เกี่ยวกับ YouGov


เราเชื่อมั่นในพลังของการเข้าร่วม.

นับตั้งแต่เริ่มต้น เราก็ได้รับแรงผลักดันจากไอเดียอันเรียบง่ายนี้: ยิ่งมีผู้คนเข้าร่วมในการตัดสินใจของหน่วยงานที่ให้บริการต่อพวกเขามากขึ้นเท่าไร การตัดสินใจก็จะดีขึ้นเท่านั้น.

YouGov People

ใจกลางของบริษัทเราคือชุมชนออนไลน์ทั่วโลก ที่ซึ่งผู้คนนับล้านและองค์กรทางการเมือง วัฒนธรรมและการค้าหลายพันแห่งเข้าร่วมในการสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่น พฤติกรรมและแบรนด์ของพวกเขา.

เราผสมผสานข้อมูลที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ เข้ากับความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงลึกและประสบการณ์ในวงการอันกว้างขวางของเรา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการวิจัยที่จะช่วยในการตัดสินใจที่เกิดจากการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น.

และมอบภาพสะท้อนต่อสิ่งที่ผู้คนในโลกคิดได้อย่างแม่นยำและสามารถนำไปใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น.

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ชุดผลิตภัณฑ์ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราประกอบไปด้วย: BrandIndex, เครื่องมือติดตามการรับรู้แบรนด์ในประจำวัน;  YouGov Omnibus วิธีการรับคำตอบจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาหรือจากทั้งประเทศที่คุ้มค่าที่สุดและเร็วที่สุด; Pulse ซึ่งจะติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งบนแล็ปท็อป สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต; และ YouGov Profiles ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับการวางแผนสื่อ การแบ่งประเภทและการพยากรณ์ล่วงหน้า

เราตีพิมพ์รายงานเชิงรวมจำนวนมาก เช่น แบบสำรวจความมั่งคั่งและทรัพย์สินทั่วโลกประจำปี ซึ่งมอบข้อมูลการตลาดที่ครอบคลุมภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอันหลากหลาย  ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยที่ได้รับการเลือกมาโดยเฉพาะของเรายังจะดำเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างครบวงจร ซึ่งมันจะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า.