นโยบายความเป็นส่วนตัว


YouGov plc (บริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ เลขที่ 03607311 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "YouGov" "เรา" หรือ "พวกเรา") มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ.

นโยบายนี้ (พร้อมด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน)  และเอกสารอื่น ๆ ที่เราอ้างถึงในนโยบายนี้ หรือในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเรา รวมทั้ง หลักจรรยาบรรณสมาคมการวิจัยตลาด  กำหนดวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน.

ในอนาคต เราอาจเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะมีการแจ้งข้อมูลที่หน้านี้.

1          เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดเกี่ยวกับคุณ?

1.1          เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ ("ข้อมูลของคุณ"):

1.1.1       รายละเอียดการติดต่อ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์;

1.1.2       ข้อมูลที่คุณระบุเมื่อเข้าร่วมในการสำรวจ YouGov กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการวิจัย YouGov เช่น  YouGov Pulse การมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ กิจกรรม และการสำรวจเช่นนั้นเป็นความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ และอาจเกี่ยวข้องกับการที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลเชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงาน สุขภาพ และ/หรือการพิพากษาลงโทษทางอาญา.

1.1.3       ข้อมูลที่คุณระบุเมื่อคุณกรอกโปรไฟล์ในเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ของคุณผ่านทางเว็บไซต์;

1.1.4     ข้อมูลที่คุณระบุซึ่งเกี่ยวข้องกับความเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ และการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการบางกลุ่ม

1.1.5       รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ (หากคุณชนะการจับฉลากรางวัล หรือมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจูงใจจากเรา).

1.2          เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดยวิธีการต่อไปนี้:

1.2.1       ข้อมูลที่คุณส่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการลงทะเบียนกับ YouGov Panel หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการสำรวจของ YouGov;

1.2.2       การติดต่อใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา;

1.2.3       รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และทรัพยากรที่คุณเข้าถึง (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังเช่นการจราจร การสื่อสาร เป็นต้น);

1.2.4       ข้อมูลที่คุณโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา;

1.2.5       รายละเอียดการทำธุรกรรมหรือรายการสั่งซื้อที่คุณดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

1.2.6       ข้อมูลที่คุณระบุแก่เราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์.

1.3          เราตระหนักดีว่าข้อมูลของคุณอาจจะเป็นความลับ และเราจะป้องกันข้อมูลความลับของคุณตามขั้นตอนปกติของเราและข้อกำหนดทางกฎหมาย เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้.

1.4          เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี 2548 (1998) และหลักจรรยาบรรณสมาคมการวิจัยตลาด.

2              เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร?

2.1          เราใช้ข้อมูลของคุณโดยวิธีการต่อไปนี้:

2.1.1       เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (กรุณาดูหัวข้อ "เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครบ้าง" ด้านล่างด้วยเช่นกัน);

2.1.2        เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์การวิจัย และเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูลของเราสำหรับวัตถุประสงค์การวิจัยและการวิเคราะห์ทั่วไป;

2.1.3        เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราจะนำเสนอต่อคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด;

2.1.4        เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน การสอบถาม หรือปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ;

2.1.5       เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเรา เช่น การควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ การบริหารระบบ และประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะปรับปรุงบริการและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น;

2.1.6       เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อการที่คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรม YouGov;

2.1.7       เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์การวิจัย หรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา หรือที่เรารู้สึกว่าคุณอาจสนใจ;

2.1.8       เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลการวิจัย YouGov;

2.1.9       เพื่อสร้างรายงานสำหรับใช้ในการตลาดครั้งต่อไป;

2.1.10    เพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมการสำรวจ แบบสอบถาม หรือกิจกรรมของเรา รวมทั้งการแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านั้น;

2.1.11    เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการชนะรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา (ข้อมูลนี้จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเราด้วย)

2.1.12     เพื่อให้เราสามารถออกรางวัล การชำระเงิน หรือผลตอบแทนแก่คุณ.

2.2          เราอาจติดตามการใช้งานเว็บไซต์และบันทึกอีเมลของคุณและ/หรือที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราว์เซอร์ สำหรับการดูแลระบบ ซึ่งนี่เป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีและรูปแบบการเข้าดูเว็บไซต์ โดยไม่มีการระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง.

2.3          เราเก็บข้อมูลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น.

3              คุกกี้

3.1         เราอาจใช้ "คุกกี้" เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่อ้างถึง และติดตามวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์  คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเข้าชมถัดไปแต่ละครั้ง หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่ยอมรับข้อมูลดังกล่าว.

3.2        คุกกี้เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มาก และทำหน้าที่หลายอย่าง เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ (รวมถึงคุกกี้ที่เราส่งไป และคุกกี้ที่เราอนุญาตให้บุคคลภายนอกส่งมายังเว็บไซต์ของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง.

3.3        สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "คุกกี้" เหตุผลที่เราใช้ และวิธีปฏิเสธคุกกี้ กรุณาดู นโยบายคุกกี้ของเรา.

4              การติดต่อ

4.1          เมื่อสมัครเป็นสมาชิก YouGov คุณตกลงให้เราสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมลหรือ SMS เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov และโอกาสในการเข้าร่วมในกิจกรรม YouGov อื่น ๆ ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ:

  • การสำรวจ YouGov;
  • YouGov Pulse (เทคโนโลยีการติดตามดิจิทัลของเรา);
  • YouGov ออนไลน์ (Opigram) (องค์ประกอบระบบโต้ตอบในเว็บไซต์ของเรา);
  • การวิจัย YouGov ในรูปแบบอื่น ๆ;
  • ผลการวิจัย YouGov และ;
  • จดหมายข่าว YouGov;

5              เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังที่ใด?

5.1          ข้อมูลของคุณอาจเข้าถึงและประมวลผลโดยพนักงาน ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ หรือตัวแทนของเรา ซึ่งอยู่ในสำนักงานแห่งใด ๆ ของเราทั่วโลก.

5.2          กรุณาอย่าส่งข้อมูลของคุณถึงเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับการถ่ายโอนข้อมูลไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในลักษณะนี้ เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เรา คุณตกลงและยินยอมให้เราถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณในสำนักงานแห่งใด ๆ ของเราทั่วโลก หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ คุณควรยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ YouGov . 

6              เราใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับใคร?

6.1          เราอาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับบริษัทใด ๆ ในกลุ่มของเราและ YouGov สาขาอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์การรายงานภายใน.

6.2          เราอาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับองค์กรอื่น ๆ:

6.2.1       ที่ให้บริการแก่เรา เพื่อที่องค์กรดังกล่าวจะมอบบริการที่เราร้องขอได้ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบไอทีของเรา เป็นต้น;

6.2.2       ที่ให้บริการแก่เรา เพื่อที่องค์กรดังกล่าวจะใช้บริการที่เรานำเสนอได้ แม้เราจะทำตามขั้นตอนมากเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้น ๆ จะไม่เชื่อมโยงกับตัวคุณ และเนื่องด้วยเราไม่สามารถทราบได้อย่างครบถ้วนว่าลูกค้ามีข้อมูลใดอยู่แล้วเกี่ยวกับคุณ จึงอาจเป็นว่าลูกค้าจะเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของคุณซึ่งเราส่งไป กับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้านั้น ๆ ระบุถึงตัวตนของคุณได้ต่อไป ตัวอย่าง:-

  • ถ้าคุณได้ให้ชื่อผู้ใช้ Twitter แก่เรา เราอาจแบ่งปันโพสต์ทวิตเตอร์ของคุณและผู้ติดตามกับบุคคลภายนอก และแม้ว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลทวิตเตอร์ของคุณ อาจเป็นไปได้ว่า (ก) ข้อมูลที่มีอยู่ภายในโพสต์นั้นสามารถระบุตัวคุณหรือบุคคลภายนอก หรือ (ข) ข้อความทวิตเตอร์เหล่านั้นอาจจะเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว และช่วยให้บุคคลภายนอกดังกล่าวระบุตัวคุณหรือคนอื่นได้ หรือ
  • เราอาจแบ่งปันสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจของเรากับบุคคลภายนอก ซึ่งจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ และสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจของบุคคลภายนอก หรือธุรกิจของลูกค้าบุคคลภายนอก เนื่องด้วยลูกค้าของเรา และในทางกลับกันลูกค้าของบุคคลภายนอก จะมีฐานข้อมูลของตัวเองและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ จึงอาจเป็นไปได้ว่าบุคคลภายนอกสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อซึ่งเราส่งไปให้ กับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว และทำให้ระบุตัวคุณได้ หรือ
  • เราอาจให้รายละเอียดส่วนบุคคลที่จำกัด แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ เพื่อวัตถุประสงค์การรวมข้อมูลของเรากับแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกอื่น ๆ  ชุดข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันในขั้นสุดท้ายจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนบุคคลและเชื่อมโยงกับบุคคลใดไม่ได้ . 

6.2.3       หากเราขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ (เพราะเราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ขายหรือผู้ซื้อในอนาคต);

6.2.4       หากเราหรือทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทของเรามีการควบรวมโดยฝ่ายอื่น ในกรณีเช่นนั้นข้อมูลของคุณจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไปด้วย หรือ

6.2.5       หากเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ (หรือเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าเราจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) หรือหากเราจำเป็นต้องบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเรา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใด  หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือลูกค้าของเรา ฯลฯ.

6.3          นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่ให้เช่า ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณในทางอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ.

6.4          โปรดทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เช่น ในกระดานข้อความ บล็อก หรือการสนทนาออนไลน์ บุคคลอื่นจะเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้.

 

7              เรารักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอย่างไร?

7.1          ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ซึ่งเราเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เช่า.

7.2          ธุรกรรมการชำระเงินใด ๆ จะดำเนินการผ่าน BACS.

7.3          หากคุณมีชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือรายละเอียดการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ ที่ให้คุณสามารถเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลดังกล่าว และต้องรักษาไว้เป็นความลับ หากคุณเชื่อหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นทราบรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ คุณต้องติดต่อเราที่  supportuk@yougov.com  โดยเร็วที่สุด กรุณาดูข้อ กำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเราด้วยเช่นกัน.

7.4          โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะใช้วิธีการตามปกติของเรา และทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เรารับประกันไม่ได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา และการส่งผ่านใด ๆ เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ เราจะใช้วิธีการที่เข้มงวดและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต.

7.5          บางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังและจากเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณไปตามการเชื่อมโยงของเว็บไซต์เหล่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยเราไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดใด ๆ สำหรับเว็บไซต์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น กรุณาดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ของเรา สำหรับบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน.

8              สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควรส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลของคุณมาถึงเราที่ supportuk@yougov.com. โปรดทราบว่ามีค่าธรรมเนียมสิบปอนด์ (£10.00) เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งรายละเอียดข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าแม้คุณจะขอข้อมูลของคุณจากเราได้ตลอดเวลา เราแจ้งให้ผู้ตอบแบบสำรวจปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณจะมีโอกาสตรวจสอบรายละเอียดของคุณได้ตลอดทั้งปี.

8.1          เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมและความต้องการของเราในการทราบมุมมองและความเห็นโดยสังเขป ณ ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง คุณไม่สามารถแก้ไขคำตอบใด ๆ ในการสำรวจ กลุ่มเป้าหมาย ฟอรั่มออนไลน์ YouGov ออนไลน์ YouGov Pulse หรือข้อความทวิตเตอร์ที่คุณโพสต์ (โดยคุณได้ให้ชื่อผู้ใช้ของคุณไว้).

8.2          หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการปกป้องข้อมูล.

9              วิธีติดต่อเรา

9.1          เรายินดีตอบคำถาม ความเห็น หรือคำขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาส่งถึงเราได้ที่ supportuk@yougov.com