเรา เพื่อให้สามารถมอบบริการกับคุณ

องค์กรเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลในนามของเรา โดยเข้าถึงเพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการที่เจาะจงกับเรา และในทุกกรณี เรามีมาตรการป้องกันตามสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ในบางกรณี องค์กรเหล่านี้ (เช่น ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินของเรา) อาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของตนเอง เช่น เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับข้อบังคับหรือกฎหมายที่กำกับดูแลส่วนขององค์กรนั้น

ผู้ให้บริการของเราอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้

 • ผู้ประมวลผลการชำระด้วยเงินสด บัตรของขวัญ และรางวัลจูงใจอื่น ๆ
 • ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์
 • การจัดเก็บศูนย์กลางข้อมูล (ซึ่งจัดโดย YouGov Services Limited)
 • แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีการสื่อสาร
 • การโฆษณาออนไลน์

พันธมิตรที่จับคู่ข้อมูลของเรา

พันธมิตรที่จับคู่ข้อมูลของเราสร้างและขายการจัดประเภทแบบต่าง ๆ แก่ผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้บริษัทเข้าใจข้อมูลเชิงประชากร วิถีชีวิต ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค  ข้อมูลนี้มีค่าต่อลูกค้าของเรา และหากมีการร้องขอ เราจะเพิ่มข้อมูลนี้ไปยังข้อมูลเชิงลึกที่เราให้แก่ลูกค้า

โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ อีเมล และรหัสไปรษณีย์ของคุณ เพื่อให้พันธมิตรของเราสามารถจับคู่กับข้อมูลของตนเอง และให้เราทราบว่าคุณจัดอยู่ในส่วนใดของพวกเขา  ตามความร่วมมือกับผู้ให้บริการรายอื่น เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นกับพันธมิตรที่จับคู่ข้อมูลของเราเท่านั้นเพื่อจับคู่ข้อมูลของเรากับของพันธมิตร และเรามีมาตรการป้องกันตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

พันธมิตรที่จับคู่ข้อมูลของเรารวมถึง

 • Experian (ซึ่งเราได้รับรหัส Mosaic, FSS และ Consumer View)
 • Acxiom (ซึ่งเราได้รับรหัส Personicx)
 • CACI (ซึ่งเราได้รับรหัส Acorn และ Fresco)

บริษัทอื่น ๆ ที่ขายข้อมูล

ตามที่อธิบายข้างต้น เราอาจซื้อข้อมูลจากบริษัทที่ขายข้อมูลบางประเภทซึ่งมีคุณค่าสำหรับเรา  ในบางกรณี เราจะส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลให้กับบริษัทเหล่านี้ เพื่อจับคู่ชุดข้อมูลเหล่านี้ในนามของเรา และส่งข้อมูลที่จับคู่แล้วกลับมาให้เรา  เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่นของเรา เรามีมาตรการป้องกันตามสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้จะลบข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการจับคู่ และไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

องค์กรอื่น ๆ

สถานการณ์เหล่านี้เป็นข้อยกเว้น แต่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรอื่น ๆ หาก

 • เราต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ (หรือมีเหตุผลให้เชื่อว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว)
 • เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเรา รวมถึงกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษามืออาชีพอื่น ๆ
 • เราปรับโครงสร้างธุรกิจ หรือหากเราซื้อหรือขายธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ซื้อหรือผู้ขายในอนาคต
 • ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดได้รับโดยอีกฝ่าย ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลของคุณจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน

 

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะใดก็ตามที่อธิบายข้างต้น การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ YouGov และการใช้บริการของเราอาจไม่เหมาะกับคุณ คุณควรยกเลิกการรับบริการ ที่นี่ หรือติดต่อเราและขอให้เรายกเลิกการรับบริการให้คุณ  เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะเบื้องต้นเหล่านี้ เพื่อให้ความคิดเห็นของคุณมีความหมายในโลก และเพื่อดำเนินการวิจัยที่ทำให้เราดำรงอยู่ในฐานะธุรกิจหนึ่ง นอกจากนี้ หากกฎหมายของประเทศกำหนดว่าคุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกับ YouGov คุณต้องรับประกันว่า คุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกับ YouGov

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและการสร้างแบบจำลองขั้นสูง

นอกเหนือจากการใช้งานที่เราอธิบายไว้ข้างต้น หากคุณเลือกเข้าร่วมในฐานะผู้ตอบแบบสำรวจตามลักษณะนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรพันธมิตรที่เชื่อถือได้  พันธมิตรของเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา และทำให้เกิดผู้รับชมโฆษณาสำหรับพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตโฆษณา เพื่อกำหนดเป้าหมายในการสื่อสารและกำหนดจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และบริการหรือการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  เราไม่อนุญาตให้พันธมิตรเหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากเราไปใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา ซึ่งข้อมูลของคุณจะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จำลองมาจากข้อมูล YouGov เท่านั้น แต่หากคุณเคยให้ข้อมูลกับพันธมิตรเหล่านี้มาก่อน ข้อมูลของคุณอาจจะถูกแยกเก็บข้อมูลไว้ในฐานของมูลของพันธมิตรของเราได้  นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนเกี่ยวกับพันธมิตรของเรา และสิ่งที่เราอาจแบ่งปันกับพันธมิตรเหล่านั้น

พันธมิตรของเราสำหรับการวิจัยและการสร้างแบบจำลองขั้นสูง

ด้วยการจับคู่รายละเอียดส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ อีเมล และรหัสไปรษณีย์ของคุณ หรือตัวระบุที่เป็นเอกลักษณ์) หรือตัวระบุออนไลน์ พันธมิตรของเราจะสามารถใช้คำตอบจากการสำรวจเพื่อ:

 • สร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การแบ่งส่วนผู้บริโภค เพื่อช่วยให้องค์กรอื่น ๆ เข้าใจลักษณะที่เป็นไปได้ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
 • สร้างผู้ชมให้กับผู้โฆษณา ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารและข้อเสนอที่ตรงประเด็นมากขึ้น

หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในลักษณะนี้ เราอาจแบ่งปันรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

ย้ำอีกครั้ง หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในลักษณะนี้ เราอาจแบ่งปันตัวระบุออนไลน์กับพันธมิตรต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

 

คุณสามารถควบคุมวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณตามลักษณะนี้อย่างสมบูรณ์ (กล่าวคือไม่มีการเปิดเผยชื่อ) และคุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมการใช้งานเหล่านี้ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตในหน้าบัญชีของคุณ

วิธีการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราทราบว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะที่อยู่กับเราเป็นสิ่งสำคัญเพียงใด  ส่วนนี้อธิบายถึงบางมาตรการที่เราใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย

 

เราทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายหรือใช้ในทางที่ผิด รวมถึงจากการเข้าถึง การเปิดเผย การดัดแปลง และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต  ส่วนนี้อธิบายถึงมาตรการบางอย่างที่เราใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัย

 • เราใช้ศูนย์กลางข้อมูลซึ่งมีระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพสูง เพื่อเป็นแม่ข่ายและปกป้องข้อมูลของคุณรวมถึงระบบของเรา
 • เราดำเนินการทดสอบการเจาะตลาดอิสระเป็นประจำทุกปี และสแกนระบบรวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อหาช่องโหว่ในระบบของเราอย่างต่อเนื่อง หากคุณคิดว่าเคยพบประเด็นด้านความปลอดภัยหรือช่องโหว่จากหนึ่งในระบบของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบที่ security@yougov.com
 • เราใช้การเข้ารหัสเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัยระหว่างการส่งด้วยการเข้ารหัส TLS และในการจัดเก็บด้วยการเข้ารหัส AES256
 • เราอนุญาตให้พนักงาน YouGov เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งเราหมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวคุณโดยตรง) เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เช่น ทีมสนับสนุนของเรา เพื่ออนุญาตให้พวกเขาตอบกลับเมื่อคุณติดต่อเรา
 • เรากำหนดให้การรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณ

บางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปยังและมาจากเว็บไซต์อื่น  หากคุณเข้าไปยังลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น ขอให้คุณทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับเว็บไซต์เหล่านั้น  กรุณาตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัว ก่อนส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

อีเมลและการแจ้งเตือน

ส่วนนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่คุณมีเมื่อใช้งานอีเมล และการแจ้งเตือนที่เราอาจส่งถึงคุณ

 

หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ตอบแบบสำรวจของ YouGov ส่วนสำคัญในการเข้าร่วมของคุณคือการให้เราส่งอีเมลและการแจ้งเตือนถึงคุณได้ เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งอาจดำเนินการทางออนไลน์ผ่านแบบสำรวจ โดยการดาวน์โหลดแอปฯ มือถือ หรือด้วยตนเอง  ในลักษณะทั่วไป การวิจัยส่วนใหญ่ของเรามีข้อจำกัดด้านเวลา และหากไม่สามารถแจ้งเตือนว่าเราอยากทราบความคิดเห็นของคุณ คุณอาจเสียผลประโยชน์เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสำรวจรายอื่น เนื่องจากคุณจะพลาดโอกาสในการแบ่งปันความคิดเห็นและได้รับคะแนน

หากคุณไม่ต้องการรับข้อความบริการเหล่านี้ คุณจะต้องถอนตัวจากกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

เราอาจต้องการส่งอีเมลและการแจ้งเตือนถึงคุณแยกต่างหาก เมื่อความคิดเห็นของคุณปรากฏในข่าว หรือเพื่อสนับสนุนให้คุณแนะนำเพื่อนและครอบครัวมาเข้าร่วมด้วย คุณสามารถยกเลิกการสื่อสารเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ ที่หน้าบัญชีของคุณในเว็บไซต์

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราใช้ "คุกกี้" เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ขณะใช้งานเว็บไซต์และแอปฯ มือถือของเรา  ส่วนนี้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ การทำงาน และตัวเลือกของคุณเมื่อใช้งานคุกกี้

คุกกี้พันธมิตร

คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้พันธมิตรของเรารวมข้อมูลการสำรวจของคุณเข้ากับข้อมูลของตัวเอง โดยใช้ตัวระบุออนไลน์ทั่วไป  พันธมิตรของเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง และเพื่อสร้างผู้ชมให้กับผู้โฆษณา ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารและข้อเสนอที่ตรงประเด็นมากขึ้น

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวิธีการยกเลิกกิจกรรมนี้ในส่วน "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและการสร้างแบบจำลองขั้นสูง" ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 

ตัวเลือกของคุณเมื่อใช้งานคุกกี้

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ คุณจะพบการแจ้งเตือนที่แจ้งให้ทราบถึงการใช้งานคุกกี้ของเรา  หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้  อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ใหม่ และเพื่อลบคุกกี้ปัจจุบัน  ฟังก์ชัน "ความช่วยเหลือ" ภายในเบราว์เซอร์ของคุณจะบอกวิธีการ และคุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลบและจัดการคุกกี้ที่ http://www.allaboutcookies.org/ หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับคุกกี้โฆษณาภายนอก กรุณาศึกษากลไกการยกเลิกคุกกี้ภายนอกของ Digital Advertising Alliance ที่ http://www.aboutads.info/choices หรือของ Network Advertising Initiative ที่ http://www.networkadvertising.org/choices

คุณควรตระหนักว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้อาจหมายถึง คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติหรือบริการทั้งหมดที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่

การติดตามอีเมล

อีเมลบางส่วนที่เราส่งถึงคุณ อาจมี "เว็บบีคอนพิกเซล" หรือลิงก์ติดตาม ซึ่งอนุญาตให้เราระบุเมื่อคุณเปิดอีเมลแล้ว และตรวจสอบว่ามีลิงก์ใดในอีเมลที่คุณเข้าใช้  เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดของอีเมลดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุด

คุณสามารถลบพิกเซลโดยการลบอีเมล  หากคุณไม่ต้องการดาวน์โหลดพิกเซลลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลทางจดหมายของเราได้ทุกเมื่อ ในหน้าบัญชีของคุณในเว็บไซต์

สิทธิ์ของคุณ

ส่วนนี้อธิบายถึงสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ

 

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณมีทางเลือกและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้มากขึ้น  สิทธิ์เหล่านี้อธิบายไว้ด้านล่าง

สิทธิ์

หมายความว่าอย่างไร?

สิทธิ์ในการยื่นคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์ในการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ และเพื่อกรอกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ

สิทธิ์ในการยื่นคำขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ

สิทธิ์ในการยื่นคำขอถอนความยินยอม/ยกเลิกการเป็นสมาชิก

คุณสามารถถอนความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลต่อเนื่องได้ทุกเมื่อ

 

การใช้สิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง  เมื่อคุณส่งคำขอแล้ว เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ (เนื่องจากเราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นคำขอข้อมูลของคุณจริง ๆ) หรือเพื่อช่วยเราตอบคำขอของคุณ  ยกเว้นในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เราจะตอบกลับภายใน 1 เดือน (หรือหากเร็วกว่านั้น ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง) นับจากการรับข้อมูลนี้ หรือในกรณีที่ไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าวหลังจากที่เราได้รับรายละเอียดคำขอของคุณครบถ้วนแล้ว

อีเมล:  your.rights@yougov.com

ไปรษณีย์:        The Data Protection Officer

YouGov Plc

50 Featherstone Street
London
EC1Y 8RT
United Kingdom

 

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ เกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากคุณมีข้อข้องใจที่ประสงค์จะแจ้งให้เราทราบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dataprotection@yougov.com

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ supportap@yougov.com

 

ภาษาและการปรับปรุงประกาศนี้

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่น ประกาศนี้ให้มีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราดำเนินการวิจัยในประเทศนี้  ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลอื่น ๆ ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ประกาศนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดตามวันที่ซึ่งปรากฏในตอนต้นของประกาศ  ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ได้ทุกเมื่อ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ หรือขยายวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา  หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงในอนาคตใด ๆ คุณสามารถปิดบัญชีได้โดยไปที่หน้าบัญชีของคุณและคลิก "ยกเลิกการสมัคร"

 

มีผลบังคับใช้: 18 เมษายน 2562